@Patulenka

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 11 lat
Kanapowicz przeczytał 219 książek, m.in. "Pawi krzyk" i "Pięć osób, które spotykamy w niebie". Najlepiej ocenioną książką @Patulenka jest "Pani Bovary"

Przeczytane

Ma przeczytane 219 książek

Statystyki

👏 219 przeczytanych książek
👏 59988 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w lipcu 2007 : 170 książek!

Listy książek