Książki Cyprian Kamil Norwid

Sortowanie:
Książka Wiersze wybrane
Wiersze wybrane
Cyprian Kamil Norwid
{}8.3/10
To jest poezja pełna, samoświadoma, tworząca całość, taka, która zadaje egzystencjalne pytania, zupełnie nieprzewidziane, niedopuszczalne w ponowoczesności", zupełnie nie do przyjęcia przez model "lit...
Książka Liryki wybrane
4 wydania
Liryki wybrane
Cyprian Kamil Norwid
{}6.7/10
Seria: Biblioteka Poetów
Wspaniała pozycja dla wielbicieli poezji Norwida. Wybrał, ułożył i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki.
Książka Vade-mecum
Vade-mecum
Cyprian Kamil Norwid
{}7/10
Seria: Biblioteka Narodowa: Seria I
Cyprian czy Cyprian Kamil? Autor Vade-mecum podpisywał swe dzieła i tak, i tak. Imię Kamil - przyjęte od bierzmowania 27 marca 1845 roku - zrosło się już od połowy ubiegłego wieku z nazwiskiem Norwid....
Książka Ironia
Ironia
Cyprian Kamil Norwid
{}8/10
Seria: Tematy teoretycznoliterackie
Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej z...
Książka Kobieto! Boski diable
2 wydania
Kobieto! Boski diable
Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki
{}7.5/10
Wiersze wieszczów polskich poruszające tematykę związaną z miłością i kobietą, przeplatane grafikami Stanisława Bałdygi, Zofii Kopel-Szulz, Jerzego Kostki.
Książka Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem
4 wydania
Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem
Cyprian Kamil Norwid
{}7.5/10
Seria: Nasza Biblioteka
Poemat Norwida w opracowaniu Mieczysława Inglota.
Książka Wiersze
3 wydania
Wiersze
Cyprian Kamil Norwid
{}9/10
Zbiór wierszy autora, a w nim m.in: Larwa, Litość, Liryka i druk, Litość, Marionetki, Miłość w tobie jedynej odpocznie, Moja Piosnka, Moja Piosnka II, Mój psalm, Nad jeziorem, Pieśń o ziemi naszej, Po...
Książka Gorzki to chleb jest polskość
Gorzki to chleb jest polskość
Cyprian Kamil Norwid
{}8/10
Wybór myśli politycznych i społecznych, fragmenty osobistych listów Cypriana Norwida.
Książka Poezja i dobroć. Wybór z utworów.
Poezja i dobroć. Wybór z utworów.
Cyprian Kamil Norwid
{}10/10
Jest to jedna z najobszerniejszych antologii poezji Norwida. We wstępie Marian Piechała zwraca uwagę, że jego antologia jest problemowa. Układ i wybór utworów jest podporządkowany podziałowi na temat...
Książka Poezje
6 wydań
Poezje
Cyprian Kamil Norwid
{}10/10
Poezja Cypriana Norwida, zawarta głównie w zbiorze " Vade : mecum", jest nowatorska formalnie i ideowo, jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym i oryginalnym zarówno na tle polskiego romantyzmu, jak i lit...
Książka Aerumnarum plenus
Aerumnarum plenus
Cyprian Kamil Norwid
Aerum­na­rum ple­nus Cze­mu mi smut­no i cze­mu naj­smut­niej, Mam­że ci śpie­wać ja -- czy świat i czas?... Och! bo mi wid­nym strój tej wiel­kiej lut­ni, W któ­rą wplą­ta­ny duch każ­de­go z nas...
Książka Antologia
Antologia
Cyprian Kamil Norwid
Seria: Kolekcja Hachette: Poezja Polska
Książka Bema pamięci żałobny rapsod
Bema pamięci żałobny rapsod
Cyprian Kamil Norwid
Dzieło poprzedza cytat autorstwa Hannibala: Przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem…, wyrażający podziw i szacunek Norwida dla polskiego generała. Utwór jest poświęcony pamięci J...
Książka Białe kwiaty
Białe kwiaty
Cyprian Kamil Norwid
Seria: Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej [PIW]
Na tom składają się cztery szkice poety.Trzy pierwsze ukazały się jeszcze za życia poety: "Mengo", "Czarne kwiaty", "Białe kwiaty". Szkic czwarty "Milczenie" ocalał w autografie pośród rękopisów poet...
Książka Błogosławione pieśni
Błogosławione pieśni
Cyprian Kamil Norwid
Norwid (...) przyłożył do zbudowanej na wielowiekowej pracy różnych narodów i różnych pokoleń chrześcijańskiej cywilizacji coś absolutnie niepowtarzalnie własnego : artystyczny wyraz swego spotkania z...
Książka Buntowniki, czyli stronnictwo-wywrotu
Buntowniki, czyli stronnictwo-wywrotu
Cyprian Kamil Norwid
Bun­tow­ni­ki, czy­li stron­nic­two-wy­wro­tu Oni nie przy­szli tu po łup bo­jo­wy, Nie­mow­lę­ta bio­rąc na pi­ki, Oża­ło­bio­ne tłu­kąc kol­bą wdo­wy: To -- bun­tow­ni­ki! Oni spra­wu­ją rz...
Książka Cyprian Norwid. Wiersze wybrane
Cyprian Norwid. Wiersze wybrane
Cyprian Kamil Norwid
Seria: Nasza Biblioteka
Książka Czarne kwiaty
Czarne kwiaty
Cyprian Kamil Norwid
Czarne kwiaty - przymiotnik "czarne" oznacza żałobny lub nekrologiczny charakter zapisków. Opisują spotkania i rozmowy z poetą Stefanem Witwickim, Chopinem, Słowackim, Mickiewiczem i malarzem Delaroc...
Książka Czasy
Czasy
Cyprian Kamil Norwid
Cza­sy skoń­czo­ne! -- hi­sto­rii już nie ma, Two­rze­nie tyl­ko w bez­brzeż­nej ot­chła­ni. Wi­wat!... lecz cze­muż to ogrom­ne te­ma Lu­dzie kształ­ta­mi ras na­pięt­no­wa­ni, I usta mo­wą za­p...
Książka Czułość
2 wydania
Czułość
Cyprian Kamil Norwid
Seria: Antologia Nowej Poezji Polskiej
Wybór wierszy późnego romantyka (1821-83). Norwid był wyznawcą filozofii czynu, prekursorem nowoczesnej poezji polskiej. Jego dzieło poetyckie, niełatwe w odbiorze ze względu na swą głębię i nowatorsk...
Książka Dla zakochanych. Wiersze poetów polskich
Dla zakochanych. Wiersze poetów polskich
Leopold Staff, Władysław Broniewski, Jarosław "Eleuter" Iwaszkiewicz, Julian Tuwim ...
Wybór polskiej poezji miłosnej dokonanej przez Barbarę Olszańską. W zbiorze znajdziemy m.in. - Leopold Staff: Pierwsza przechadzka; Podwaliny; Most; Ciężar - Julian Tuwim: Kwiaty polskie; Matka; Złot...
Książka Dzieła wszystkie III Poematy 1
Dzieła wszystkie III Poematy 1
Cyprian Kamil Norwid
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Dzieła wszystkie IV Poematy 2
Dzieła wszystkie IV Poematy 2
Cyprian Kamil Norwid
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Dzieła wszystkie VI Dramaty 2
Dzieła wszystkie VI Dramaty 2
Cyprian Kamil Norwid
Tom VI Dzieł wszystkich Cypriana Norwida zawiera jego dramaty wraz z komentarzami: Tyrtej. Tragedia, Za kulisami. Fantazja Pierścień Wielkiej Damy czyli: Ex-machina Durejko. Tragedia Kleopatra i Cezar...
Książka Dzieła wszystkie VII Proza 1
Dzieła wszystkie VII Proza 1
Cyprian Kamil Norwid
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez ...
Książka Dzieła wszystkie X Listy 1 - 1839-1854
Dzieła wszystkie X Listy 1 - 1839-1854
Cyprian Kamil Norwid
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Klasyka mistrzów. Cyprian Kamil Norwid. Wybór poezji
Klasyka mistrzów. Cyprian Kamil Norwid. Wybór poezji
Cyprian Kamil Norwid
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – polski poeta, dramaturg, prozaik, malarz, grafik i rzeźbiarz. Urodził się we wsi Głuchy koło Radzymina, wcześnie osierocony przez rodziców, wychowywał się u prababki...
Książka „Klucze od Echa”. Osobność. Wiersze
„Klucze od Echa”. Osobność. Wiersze
Cyprian Kamil Norwid, Ewa Paczoska, Piotr Matywiecki, Agata Bielik-Robson ...
Seria: Seria POEZJE
Norwid nie chciał być wieszczem. Inaczej projektował powołanie poety. Inaczej czuł i wypracował sobie własny idiom poetyckiej mowy. Wiedział, że tą decyzją skazuje się na osobność. Ale jego osobność n...
Książka Liryki najpiękniejsze. Norwid
Liryki najpiękniejsze. Norwid
Cyprian Kamil Norwid
Seria: Kolekcja liryki "z liściem"
Wybór Aleksander Madyta
Książka Marsz w przyszłość. Polska poezja rewolucyjna 1844-1944
Marsz w przyszłość. Polska poezja rewolucyjna 1844-1944
Cyprian Kamil Norwid, Władysław Broniewski, Maria Konopnicka, Wacław Sieroszewski ...
Wybór i wstęp Piotr Roguski i Roman Roguski. "A jak poszedł król na wojnę, Grały jemu surmy zbrojne, Grały jemu surmy złote Na zwycięstwo, na ochotę... A jak poszedł Stach na boje, Zaszumiały jasne ...
nakanapie.pl
{} {} {}
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe