ks. Tomasz Jelonek

Książki

Sortowanie:
Biblia w kulturze świata
Biblia w kulturze świata
ks. Tomasz Jelonek
8/10
Pomiędzy Biblią a kulturą człowieka zachodzą liczne relacje, które najogólniej możemy podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należy to wszystko, co Biblia czerpała od kultury w zakresie swego powst...
Biblia a mity o walce kosmicznej
Biblia a mity o walce kosmicznej
ks. Tomasz Jelonek
Mity opisujące powstanie świata, poza opowieścią biblijną, zawsze zakładają działanie bóstwa lub bóstw, które porządkują istniejący uprzednio chaos, przekształcając pewne jego obszary w uporządkowany ...
Biblia a nauka
Biblia a nauka
ks. Tomasz Jelonek
Zarzut, jakoby przekaz biblijny był sprzeczny z osiągnięciami nauki, od lat był formułowany przez przedstawicieli nauk przyrodniczych i historycznych. Reakcja Kościoła na odkrycia Kopernika i Galileus...
Biblia jako fenomen kulturowy
Biblia jako fenomen kulturowy
ks. Tomasz Jelonek
Książka jest rozwiniętym kompendium wiedzy biblijnej, przedstawionej w kontekście uwarunkowań kulturowych i może służyć wszystkim, którzy chcą poznawać fenomen Biblii w jego szerokim ujęciu, a przede ...
Biblia mity o Raju i Złotym Wieku
Biblia mity o Raju i Złotym Wieku
ks. Tomasz Jelonek
Złoty Wiek, który miał panować na początku dziejów ludzkości i wiąże się z obrazem raju, który został utracony, to temat, jaki w różny sposób powraca w mitach i ma swoje ważne miejsce w przekazie bibl...
Biblia w nauczaniu Kościoła
Biblia w nauczaniu Kościoła
ks. Tomasz Jelonek
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobreg...
Biblia w świecie mitów
Biblia w świecie mitów
ks. Tomasz Jelonek
Biblia w świecie mitów. W powszechnej świadomości funkcjonują dwa modele myślenia. Według jednego z nich, Biblia nie posiada żadnej szczególnej wartości i trzeba ją zaliczyć do mitów, rozumianych jako...
Biblijne kłosy z gratulacyjnych snopów
Biblijne kłosy z gratulacyjnych snopów
ks. Tomasz Jelonek
Istnieje wśród pracowników nauki piękny zwyczaj ofiarowywania jubilatom z okazji różnych jubileuszów Księgi Pamiątkowej - pracy zbiorowej, do której składają swoje opracowania wszyscy, którzy pragną u...
Biblijne pojęcie sacrum
Biblijne pojęcie sacrum
ks. Tomasz Jelonek
Literatura religiologiczna XX wieku dużo uwagi poświeciła pojęciom sacrum i profanum. Opracowanie ks. prof. Jelonka, biblisty, dotyczy rozumienia sfery świętości w Biblii - specyficznego, innego niż w...
Błogosławieni miłosierni Przewodnik duchowy
Błogosławieni miłosierni Przewodnik duchowy
ks. Tomasz Jelonek
W specjalnym roku poświęconym tajemnicy Bożego Miłosierdzia, ustanowionym przez papieża Franciszka, gdy spodziewamy się jego przybycia do naszego kraju w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, któryc...
Chasydzi Radośni mistycy żydowscy
Chasydzi Radośni mistycy żydowscy
ks. Tomasz Jelonek
Uczeń przyszedł do swego mistrza, a ten go pyta: – Czego się nauczyłeś? – Uczeń odpowiedział: – Przerobiłem trzy razy cały Talmud. – A mistrz na to: – Ale czy Talmud ciebie przerobił? Tylko zwykli lud...
Drogi krzyżowe
Drogi krzyżowe
ks. Tomasz Jelonek
Cały zamieszkały obszar Ziemi poprzecinany jest siecią różnych dróg, którymi wędrowali i wędrują ludzie, dążąc do jakichś określonych celów. Wśród nich znajdują się ważne drogi, na których rozegrały s...
Dzieje Świątyni Jerozolimskiej
Dzieje Świątyni Jerozolimskiej
ks. Tomasz Jelonek
Jerozolima jest miejscem, ku któremu biegną myśli bardzo wielu ludzi na kuli ziemskiej, z nią bowiem związały się dzieje trzech wielkich religii monoteistycznych. Dwie z nich, judaizm i islam, uważają...
Historia Izraela
Historia Izraela
ks. Tomasz Jelonek
Każde opowiadanie o przeszłości, nawiązujące do wydarzeń, jakie zaistniały w dziejach ludzkości, nie jest jakby fotograficzną kopią faktów, ale zawiera mniejszy lub większy ładunek interpretacji, któr...
Historia Izraela. Ustalenia wstępne
Historia Izraela. Ustalenia wstępne
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana pozycja stanowi otwarcie nowego cyklu wydawniczego, poświęconego historii Izraela. Tematowi temu poświęcono już wiele wysiłku intelektualnego, który zaowocował bardzo licznymi publikacjam...
Historia literacka Biblii
Historia literacka Biblii
ks. Tomasz Jelonek
Pismo święte to uporządkowany zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu w ich gotowej i ostatecznej postaci. Trzeba jednak uświadomić sobie, że poszczególne księgi mają długą historię powstawania i twor...
Historia literacka Biblii / Mesjanizm (zestaw 2 książek)
Historia literacka Biblii / Mesjanizm (zestaw 2 książek)
ks. Tomasz Jelonek
"Historia literacka Biblii" Pismo Święte to uporządkowany zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu w ich gotowej i ostatecznej postaci. Trzeba jednak uświadomić sobie, że poszczególne księgi mają dług...
Homilie Loretańskie (11)
Homilie Loretańskie (11)
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 9 lutego do 17 sierpnia 2014 roku. Z...
Homilie Loretańskie (6)
Homilie Loretańskie (6)
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmują one okres od 18 Niedzieli Zwykłej (31 lipca 2011)...
Homilie Loretańskie 2
Homilie Loretańskie 2
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmują one okres od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu ...
Homilie Loretańskie 3
Homilie Loretańskie 3
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmują one okres od Uroczystości Wszystkich Świętych (1 ...
Homilie Loretańskie T.10
Homilie Loretańskie T.10
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest dalszą częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 18 sierpnia 2013 roku do 2 lutego 20...
Homilie Loretańskie T.9
Homilie Loretańskie T.9
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest dalszą częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 27 stycznia do 11 sierpnia 2013 roku...
Homilie Loretańskie, tom 13
Homilie Loretańskie, tom 13
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 8 lutego do 26 lipca 2015 roku. Zap...
Homilie Loretańskie. Tom 12
Homilie Loretańskie. Tom 12
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 24 sierpnia 2014 roku do 25 styczni...
Homilie Loretańskie. Tom 14
Homilie Loretańskie. Tom 14
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 2 sierpnia 2015 do 21 lutego 2016 r...
Homilie Loretańskie. Tom 15
Homilie Loretańskie. Tom 15
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 21 lutego 2016 do 28 sierpnia 2016 ...
Homilie Loretańskie. Tom 16
Homilie Loretańskie. Tom 16
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 11 września 2016 do 12 lutego 2017 r...
Homilie Loretańskie. Tom 17
Homilie Loretańskie. Tom 17
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest dalszą częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 19 lutego do 24 września 2017 roku. ...
Homilie Loretańskie. Tom 8
Homilie Loretańskie. Tom 8
ks. Tomasz Jelonek
Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 5 sierpnia 2012 do 20 stycznia 2013...
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl