Cytaty #Bog

Może w tej samej chwili na różnych ambonach, w różnych kościołach tworzy się Boga. Według czyjej miary, czyjego gustu? Mierzy się, wybiera, komponuje, tłumaczy, wyjaśnia… Którego Boga? Gdzie On jest? Jaki?
Bóg nie chce, byśmy byli z Nim związani innymi więzami niż więzy miłości. Dlatego objawia nam się (...) przez często dyskretne znaki, wskazówki czy wezwania, pobudzając nas za ich pośrednictwem do dobrowolnego przylgnięcia do siebie wiarą.
Pewne rzeczy z wiekiem się zmieniają, ale fundamenty - Pan Bóg, Eucharystia, wiara w obecność Chrystusa w Ofierze - nie przechodzą.[...] To jest moje największe marzenie, żeby móc do samej śmierci sprawować Najświętszą Ofiarę.
Jesteśmy jednym duchem z Bogiem Ojcem. Jego życie jest w nas. Ci, którzy przyjmą od Ducha Świętego to objawienie, zostaną przemienieni.
W tobie unosi się Duch Boży - ten sam, który uczestniczył w stworzeniu, nie inny! Więc ogłaszaj Boże dzieła nad swoim życiem, nad życiem innych, a zobaczysz, jak słowo staje się ciałem.
Kiedy bowiem z męką Chrystusa łączy się nasza wiara, stajemy się rzeczywiście sprawiedliwymi Boga, świętymi i umiłowanymi.
Myślimy, że to, czego szukamy, jest zawsze gdzie indziej, podczas gdy jest zawsze tu i teraz. To, czego szukamy, już dawno otrzymaliśmy, a trzeba jedynie otworzyć oczy na to, że On jest tutaj i zawsze tutaj był.
Tylko ten, kto czuje się pusty, może wołać o napełnienie Duchem. Tylko ziemia zeschła, spękana, wyprażona słońcem pustyni przyjmie z wdzięcznością każdą kroplę wody.
Bóg, patrząc na mnie, widzi mnie już takiego, jak będę wyglądał w chwale Jego królestwa. Widzi we mnie godność swojego syna.
Jesteśmy królewskim kapłaństwem.
Nas obowiązuje etykieta.
Świat będzie ci wmawiał, że jesteś nikim, a jesteś... dzieckiem Króla!
{}