Filozofia

Książka Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych
Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych
Julian Baggini
Julian Biaggini stawia przed czytelnikiem nie lada wyzwanie. W stu krótkich historyjkach opisuje sto problemów filozoficznych, nad którymi głowią się najtęższe umysły: czy jest coś, co nie podlega wąt...
Książka Mechanizmy rozumu, siedlisko duszy
Mechanizmy rozumu, siedlisko duszy
Paul M. Churchland
Paul M. Churchland należy do czołówki badaczy zajmujących się podstawami nauki o umyśle i procesach poznawczych. Charakterystyczną cechą sposobu, w jaki podejmuje zagadnienia umysłu, jest umiejętność ...
Książka Umysł, mózg i nauka
Książka Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu
Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu
Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter
Coraz więcej wiemy o mózgu, coraz lepiej rozumiemy działanie umysłu. Mózg jest obiektem badań neuronauki, umysł - kognitywistyki. Obydwie skazane są na współpracę. Kognitywistyce bez wsparcia neuronau...
Książka Subiektywność a świadomość
Subiektywność a świadomość
Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter
Każda z form aktywności poznawczej umysłu może być badana na wielu poziomach i stanowić przedmiot zainteresowania odrębnej dyscypliny badawczej. Kognitywistyka natomiast jest przedsięwzięciem multidys...
10.0
Książka Ostateczne wyjaśnienia wszechświata
Ostateczne wyjaśnienia wszechświata
Michał Heller
Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje; nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jak...
Książka Między teoriami a fikcją literacką
Książka Krytyka czystego rozumu
Krytyka czystego rozumu
"Kant", Immanuel Kant
Istotę systemu filozoficznego, który zbudował Kant, stanowi krytycyzm teoriopoznawczy, głoszący, iż podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia. W swej etyce reprezentował ...
Książka Psychologia twórczości
Psychologia twórczości
Edward Nęcka
Edward Nęcka - Profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Opublikował kilka książek z zakresu psychologii twórczości: \"Proces twórczy i jego ograni...
8.0
Książka Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna
Władysław Tatarkiewicz
Nowa edycja w 25 rocznicę śmierci znakomitego polskiego uczonego. Klasyczne dzieło profesora Władysława Tatarkiewicza, cieszące się od lat uznaniem i należące do kanonu literatury zarówno profesjonali...
9.14
Książka Filozofia i wszechświat. Wybór pism
Filozofia i wszechświat. Wybór pism
Michał Heller
?Filozofia i Wszechświat" to pierwsze wydanie zebranych pism filozoficznych ks. Michała Hellera, znanego kosmologa, filozofa i teologa. Artykuły zamieszczone w książce zostały tak ułożone, aby dać spó...
10.0
Książka Umysł
Umysł
David Casacuberta
"Opowieść o działaniu mózgu i ""cudzie"" myślenia. W komunikatywny i ciekawy sposób autor odpowiada na trudne, a wciąż nurtujące nas pytania, wprowadzając czytelnika w świat tajemnic umysłu. Korzysta ...
6.5
Książka Droga do wiedzy : domysły i refutacje
Książka Tractatus logico-philosophicus
Tractatus logico-philosophicus
Wittgenstein Ludwig
Traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina jest jednym z wielkich dzieł filozofii w ogóle, a w naszym stuleciu chyba w ogóle, a w naszym stuleciu chyba po prostu największym.
10.0
Książka Dociekania filozoficzne - Ludwig Wittgenstein
Dociekania filozoficzne - Ludwig Wittgenstein
Wittgenstein Ludwig
Jedno z najdonioślejszych dzieł filozoficznych XX wieku ? praca słynnego filozofa i logika austriackiego, która wywarła wielostronny i inspirujący wpływ na filozofię 2. połowy XX wieku. Dociekania fil...
8.0
Książka Natura umysłów
Natura umysłów
Daniel Clement Dennett
Nasz umysł jest pod wieloma względami dokładnie taki sam ,jak umysły innych zwierząt, lecz jednocześnie całkowicie się od nich różni. Perspektywa ewolucyjna pozwala nam zobaczyć jak i dlaczego tak się...
Książka Co to wszystko znaczy ? : bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii
Książka Problemy filozofii
Problemy filozofii
Russell Bertrand
Umysł, który przywykł do wolności i bezstronności filozoficznej kontenplacji, zachowa coś z tych cech w świecie działań i uczuć. Będzie postrzegał swe cele i pragnienia jako część całości, nie dążąc d...
Książka Jak tworzymy świat
Książka Nazywanie a konieczność
Nazywanie a konieczność
Saul Kripke, Bohdan Chwedeńczuk (tłum.)
Gdy usłyszałem przed laty od człowieka, który zachęcił mnie do przekładu Kripkego, że przeczytał Nazywanie a konieczność jednym tchem, nie uwierzyłem. Niewiele jest w filozofii takich książek, bo niew...
10.0
Książka Wiele twarzy realizmu i inne eseje
Książka Wprowadzenie do logiki
Wprowadzenie do logiki
Józef Bremer, Bremer Józef W
Logika współczesna jest obszerna i wcale niełatwa. Podręcznik J. Bremera jest próbą przedstawienia elementów logiki w ramach logica utens. Czytelnik znajdzie tutaj, po pierwsze, wiadomości historyczne...
Książka Modele umysłu
Modele umysłu
Istota umysłu ludzkiego, jego funkcjonowanie, spory wokół tych zagadnień to tematyka interesująca nie tylko specjalistów, lecz także szerszy krąg wykształconych czytelników. Kolejny tom z cyklu "Nowe ...
8.0
Książka Badania dotyczące rozumu ludzkiego - David Hume
Badania dotyczące rozumu ludzkiego - David Hume
David Hume
"Czy nie wolno nam wszakże mieć nadziei, ze filozofia - uprawiana z rozwagą i wspierana powszechnym zainteresowaniem - będzie dalej prowadziła swoje badania i odkryje, przynajmniej w pewnym stopniu, u...
8.0
Książka Filozofia umysłu
Filozofia umysłu
Urszula Żegleń
Autorka podejmuje dyskusję z aktualnymi naturalistycznymi koncepcjami umysłu powstałymi w paradygmacie kognitywistycznym. Jest ona kierowana zarówno do Czytelnika początkującego, zainteresowanego prob...
Książka Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu  UMK/
Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu UMK/
Henryk Elzenberg
Myśli ujęte w aforystyczną formę i zebrane w książce Kłopot z istnieniem stanowią skrótowy zapis stanu ducha i przeżyć intelektualnych filozofa. Powiadał o nich, że są jedynie ,,wypadami myślowymi" w ...
Książka Jak to jest być świadomym : analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości
Książka Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii
Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii
Henryk Elzenberg
W polskiej filozofii kultury XX wieku Henryk Elzenberg zaistniał jako najwybitniejszy badacz świata wartości, usiłujący dotrzeć do istoty wartości i podstaw ich obiektywnego porządku. Ten szukający wł...
Książka Ajdukiewicz
Ajdukiewicz
Anna Jedynak
Seria przedstawia sylwetki i poglądy filozofów, socjologów, psychologów. Każdy tomik zawiera krótką monografię myśliciela, kierunku lub szkoły oraz wybór najbardziej reprezentatywnych dla nich pism. K...
Książka O szczęściu
O szczęściu
Władysław Tatarkiewicz
"Długo oczekiwane wznowienie klasycznego już dzieła Władysława Tatarkiewicza. Stanowi próbę zestawienia wszystkiego, co obiektywnie można o szczęściu powiedzieć. Autor pisał swą książkę z zamierzeniem...
10.0
Książka Filozofia matematyki : zarys dziejów
Filozofia matematyki : zarys dziejów
Roman Murawski
Książka stanowi krótki i interesujący wykład filozofii matematyki w ujęciu historycznym. Autor przedstawia rózwój refleksji filozoficznej nad matematyką od pitagorejczyków aż po współczesność. Pokazuj...
Książka Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka
Książka Medytacje o życiu godziwym
Książka Dzieje sześciu pojęć
Dzieje sześciu pojęć
Władysław Tatarkiewicz
Dzieje sześciu pojęć to książka należąca do kanonu dzieł Władysława Tatarkiewicza. Jest kompendium dotyczącym podstawowych pojęć estetyki: sztuki, piękna, formy, twórczości, odtwórczości i przeżycia e...

Komentarze