dla taty

Książka Niewyjaśnione zagadki historii Polski
Niewyjaśnione zagadki historii Polski
Romuald Romański
Książka prezentująca wydarzenia bezpośrednio lub pośrednio związane z dziejami Polski. Obejmuje okres od czasów najdawniejszych - Tajemnica śmierci biskupa, po czasy prawie współczesne - Generał Zagór...
5.0

Komentarze