Avatar @Christina

@Christina

52 obserwujących. 52 obserwowanych.
Kanapowicz od ponad 3 lat. Ostatnio tutaj około miesiąca temu.
opera.ghosts
Napisz wiadomość
Obserwuj
52 obserwujących.
52 obserwowanych.
Kanapowicz od ponad 3 lat. Ostatnio tutaj około miesiąca temu.
poniedziałek, 13 września 2021

Dante Alighieri

Ojciec Włoskiego języka

Poeta, pisarz i filozof Dante Alighieri – który zmarł 700 lat temu w Rawennie – jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej wpływowych twórczych umysłów w kulturze zachodniej. Jego  Boska komedia  to nie tylko jeden z najważniejszych wierszy średniowiecza, to także jedno z największych dzieł literackich w języku włoskim. Dante napisał ją w dialekcie toskańskim, a nie po łacinie, i w ten sposób przyczynił się do ustanowienia współczesnego języka włoskiego. Wiersz narracyjny pierwotnie nazwany  Commedia  dzieli się na trzy równe części:  Piekło, Czyściec i Niebo. Wiersz jest jednocześnie niezwykle prosty i liniowy, a jednocześnie niezwykle złożony. Nad cantus firmus, reprezentowanym przez realistyczną narrację podróży, Dante utkał odpowiednik wielu wątków polifonicznych, nadając opowieści wymiar alegoryczny, wprowadzając proroctwa, retrospekcje, dygresje i wyuczone dyskursy oraz snując skomplikowaną sieć korespondencji i wzory znaczeń poprzez praktycznie nieprzerwany przepływ porównań, metafor i aluzji do historii, mitów i legend. Opisowy i narracyjny styl Dantego był inspiracją dla niezliczonych dzieł sztuki zachodniej od ponad 650 lat.

Dante urodził się we Florencji w rodzinie, która popierała papiestwo i otwarcie sprzeciwiała się cesarzowi. W wieku 9 lat twierdził, że zakochał się w Beatrice Portinari, ale w wieku 12 lat obiecano mu małżeństwo z Gemma di Manetto Donati. I chociaż napisał kilka sonetów do Beatrice, jego żona Gemma w ogóle nie jest wymieniona w jego pismach. Kiedy Beatrice niespodziewanie zmarła w latach 90. XII wieku, Dante pogrążył się w studiowaniu filozofii, logiki, etyki, fizyki, metafizyki i teologii. Jako czołowy członek grupy młodych poetów, Dante zapoczątkował transformację stylu i treści modnego, wzniosłego liryki miłosnej. Ponadto zaczął także aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym burzliwej Republiki Florenckiej. Wprawdzie objął urząd polityczny, ale zamach stanu dokonany przez jego przeciwników politycznych w listopadzie 1301 r. zmusił go do emigracji.

 

 

 

 

 

Dante uciekł do Werony i prawdopodobnie Lukki, a niektóre źródła podają, że odwiedził nawet Paryż i Oksford. Stworzył „Boską Komedię” na wygnaniu i ukończył swoje arcydzieło na rok przed śmiercią w 1321 roku. Narracja opisuje stan duszy po śmierci, a poeta podróżuje przez piekło, czyściec i raj. Alegorycznie wiersz przedstawia drogę duszy do Boga, rozpoczynającą się od rozpoznania i odrzucenia grzechu (Inferno), po której następuje pokutujące życie chrześcijańskie (Purgatorio), po którym następuje wzniesienie się duszy do Boga (Paradiso). Jest to potężna i pełna wyobraźni wizja życia pozagrobowego, reprezentująca średniowieczny pogląd rozwinięty w Kościele Zachodnim do XIV wieku. Krytycy literaccy sugerują, że „Dante był pierwszym pisarzem, który przedstawił istoty ludzkie jako wytwory określonego czasu, miejsca i okoliczności, w przeciwieństwie do mitycznych archetypów lub zbioru wad i cnót; Można powiedzieć, że Boska Komedia zapoczątkowała realizm i autoportret we współczesnej fikcji”. Dante kontynuował także studia filozoficzne i napisał kilka utworów prozą, kontynuując komponowanie poezji lirycznej.

 

 

Dante nigdy nie wrócił do Florencji i ostatnie dni spędził w Rawennie. Podobno zaraził się malarią podczas powrotu   z  misji dyplomatycznej i zmarł 14 września 1321 r. w wieku 56 lat. Niemal natychmiast miasto Florencja wielokrotnie prosiło o zwrot jego szczątków do rodzinnego miasta. Rawenna odmówiła, ale Florencja zbudowała grobowiec dla Dantego w bazylice Santa Croce w 1829 roku. A w 2008 roku władze Florencji oficjalnie przeprosiły za wydalenie Dantego 700 lat wcześniej. Dante został nazwany „główną wyobraźnią chrześcijaństwa”, a tylko jeden inny poeta we współczesnym świecie, William Shakespeare, podziela jego prymat. Dante i Shakespeare dzielą między siebie współczesny świat. Nie ma trzeciego. W rzeczywistości rywalizują ze sobą w tworzeniu typów, które weszły w świat odniesień i skojarzeń myśli współczesnej. Podobnie jak Shakespeare, Dante stworzył uniwersalne typy z postaci historycznych, a tym samym znacznie wzbogacił skarbnicę nowoczesnego mitu.

 

Zaczarowani przez Dantego Alighieri

 

Boska komedia Dantego Alighieri zawiera 14 233 wierszy tekstu podzielonego na trzy główne sekcje: Piekło, Czyściec i Raj. Jak możemy sobie wyobrazić, w piekle nie ma zbyt wiele muzyki. Rozbrzmiewa  westchnieniami, krzykami i lamentami, a różne języki tworzą nie słodką harmonię, ale wieczny zgiełk w ciemności. Natomiast muzyka odgrywa ważną rolę w czyśćcu. Badacze literatury sugerują, że Dante podkreśla  terapeutyczną moc muzyki śpiewanej jako akt zbiorowego uwielbienia i jako część obrzędu ekspiacji. Tylko w niebiosach muzyka  przekazuje porządek, piękno i błogość wiecznej szczęśliwości i doskonałej miłości. Dante sugeruje w poezji wpływ wielkiej muzyki na słuchaczy. Najwcześniejsze zachowane układy poezji Dantego pojawiają się dopiero w pierwszej połowie XVI wieku.

Dante skomentował związek poezji i muzyki, sugerując: Poezja to po prostu dzieło wyobraźni skomponowane lub wykonane zgodnie z zasadami retoryki i muzyki. W istocie muzyczna organizacja słów jest czynnikiem odróżniającym poezję od prozy. Chociaż przetrwało kilka madrygałów Dantego, poeta był w XVI wieku całkowicie przyćmiony przez Petrarkę. Dopiero na początku okresu romantyzmu kompozytorzy zaczęli reagować na patos niektórych scen. U szczytu swojej kariery, w listopadzie 1847 roku, Franz Liszt niespodziewanie wycofał się ze sceny koncertowej.Od dawna chciał porzucić świat wirtuozowskich transkrypcji i parafraz i szukał nowych kierunków w muzyce. Po powrocie do Niemiec skupił się na twórczości Beethovena, a jego lektura  Boskiej Komedii  inspirowała myśli o klasycznej formie. Liszt zaczął rewidować wcześniejsze kompozycje oparte na Dante, a powstała Après une wykład du Dante, Fantasia quasi Sonata bierze swój tytuł z wiersza Victora Hugo

 Najsłynniejsza interpretacja Dantego przez Liszta pojawiła się w jego Symfonii Dantego. Liszt pisał  do  Wagnera w 1855 roku:  Od dawna bawię się ideą Symfonii Dantego. Mam nadzieję, że skończę go  w tym roku. Razem trzy części; Piekło, czyściec i raj. Pierwsze dwa czysto instrumentalne, ostatni z chórem. Wagner nie był przekonany, a Liszt ostatecznie zakończył pracę konfiguracją dla głosów kobiecych. Dzieło dedykowane Wagnerowi zainspirowało włoskiego kompozytora Giovanniego Paciniego (1796-1867), prawdopodobnie najbardziej znanego ze swoich oper, do skomponowania  Sinfonia Dante  w 1865 roku. Ta kompozycja zbiegła się z sześćsetną rocznicą urodzin Dantego i po raz pierwszy została usłyszana we Florencji. Kolega Paciniego, Saverio Mercadante, pisał do kompozytora:  Kazałem Symfonię zagrać kilka razy na fortepianie i ku mojemu zadowoleniu musiałem podziwiać wspaniałość partytury, jej piękne formy oraz świeże i urzekające pomysły. Uważam, że jest to dzieło godne zarówno autora, jak i tematu, który ma wyrazić.

Enrique Granados (1867-1916) miał premierę swojego narracyjnego poematu symfonicznego „Dante” w Barcelonie w czerwcu 1908 roku. Utwór skupia się na dwóch epizodach Boskiej komedii, choć kompozytor nawiązał także do twórczości Dantego Gabriela Rossettiego. Pisząc Dantego, nie było moim zamiarem odwzorowywać „Boską Komedię” linijka po linijce, ale dać wrażenie życia i dzieła: życie Dantego i Beatrice oraz Boska Komedia są dla mnie, jednym i tym samym. Choć kompozytor pierwotnie przewidział opracowanie czteroczęściowe, ukończył tylko dwie pierwsze części. Część trzecia zatytułowana The Stygian Lake przetrwała tylko w kilku szkicach. Głęboko chromatyczne pismo dodaje tajemniczej nuty wielu fragmentom, a włączenie kobiecego głosu w drugiej części dodaje zdecydowanie nastrojowego akcentu.

 

 

 

 

W 1865 Giuseppe Verdi (1813-1901) odrzucił zaproszenie do napisania utworu muzycznego z okazji urodzin Dantego. Kompozytor pisze:  Zmuszono mnie do odmowy stworzenia utworu na stulecie Dantego. Jest to jedyna okoliczność, dla której odstąpiłbym od swoich przyzwyczajeń, ale niemożliwe byłoby zrobienie czegokolwiek, co mogłoby być tolerowane. Jednak Verdi był pełen pochwał i entuzjazmu, jeśli chodzi o Dantego. Tak, Dante jest naprawdę najwspanialszy ze wszystkich, wykrzyknął. Homer i Shakespeare są wielcy i często wysublimowani, ale ani tak uniwersalni, ani tak kompletni. W 1880 Verdi stworzył małą i wyrazistą oprawę  Ave Maria  na sopran solo i smyczki. Jednak tekst nie jest oparty na tekście łacińskim, ale na włoskiej wersji modlitwy maryjnej. W rzeczywistości Verdi zaczerpnął go z długiego wiersza znanego jako  Credo di Dante , który zawiera  teksty wiary i modlitw, których autorem, według ostatnich badań, prawdopodobnie nie jest Dante.

 

 

 

 

Dante Alighieri. Francesca da Rimini

 

Dante Alighieri (1265-1321) był uważnym obserwatorem ludzkiej kondycji, a wielu jego współczesnych stało się ważnymi postaciami w jego Boskiej Komedii. Jedną z takich współczesnych była Francesca da Rimini, córka Guido da Polenta z Rawenny. Francesca została zmuszona do politycznego małżeństwa, aby zapewnić pokój między dwiema zwaśnionymi rodzinami. Tak się składa, że Francesca zakochuje się w Paolo, bracie jej męża. W końcu kochankowie zostają odkryci w sypialni Franceski i oboje zabici przez jej męża. W końcu kochankowie zostają odkryci w sypialni Franceski i oboje zabici przez jej męża.

 

 

 

 

 

Mówiąc o literaturze, Francescę i Paola spotykamy w pierwszym tomie  Boskiej Komedii  Dantego. Są uwięzieni w drugim kręgu piekła, zarezerwowanym dla pożądliwych. Dante i Francesca rozmawiają, a ona wyjaśnia, co doprowadziło do potępienia jej i Paola. Jej historia jest tak potężna, że Dante mdleje z litości.

 

 

 

 

 

 

Rachmaninoff rozpoczął pracę nad swoją operą Francesca da Rimini w 1900 roku i ukończył ją mniej więcej pięć lat później. W operze znajduje się długi prolog i epilog, które umieszczają scenę w drugim kręgu piekła. Dante (tenor), kieruje się cieniem Wergiliusza (baryton), zaczepiając niesione wiatrem duchy Franceski (sopran) i jej kochanka Paolo Malatesta (tenor). Opera nie odniosła porywającego sukcesu, a winą zawsze obarczano librecistę Modesta Czajkowskiego.

Ponieważ historia Paolo i Franceski zajmuje tylko tuzin linijek Dantego, a Modest musiał także wymyślić dużą rolę dla gwiazdy Chaliapina, nigdy tak naprawdę nie zadziałała na scenie. Muzyka Rachmaninoff’a to jednak inna historia. Komponuje piękny portret bolesnej zazdrości, a Francesca z wielką pasją śpiewa swoją próżną prośbę o odkupienie. Najsłynniejsze wersety  Nie ma większego smutku niż wspominanie szczęśliwego czasu w nędzy; i o tym wie twój nauczyciel  staje się emocjonalnym centrum pracy. Kiedy kochankowie zostają wykryci, Paolo czyta Francesce  historię Lancelota zauroczenego zamężną Ginewrą. Francesca mówi mu, że  podczas gdy ich miłość nie jest do tego świata, wieczna błogość czeka na nich w niebie. Jak wszyscy wiemy, nie ma tak szczęśliwego zakończenia, jak krzyki Franceski i Paola po raz kolejny zlewają się z wycie udręczonych.

 

 

Amerykański muzyk kościelny i nauczyciel muzyki Arthur William Foote (1853-1937) był czołowym członkiem grupy kompozytorów znanej jako  Boston Six. Brał lekcje muzyki dopiero w wieku 12 lat, ale szybko przeszedł do Harvard University, aby studiować zarówno muzykę, jak i prawo. Foote otworzył studio do nauczania gry na fortepianie, które prowadził przez pięćdziesiąt lat. Został także organistą w Pierwszym Kościele Unitariańskim w Bostonie i pracował na wydziale Konserwatorium Nowej Anglii ucząc gry na fortepianie i pedagogiki fortepianowej. Foote bardzo interesował się muzyką niemiecką i pojechał na pierwszy festiwal w Bayreuth w 1876 roku. Spora część jego najpopularniejszych utworów jest pod wpływem jego spotkania z Wagnerem i Brahmsem, w tym symfoniczny prolog Francesca da Rimini.

 

 

 

 

Oparte na piątym Canto z Piekła  jest doskonałym przykładem jego znajomości szeroko pojętej struktury, a także jego potężnego, ekspresyjnego języka muzycznego. Foote chętnie odrzuca konwencjonalne schematy tonalne, a pospieszne sekcje są zachwycająco przerywane mocnym pasażem w stylu recytatywnym.

 

 

 

Saverio Mercadante (1795-1870) może nie jest dziś powszechnie znany, ale był poważnym rywalem Donizettiego, Rossiniego i Belliniego. Co więcej, jego rozwój struktur operowych, stylów melodycznych i orkiestracji stworzył podstawy techniki dramatycznej Giuseppe Verdiego. Mercadante skomponował ponad sześćdziesiąt oper dla najznamienitszych oper w Europie. Jego opera Francesca di Rimini została skomponowana dla Madrytu w 1830 roku, ale z powodu różnych nieszczęść i wypadków nigdy nie została wystawiona. W końcu zagrana 160 lat później na Festival della Valle d’Itria. Ta zachwycająca opera bel canto to melodyjna i wciągająca melodramatyczna opowieść, która ukazuje blask i wytrzymałość wokalu. Tekst opracował Felice Romani, wybitny librecista swoich czasów. Skonstruował fabułę, który porusza tematy wciąż aktualne w naszych czasach, w tym oszustwo małżeńskie, rywalizację między rodzeństwem i zabójstwa honorowe. Mercadante z kolei muzycznie eksploruje zestawienie obowiązku publicznego, reprezentowanego przez małżeństwo walczących rodzin, z prywatnymi pragnieniami, takimi jak cudzołóstwo. Muzyka Mercadante jest melodyjna i pomysłowo skonstruowana z wysokim profesjonalnym połyskiem, co być może jest powodem dlaczego Mercadante był tak popularny w swoim czasie.

 

Uczeni sugerowali, że Piotr Iljicz Czajkowski  znalazł idealną formę muzyczną dla zasadniczej opowieści, ukazując długą, nieprzerwaną linię smutnej opowieści Franceski z żywym przywołaniem piekielnego wiru Dantego, który nigdy nie ustaje. W rzeczywistości Czajkowski napisał szczegółowy program na początku rękopisu partytury fantazji. Francesca da Rimini została wykonana po raz pierwszy z wielkim sukcesem w Moskwie w 1877 roku i początkowo Czajkowski cenił tę kompozycję. Choć później kompozytor zmienił zdanie, Francesca da Rimini stała się jednym z najsłynniejszych dzieł rosyjskiej muzyki klasycznej.

 

 

 

 

 

 

Dramat Francesca da Rimini Gabriele D'Annunzio wywołał skandal w Rzymie w 1901 roku. Został napisany dla jego kochanki, aktorki Eleonary Duse, i przedstawia Francescę jako oszukaną kochankę, która lekceważyła jej zaaranżowane małżeństwo. Domagała się prawa do prawdziwej miłości i właśnie z tego powodu została zamordowana. D’Annunzio widział Francescę jako kobietę, która angażuje się w moralnie ambiwalentne działania w politycznie mrocznych czasach i podąża za własnym pragnieniem. Poeta wymownie określił sztukę jako  epos krwi i żądzy. Wydawnictwo Ricordi dostrzegło okazję i Tito Ricordi zaangażował młodego kompozytora Riccardo Zandonai (1883–1944). Libretto wymagało sporej adaptacji, ale ostatecznie wyłoniła się historia Franceski nakreślonej przez Dantego, ale z  zwiększoną zmysłowością i mroczniejszym, bardziej amoralnym podtekstem. Francesca da Rimini jest powszechnie uważana za arcydzieło Zandonai i jeden z najbardziej oryginalnych i dopracowanych włoskich melodramatów XX wieku. Kompozytor ma potężny dar pisania włoskich melodii i wyjątkową umiejętność orkiestracji. Krytycy sugerowali: Zandonai pisał natchnioną muzykę z magicznym efektem, którego nie można znaleźć u innych współczesnych kompozytorów. Jego ewokacja atmosfery z pewnym ostrożnym użyciem starożytnych instrumentów i delikatne traktowanie kobiecych chórów zapewnia nieco odległą, ale ciężką i erotyczną atmosferę.

 

Luigi Mancinelli (1848-1921) zdobył swoją wczesną sławę w Perugii i Bolonii, ale głównie pracował jako główny dyrygent w Londynie, Nowym Jorku, Madrycie, Rio de Janeiro i Buenos Aires. Zasłynął także jako kompozytor dzieł scenicznych, filharmonii, kościelnych i wczesnego kina. Jego Paolo e Francesca pochodzi z 1907 roku i początkowo nie zachwycił publiczności. Jednak muzyka jest jednocześnie bogata   i ma momenty prawdziwej inspiracji. Kompozytorski brak sukcesu Mancinellego  był prawdopodobnie częściowo spowodowany dramatycznym temperamentem, silnie odbiegającym od dominujących wówczas w operze włoskiej nurtów, co przejawiało się w szkole weryzmatycznej i Pucciniego. Widać to także w dość abstrakcyjnym traktowaniu swojej postaci, co podkreśla brak łatwości w tworzeniu zapadających w pamięć melodii.

Francesca da Rimini nadal inspiruje niezliczone interpretacje, w tym operę Ambroise Thomasa. Paul Taffanel (1844-1908), uważany za założyciela francuskiej szkoły fletowej, oparł swoją aranżację na instrumentalnych fragmentach oryginalnej partytury operowej.

#Dante_Alighieri#Muzyka_Klasyczna#Opera#Klasyczne_Historie#Inspiracje
× 13
Komentarze
@Mackowy
@Mackowy · ponad rok temu
Byłem niedawno we Florencji i Lucce. Toskania żyje Dantem, wszędzie go tam pełno - w muzeach, na plakatach, pomnikach Dante, Dante wszędzie :)
× 5
@Christina
@Christina · ponad rok temu
@Mackowy Czyli jechać bez znajomości Dantego nie ma sensu. :)
× 1
@Mackowy
@Mackowy · ponad rok temu
Mają piękne krajobrazy, pogodę i dobre jedzenie, więc to kwestia indywidualna, ale Dante na pewno nie zaszkodzi :)
× 1

Archiwum

2020

O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl