Jonathan Riley-Smith

Jonathan Riley-Smith

Autor, zmarł w 2016 (żył 78 lat)
Obserwuj
Urodzony 27 czerwca 1938 roku w Wielkiej Brytanii ( Harrogate)
Jeden z najbardziej uznanych badaczy dziejów wypraw krzyżowych, zakonów rycerskich i łacińskiego osadnictwa we wschodnim basenie Morza Śródziemnego.
Jonathan Riley-Smith był absolwentem Eton i Trinity College (Cambridge). Swoją karierę wykładowcy akademickiego rozpoczął na University of St Andrews (1964-1972), potem zaś wykładał w Cambridge (do 1978) i Royal Holloway (Londyn; do 1994). Po zakończeniu współpracy z uczelnią w Londynie powrócił do Cambridge, gdzie pracował do emerytury (2005).

Swoją pierwszą monografię opublikował w roku 1977 i nosiła ona tytuł What were the Crusades? [Czym były krucjaty?]. Tak prosto postawione pytanie wywołało debatę, która w środowisku badaczy epoki wypraw krzyżowych trwa do dzisiaj. Dość powszechnie przypisuje się Riley-Smithowi wprowadzenie do rozważań historycznych pojęcia ruch krucjatowy [crusading movement], który przez kolejne dziesięciolecia pokolenia historyków wypełniają treścią. Poza tym brytyjski historyk dokonał przełomu w badaniach nad krucjatami, rozszerzając badane zjawisko geograficznie na region Bałtyku, Hiszpanię czy południową Francję oraz inicjując badania nad krucjatami przeciwko Turkom Osmańskim. Dodatkowo rozszerzył zakres chronologiczny badanego zjawiska i zaproponował szereg nowych koncepcji i kierunków badawczych. Polskiemu czytelnikowi brytyjski historyk jest znany z wydanych w ostatnich latach książek: Krucjaty. Historia (2008) i Historia krucjat (praca zbiorowa pod red. J. Riley-Smitha, 2000).
W dziedzinie historii zakonów rycerskich Jonathan Riley-Smith był wiodącą postacią badań nad dziejami zakonu Szpitalników, którego był członkiem oraz w 1992 r. zainicjował cykliczne spotkania badaczy zakonów rycerskich w Londynie (Clerkenwell). Konferencja Military Orders miała do tej pory sześć edycji, a siódma przewidziana jest we wrześniu roku 2017. Jonathan był także członkiem-założycielem Society for the Study of the Crusades and the Latin East (1980), które skupia dzisiaj zdecydowaną większość badaczy epoki krucjat z całego świata.

Książki (4)

Sortowanie:
Historia krucjat
Historia krucjat
Jonathan Riley-Smith
Ta bogato ilustrowana książka prezentuje Czytelnikowi interesującą, kompetentną i zrozumiała historię krucjat, poczynając od czasu ogłoszenia pierwszej krucjaty w 1095 roku aż do dziedzictwa idei kruc...
Crusades
Crusades
Jonathan Riley-Smith
This is a comprehensive, single volume history of the Crusades, from their beginnings in the eleventh century through to their decline and eventual ending at the close of the eighteenth century. As we...
First Crusade & the Idea of Crusading
First Crusade & the Idea of Crusading
Jonathan Riley-Smith
Despite various studies on the development of crusading thought, the First Crusade itself has not been properly examined from this perspective. Drawing on a range of European chronicles and charter co...
Krucjaty Historia
Krucjaty Historia
Jonathan Riley-Smith
Krucjaty. Historia jest książką pod wieloma względami wyjątkową. To doskonała synteza historii Europy i Kościoła w wiekach XI-XVIII widziana przez pryzmat ruchu krucjatowego. Gwarancją rzetelności dzi...

Komentarze

Cytaty Jonathan Riley-Smith

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl