Wątek: Marzenia

Paulka
132 wypowiedzi

"Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisuje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla..."

- Phil Bosmans

"Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzysięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marzenie. .."

- Paulo Coelho

Jak to jest z marzeniami? Warto je mieć, czy lepiej żyć z dnia na dzień, pokornie godząc się z tym, co nam przynosi los, nie planując, nie czekając na nic, niczego od życia nie oczekując. Czy zakładać, że nie ma sensu, bo i tak się nie uda, czy odważnie i śmiało oddawać się tej czynności, mimo wszystko?

O czym marzycie?

Rejestracja jest darmowa i szybka.
Zajestruj się teraz!