Ryszard Brykowski

Ryszard Brykowski

Autor, zmarł w 2017 (żył 85 lat)
Obserwuj
Urodzony w 1931 roku w Polsce (Kołomyja)
W 1945 r. repatriowany z rodziną do Polski, do Radomia, gdzie w 1950 r. ukończył Liceum im. Jana Kochanowskiego. Przez długie lata był wiązany z harcerstwem (Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1945–1949 w Radomiu oraz w Warszawie w latach 1957–1961 i 1968).

Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie wyjechał do Warszawy. Początkowo zatrudnił się w Biurze Ochrony Zabytków i Muzeów, a następnie przez 45 lat nieprzerwanie był związany z Instytutem Sztuki PAN. Pracował w wielu działach i na różnych stanowiskach, często kierowniczych, m.in. w Zespole Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na historii architektury drewnianej, inwentaryzacji i konserwacji zabytków oraz dziejach Pokucia i Huculszczyzny, swego kraju lat dziecinnych.

Gdy upadł Związek Sowiecki Ryszard Brykowski postanowił ratować zabytki sztuki polskiej na Ukrainie. W ramach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” stworzył i kierował Ośrodkiem do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju (1993–2009). Ośrodek, wspierany finansowo przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był organem doradczym w zakresie odbudowy i konserwacji zabytków, popularyzował wiedzę o narodowych dobrach kultury i nagłaśniał potrzebę ich ochrony. W ramach jego działalności przeprowadzono inwentaryzacje pomiarowe i remonty kilkunastu polskich kościołów na Ukrainie, sporządzano dokumentacje i przeprowadzono konserwacje kilkuset zabytków malarstwa i rzeźby, a także polskich cmentarzy. Oprócz tego Ryszard Brykowski był pomysłodawcą stworzenia Zespołu Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce w Instytucie Sztuki oraz serii wydawniczej „Inwentarz Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce”. W jego dorobku znajduje się wiele cenionych publikacji dotyczących architektury drewnianej, szczególnie cerkiewnej i łemkowskiej, na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Ryszard Brykowski był członkiem wielu organizacji, m.in. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Honorowym Członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych). Nie zrezygnował także w kontaktów z harcerstwem – w 1981 r. założył Niezależny Ruch Harcerski, a w latach 1989–1995 był członkiem założonej przez siebie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego.
Kategorie
Sztuka

Książki (3)

Sortowanie:
Wielkopolskie kościoły drewniane
Wielkopolskie kościoły drewniane
Ryszard Brykowski
Książka to pierwsza synteza sakralnej architektury drewnianej regionu, gdzie na początku XVI wieku arcybiskup Jan Łaski wymieniał na obszarze diecezji gnieźnieńskiej 482 świątynie drewniane i tylko 32...
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I, województwo krośnieńskie. Zeszyt 2, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I, województwo krośnieńskie. Zeszyt 2, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice
Franciszek Stolot, Ryszard Brykowski, Ewa Śnieżyńska-Stolot, Kazimiera Kutrzebianka
Seria: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat. Tom Drugi
ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat. Tom Drugi
Jerzy Czajkowski, Józef Bubak, Ryszard Brykowski, Miroslav Sopoliga ...
Cykl: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, tom 2
Po konferencji zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1990 r. wydana została praca zbiorowa, w której znalazły się referaty i opracowania autorów polskich, słowackich i ukraiński...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Ryszard Brykowski

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl