Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11

Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
województwo: śląskie

telefon: 322589785