@Shali_mar

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 8 lat
Kanapowicz przeczytał 70 książek, m.in. "Dom ciszy" i "Mordercy". Najlepiej ocenioną książką @Shali_mar jest "Pokuta"

Chcę przeczytać

Chce przeczytać 4 książki

Przeczytane

Ma przeczytane 70 książek

Statystyki

👏 70 przeczytanych książek
👏 24739 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w maju 2011 : 70 książek!