Książki Cyprian Kamil Norwid

Książka Wiersze wybrane
Wiersze wybrane
8.3/10
To jest poezja pełna, samoświadoma, tworząca całość, taka, która zadaje egzystencjalne pytania, zupełnie nieprzewidziane, niedopuszczalne w ponowoczesności", zupełnie nie do przyjęcia przez model "lit...
Książka Liryki wybrane
Liryki wybrane
6.7/10
Wspaniała pozycja dla wielbicieli poezji Norwida. Wybrał, ułożył i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki.
Książka Vade-mecum
Vade-mecum
7/10
Cyprian czy Cyprian Kamil? Autor Vade-mecum podpisywał swe dzieła i tak, i tak. Imię Kamil - przyjęte od bierzmowania 27 marca 1845 roku - zrosło się już od połowy ubiegłego wieku z nazwiskiem Norwid....
Książka Ironia
Ironia
8/10
Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej z...
Książka Wiersze
Wiersze
9/10
Zbiór wierszy autora, a w nim m.in: Larwa, Litość, Liryka i druk, Litość, Marionetki, Miłość w tobie jedynej odpocznie, Moja Piosnka, Moja Piosnka II, Mój psalm, Nad jeziorem, Pieśń o ziemi naszej, Po...
Książka Gorzki to chleb jest polskość
Gorzki to chleb jest polskość
8/10
Wybór myśli politycznych i społecznych, fragmenty osobistych listów Cypriana Norwida.
Książka Poezje
Poezje
10/10
Poezja Cypriana Norwida, zawarta głównie w zbiorze " Vade : mecum", jest nowatorska formalnie i ideowo, jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym i oryginalnym zarówno na tle polskiego romantyzmu, jak i lit...
Książka Aerumnarum plenus
Aerumnarum plenus
Aerum­na­rum ple­nus Cze­mu mi smut­no i cze­mu naj­smut­niej, Mam­że ci śpie­wać ja -- czy świat i czas?... Och! bo mi wid­nym strój tej wiel­kiej lut­ni, W któ­rą wplą­ta­ny duch każ­de­go z nas...
Książka Antologia
Antologia
Książka Błogosławione pieśni
Błogosławione pieśni
Norwid (...) przyłożył do zbudowanej na wielowiekowej pracy różnych narodów i różnych pokoleń chrześcijańskiej cywilizacji coś absolutnie niepowtarzalnie własnego : artystyczny wyraz swego spotkania z...
Książka Buntowniki, czyli stronnictwo-wywrotu
Buntowniki, czyli stronnictwo-wywrotu
Bun­tow­ni­ki, czy­li stron­nic­two-wy­wro­tu Oni nie przy­szli tu po łup bo­jo­wy, Nie­mow­lę­ta bio­rąc na pi­ki, Oża­ło­bio­ne tłu­kąc kol­bą wdo­wy: To -- bun­tow­ni­ki! Oni spra­wu­ją rz...
Książka Czarne kwiaty
Czarne kwiaty
Czarne kwiaty - przymiotnik "czarne" oznacza żałobny lub nekrologiczny charakter zapisków. Opisują spotkania i rozmowy z poetą Stefanem Witwickim, Chopinem, Słowackim, Mickiewiczem i malarzem Delaroc...
Książka Czasy
Czasy
Cza­sy skoń­czo­ne! -- hi­sto­rii już nie ma, Two­rze­nie tyl­ko w bez­brzeż­nej ot­chła­ni. Wi­wat!... lecz cze­muż to ogrom­ne te­ma Lu­dzie kształ­ta­mi ras na­pięt­no­wa­ni, I usta mo­wą za­p...
Książka Czułość
Czułość
Wybór wierszy późnego romantyka (1821-83). Norwid był wyznawcą filozofii czynu, prekursorem nowoczesnej poezji polskiej. Jego dzieło poetyckie, niełatwe w odbiorze ze względu na swą głębię i nowatorsk...
Książka Dzieła wszystkie III Poematy 1
Dzieła wszystkie III Poematy 1
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Dzieła wszystkie IV Poematy 2
Dzieła wszystkie IV Poematy 2
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Dzieła wszystkie VI Dramaty 2
Dzieła wszystkie VI Dramaty 2
Tom VI Dzieł wszystkich Cypriana Norwida zawiera jego dramaty wraz z komentarzami: Tyrtej. Tragedia, Za kulisami. Fantazja Pierścień Wielkiej Damy czyli: Ex-machina Durejko. Tragedia Kleopatra i Cezar...
Książka Dzieła wszystkie VII Proza 1
Dzieła wszystkie VII Proza 1
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez ...
Książka Dzieła wszystkie X Listy 1 - 1839-1854
Dzieła wszystkie X Listy 1 - 1839-1854
Publikacja Cypriana Kamila Norwida ,,Dzieła wszystkie? nawiązuje do bogatych tradycji edytorskich pism poety. Jest zarazem pierwszym w pełni krytycznym ich wydaniem, które przygotowane zostało przez n...
Książka Klasyka mistrzów. Cyprian Kamil Norwid. Wybór poezji
Klasyka mistrzów. Cyprian Kamil Norwid. Wybór poezji
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) – polski poeta, dramaturg, prozaik, malarz, grafik i rzeźbiarz. Urodził się we wsi Głuchy koło Radzymina, wcześnie osierocony przez rodziców, wychowywał się u prababki...
Książka „Klucze od Echa”. Osobność. Wiersze
„Klucze od Echa”. Osobność. Wiersze
Norwid nie chciał być wieszczem. Inaczej projektował powołanie poety. Inaczej czuł i wypracował sobie własny idiom poetyckiej mowy. Wiedział, że tą decyzją skazuje się na osobność. Ale jego osobność n...
Książka Kobieto! Boski diable
Kobieto! Boski diable
Wiersze wieszczów polskich poruszające tematykę związaną z miłością i kobietą, przeplatane grafikami Stanisława Bałdygi, Zofii Kopel-Szulz, Jerzego Kostki.
Książka Pierścień Wielkiej-Damy czyli: Ex-machina-Durejko
Pierścień Wielkiej-Damy czyli: Ex-machina-Durejko
Ostatni większy utwór dramatyczny Cypriana Norwida, nie publikowany za życia autora. Zaklasyfikowany przez Norwida jako „biała tragedia” próbuje łączyć elementy komiczne z elementami łagodnego tragizm...
Książka Pisma wybrane w układzie chronologicznym
Pisma wybrane w układzie chronologicznym
Z noty wydawniczej: Wydanie przynosi zestaw utworów różnych gatunkowo w układzie chronologicznym. Decyzja o przemieszaniu gatunków ma swój precedens w jedynej większej książce, wydanej za życia Norwid...
Książka Pisma wybrane.Poematy. II
Pisma wybrane.Poematy. II
Wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki.Pisma zawierają 1.Powieści,Przypowieści,Legendy oraz 2.Rapsody,Rozprawy.
Książka Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem
Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem
Poemat Norwida w opracowaniu Mieczysława Inglota.
Książka Rzecz o wolności słowa
Rzecz o wolności słowa
Rzecz o wolności słowaWygłoszona przez autora na jednym z odczytów publicznych, urządzonych przez Komitet Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu dnia 13 maja 1869 roku. Są, którzy uczą, iż dla poezji...
Książka Sumienie słowa
Sumienie słowa
Począwszy od modernizmu, gdy "odkryto" Norwida, jego "skrzydlate słowa" zaczęły żyć własnym życiem, wykorzystywane przez innych: poetów, pisarzy i zwykłych czytelników. Działają na wyobraźnię twórców...

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się