@Lorelei

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 8 lat
Kanapowicz przeczytał 65 książek, m.in. "Imię róży" i "Kod Leonarda da Vinci". Najlepiej ocenioną książką @Lorelei jest "Kamienie na szaniec"

Przeczytane

Ma przeczytane 65 książek

Statystyki

👏 65 przeczytanych książek
👏 17641 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w maju 2011 : 65 książek!