Porzucone

Książka Pan Tadeusz
Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
" Pan Tadeusz " czyli ostatni zajazd na Litwie. Jest to historia szlachecka z roku 1811 i 1812. W powstaniu Pana Tadeusza zachodzi okoliczność szczególna. Nie dość wyrażnie zdajemy sobi sprawę, do jak...
7.4
Książka Zbrodnia i Kara
Książka Wesele
Wesele
Stanisław Wyspiański
"Wesele" stanowi kontynuację serii lektur szkolnych wydawanych w rzetelnym opracowaniu.
5.91

Komentarze