Immanuel Kant

Książki

Sortowanie:
O potędze ducha
O potędze ducha
Immanuel Kant
{}6/10
Rozprawa „O potędze ducha” powstała jako odpowiedź pod adresem Hufelanda, który przesłał był Kantowi swoje dzieło o przedłużeniu życia. Najpierw opublikowana w czasopiśmie, później włączona do ostatn...
Prolegomena
2 wydania
Prolegomena
Immanuel Kant
{}10/10
Seria: Wielkie dzieła filozoficzne
"Prolegomena te nie są przeznaczone dla uczniów, lecz dla przyszłych nauczycieli, tym zaś służyć mają bynajmniej nie do uporządkowania wykładu jakiejś już istniejącej nauki, lecz do tego, by samą tę n...
Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Antropologia w ujęciu pragmatycznym
Immanuel Kant
Immanuel Kant całe swoje niezwykle usystematyzowane życie poświęcił nauce i nauczaniu, cały swój geniusz podporządkował dążeniu do odsłaniania praw rządzących wszechświatem i dzieleniu się tą wiedzą z...
Dzieła zebrane t.1
Dzieła zebrane t.1
Immanuel Kant
Cykl: Immanuel Kant: Dzieła zebrane, tom 1
W imieniu toruńskiego środowiska filozoficznego chcielibyśmy Państwu przedstawić polskie wydanie Dzieł zebranych Immanuela Kanta. Nasz projekt wzoruje się na edycji Kants Werke „Akademie-Ausgabe” Prus...
Dzieła zebrane Tom 3
Dzieła zebrane Tom 3
Immanuel Kant
Pierwsze polskie tłumaczenie Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ukazało się w Warszawie w 1906 roku, w przekładzie Mścisława Wartenberga pod tytułem "Uzasadnienie metafizyki moralnośc"i. W roku 195...
Dzieła zebrane tom 5
Dzieła zebrane tom 5
Immanuel Kant
Cykl: Immanuel Kant: Dzieła zebrane, tom 5
W niniejszym V tomie dzieł zebranych Kanta zamieszczone zostały jego dwie główne rozprawy z zakresu filozofii religii i metafizyki moralności: Religia w obrębie samego rozumu (1793) oraz Metafizyka mo...
Dzieła zebrane Tom 6
Dzieła zebrane Tom 6
Immanuel Kant
Redakcja naukowa Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Mirosław Żelazny Od Redakcji Niniejsza edycja obejmuje rozprawy Kanta zawarte w VIII tomie Akademie-Ausgabe. Rozprawy Ku wieczystemu po...
Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781
Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Principia
Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga
Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga
Immanuel Kant
Praca ta, czytamy w PRZEDMOWIE, jest wyłącznie \"z wysiłkiem zebranym budulcem\", albo jak sugeruje motto \"darem\" pozostawionym innym do przemyślenia. Jej specyfika polega na tym, że nie zawierając ...
Korespondecja
Korespondecja
Immanuel Kant
Chyba najbardziej znaczącą w sensie historyczno-filozoficznym część korespondencji Kantowskiej w ogóle stanowią listy odnoszące się do ukształtowania krytycyzmu, a więc powstania dysertacji (Lambert, ...
Krytyka czystego rozumu
4 wydania
Krytyka czystego rozumu
Immanuel Kant
Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta jest uważana za jedną z najważniejszych nowożytnych prac filozoficznych. Zagadnieniem, które spaja wywód, jest pytanie o podstawy wiedzy, w szczególności o to, ...
Krytyka praktycznego rozumu
4 wydania
Krytyka praktycznego rozumu
Immanuel Kant
Istotę systemu filozoficznego, który zbudował Kant, stanowi krytycyzm teoriopoznawczy, głoszący, iż podmiot jest warunkiem przedmiotu, a pojęcia są warunkiem doświadczenia. Kant wywarł ogromny wpływ n...
Krytyka władzy sądzenia
Krytyka władzy sądzenia
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii
W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta! Wznowienie po 40 latach jednego z najważniejszych tomów serii Biblioteka Klasyków Filozofii! Klasyczne tłumaczenie, wstęp i komentarze Jerzego Gałeckiego. ...
Logika. Podręcznik do wykładów
Logika. Podręcznik do wykładów
Immanuel Kant
Książka jest sporządzonym przez Gottloba Benjamina Jäschego wydaniem autoryzowanych wykładów Kanta na temat logiki, a zarazem niezastąpionym źródłem informacji o tym, jak Kant rozumiał podstawowe term...
Metafizyczne podstawy nauki o cnocie
Metafizyczne podstawy nauki o cnocie
Immanuel Kant
"W "Uzasadnieniu metafizyki moralności" (1785) Kant zarysowuje ideę czysto racjonalnej dyscypliny filozoficznej, która tworzyłaby podstawę nauki o moralności, czyli szeroko rozumianej etyki, podobnie ...
Metafizyczne podstawy nauki prawa
Metafizyczne podstawy nauki prawa
Immanuel Kant
Metafizyka moralności (Metaphysik der Sitten) Immanuela Kanta została pierwotnie wydana w dwóch osobnych częściach: w styczniu 1797 r. u Friedricha Nicloviusa w Królewcu wyszły Metafizyczne podstawy n...
Metafizyka moralności
2 wydania
Metafizyka moralności
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii
Filozofowie cenią w Kancie krytyka rozumu i klasycznej metafizyki, a także twórcę metody transcendentalnej i fundatora nowej metafizyki. Etycy widzą w kategorycznym imperatywie podwaliny nowoczesnej d...
O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego ; O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni
O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego ; O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni
Immanuel Kant
Seria: Wielkie dzieła filozoficzne
O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego to dysertacja z 1770 roku, która przyniosła Kantowi tytuł profesorski. Pozwala ona dostrzec sposób kształtowania się dojrzałej...
O odkryciu po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy filozoficzne
O odkryciu po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy filozoficzne
Immanuel Kant
Przy wygłaszaniu tezy, że Kant był krytykiem tak zwanej metafizyki klasycznej lub dogmatycznej bardzo często, chcąc przytoczyć konkretny przykład, mówi się, iż chodzi przede wszystkim o metafizykę szk...
O postępach metafizyki
O postępach metafizyki
Immanuel Kant
Pierwsze w Polsce i na świecie wydanie pism metafizycznych Kanta. Rozprawa z późnego okresu filozofii teoretycznej myśliciela z Królewca, ukazująca, jak wyobrażał on sobie uprawianie ontologii po Kryt...
Religia w obrębie samego rozumu
Religia w obrębie samego rozumu
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Punktem wyjścia filozofi i religii Kanta jest pytanie o naturę i genezę zła. Okazuje się, że racjonalny podmiot nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć — tym samym, zdaniem Kanta, nawet najbardziej rac...
Rozprawa filozoficzna o religii i moralności
3 wydania
Rozprawa filozoficzna o religii i moralności
Immanuel Kant
Prezentowany zbiorek stanowi z pewnością jeden z najcenniejszych zabytków polskiego piśmiennictwa filozoficznego. Polski czytelnik może w nim prześledzić, jak Mrongowiusz przekładał myśl Kanta, tworzą...
Rozprawy z filozofii historii
Rozprawy z filozofii historii
Immanuel Kant
Seria: Biblioteka Europejska
Kant wprawdzie nie opublikował większego opracowania dotyczącego filozofii historii, jednak kompletny zbiór pism historycznych, które powstawały szereg lat (niniejszy tom zawiera rozprawy publikowane ...
Spór z Eberhardem
Spór z Eberhardem
Immanuel Kant
Krytyka czystego rozumu od momentu publikacji w 1781 roku zbierała głównie nieprzychylne opinie, toteż fakt ukazania się pisma, w którym publikowano teksty poświęcone próbom odparcia filozofii transce...
Ugruntowanie metafizyki moralności
Ugruntowanie metafizyki moralności
Immanuel Kant
Seria: Wielkie dzieła filozoficzne
Ugruntowanie metafizyki moralności dotyka niezwykle subtelnych i najbardziej głębokich kwestii metafizycznych, ponieważ ma w ostateczny sposób uzasadnić możliwość obowiązywania powszechnego prawa mora...
Uzasadnienie metafizyki moralności
2 wydania
Uzasadnienie metafizyki moralności
Immanuel Kant
(...) Można nie zgadzać się z założeniami jego [Kanta] etyki, ale trudno zaprzeczyć, że postulaty i dylematy jego filozofii straciły aktualność. O zasadzie imperatywu kategorycznego i idei ?państwa ce...
Wielcy Filozofowie 15 Krytyka czystego rozum
2 wydania
Wielcy Filozofowie 15 Krytyka czystego rozum
Immanuel Kant
Obsesyjna punktualność, schludność, niezwykle regularny tryb życia i racjonalność cechujące Kanta, zaowocowały niespodziewanie wywrotową wizją rzeczywistości. Rewolucję tę przeprowadza Kant właśnie w ...
Wielcy Filozofowie 16 Krytyka czystego rozumu t.2
Wielcy Filozofowie 16 Krytyka czystego rozumu t.2
Immanuel Kant
W tomie drugim śledzimy, co się dzieje z naszym poznaniem na wyższym poziomie. Człowiek bowiem nie tylko zdobywa i porządkuje wiedzę o rzeczach. Czyniąc to, tworzy zarazem bardzo szczególny świat poję...
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe