Renata Oczkowska

Renata Oczkowska

Autorka
Obserwuj
Renata Oczkowska była profesorem nauk ekonomicznych. Kierowała Katedrą Zarządzania Zasobami Pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze we wcześniejszym okresie dotyczyły umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, aktualnie koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie rozwoju kompetencji i rynku pracy. Jest autorką ponad 200 opracowań naukowych w formie monografii, artykułów czy też redakcji lub współredakcji opracowań naukowych tj. np. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Rozwój zasobów ludzkich organizacji.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełniła funkcje m.in. prodziekana Wydziału Zarządzania UEK (w latach 2008-2016) oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK (od roku 2019) Przebywała na stażach naukowych, wyjazdach studyjnych. Prowadziła także wykłady na uniwersytetach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, we Włoszech czy też na Ukrainie.

Zmarła w 2020 roku.

Książki (3)

Sortowanie:
Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki
Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki
Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność na wielu rynkach w różnych państwach. Podstawową płaszczyzną obecności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych jest marketing międzyn...
Rozwój zasobów ludzkich organizacji
Rozwój zasobów ludzkich organizacji
Renata Oczkowska, Urszula Bukowska
Rozwój zasobów ludzkich stanowi jeden z obszarów zadaniowych funkcji personalnej i jest przedmiotem zainteresowania zarówno pracodawców, jak i pracowników. Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkic...
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Seria: Nowoczesne zarządzanie (PWN)
Wśród wyzwań, które stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami, szczególnie ważna jest rosnąca rola zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Istotne jest także dążenie do podnoszenia e...

Komentarze

Cytaty Renata Oczkowska

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl