#recepcja

Książki

Książka Adam Mickiewicz w oczach Francuzów
Adam Mickiewicz w oczach Francuzów
Praca komparatystyczna, na pograniczu historii literatury i badań z zakresu francuskiego życia literackiego w XIX w. Zebrane w niej materiały zawierają opinie o życiu i twórczości największego poety, ...
Książka Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej
Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej
Ewa Partyga
Cykl: Interpretacje Dramatu, tom 10
Podjęcie kwestii chóru we współczesnym dramacie i teatrze wymaga prześledzenia wielu różnych tradycji oraz uwzglęnienia różnych sposobów ich widzenia i interpretacji. Autorka monografii wychodzi od pr...
Książka Czy kino może nawrócić Wokół Pasji Mela Gibsona
Czy kino może nawrócić Wokół Pasji Mela Gibsona
Mariola Dopartowa
Współczesne obrazy Chrystusa niebezpiecznie ocierają się o iluzję lub są jawnym sentymentalnym kiczem. Burzliwa recepcja ostatniego dzieła Mela Gibsona pokazuje niespodziewaną, niezwykłą w tej rzeczyw...
Książka Czytanie Szekspira
Czytanie Szekspira
Seria: Interpretacje
Omówienia i interpretacje wszystkich sztuk i sonetów Williama Szekspira. Pomysłodawcom i redaktorom tomu udało się pozyskać do współpracy czołówkę polskich teatrologów, znawców twórczości mistrza ze S...
Książka Element Wmówiony
Element Wmówiony
Tymoteusz Bojczuk
Element Wmówiony stanowi półpejzaż półmapę cywilizacji jako takiej. Jest to książka z antropologii kulturowej potraktowanej strukturalnie, w sosie przykładów z życia i nauki. Element wmówiony to nowe ...
Książka Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim 1588
Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim 1588
Sławomir Godek
Niniejsza książka wpisuje się w nurt badań nad recepcją prawa rzymskiego i stanowi próbę wyjaśnienia zakresu oraz charakteru jego oddziaływania na prawo opiekuńcze i spadkowe III Statutu litewskiego z...
Książka Friedrich Nietzsche i pisarze polscy
Friedrich Nietzsche i pisarze polscy
{}10/10
Krzysztof Biliński : Nietzsche a Kasprowicz, Marta Kopij : Brzozowskiego obcowanie z Nietzschem, Dorota Heck : Nietzsche Miłosza, Nietzsche i jego cień u Herlinga.
Książka Husserl i Polacy : pierwsze spotkania, wczesne reakcje
Husserl i Polacy : pierwsze spotkania, wczesne reakcje
Czesław Głombik
Książka Inspiracje Platońskie literatury staropolskiej
Inspiracje Platońskie literatury staropolskiej
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 1998 roku.
Książka Jadwigi Dorr - Poezja z wyboru. Śladem recepcji
Jadwigi Dorr - Poezja z wyboru. Śladem recepcji
Barbara Jedynak
Przygotowana przez łódzkie Wydawnictwo Biblioteka książka krytycznoliteracka prezentuje piętnaście opracowań różnych autorów oraz autobiograficzny szkic Jadwigi Dorr: "Poezja z wyboru. Łódzki zaczyn",...
Książka Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino : dialog poetów europejskiego baroku
Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino : dialog poetów europejskiego baroku
Alina Nowicka-Jeżowa
Omówione zagadnienia: barokowa awangarda poetycka, marinizm w poezji polskiej XVII wieku, marinizm Jana Andrzeja Morsztyna - zarys problematyki, domena miłosna Morsztyna - marinisty, marinizm i sarmat...
Książka Koncepcja egzystencji Sorena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej
Koncepcja egzystencji Sorena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej
Tomasz Kupś
Tomasz Kupś, urodzony 1973 roku w Trzemesznie. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią filozofii nowożytnej i współ...
Książka Korzenie Europy
Korzenie Europy
Aleksander Wojciech Mikołajczak
czy można jeszcze dziś czerpać jakąś naukę ze wskazań siedmiu greckich mędrców? Autor niniejszej książki twierdzi, że tak. Siedem rozdziałów swej książki skupił wokół myśli Talesa, Solona, Chilona, Pi...
Książka LITERATURA EUROPEJSKA I ŁACIŃSKIE ŚREDNIOWIECZE
2 wydania
LITERATURA EUROPEJSKA I ŁACIŃSKIE ŚREDNIOWIECZE
Ernst Robert Curtius
Literatura europejska i łacińskie średniowiecze E. R. Curtiusa jest jego głównym dziełem. Należy do tych kilku książek, na których opiera się współczesne literaturoznawstwo porównawcze. Nieprawdopodob...
Książka Los, miłość, sacrum : studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji
Los, miłość, sacrum : studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji
Maria Kalinowska
Książka, którą oddaję w ręce czytelnika, jest próbą uważnej lektury polskich dramatów romantycznych, w szczególnym jednak ukierunkowaniu: w perspektywie określonej przez dramaturgię Słowackiego oraz w...
Książka Łacina w kulturze polskiej
2 wydania
Łacina w kulturze polskiej
Aleksander Wojciech Mikołajczak
{}10/10
Czy łacina była drugim ojczystym językiem Polaków? Mówili nią nasi pradziadowie, wywołując gniewne pomruki wielkoruskich ideologów, że "Polska jest łacińską drzazgą wbitą w zdrowe ciało Słowiańszczyzn...
Książka Łacińskie paremie
Łacińskie paremie
Zbiór ten porusza wiele interesujących i ważnych zagadnień z historii i współczesności prawa rzymskiego, które z pewnością zainteresują nie tylko badaczy prawa rzymskiego, lecz także każdego czytelnik...
Książka Mona Liza
Mona Liza
Donald Sassoon
{}7/10
Co sprawiło, że Mona Liza dorobiła się miana najsławniejszego obrazu świata? Dlaczego tylko ona, spośród wszystkich sześciu tysięcy dzieł w zbiorach Luwru, pokazywana jest w specjalnej skrzyni, osadzo...
Książka Muzyka moja miłość
Muzyka moja miłość
Teresa de Laveaux
Książka Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu
Myśleć jak Einstein : kilka prostych sposobów na łamanie reguł i odkrywanie w sobie geniuszu
Scott Thorpe
Autor tej oryginalnej i przystępnej książki postanowił nauczyć nas metod, dzieki którym najwięksi myśliciele dokonywali przełomowych odkryć. Karkołomne przedsięwzięcie?Wręcz przeciwnie - jak to często...
Książka Myśleć jak Leonardo da Vinci : siedem kroków do genialności na co dzień
2 wydania
Myśleć jak Leonardo da Vinci : siedem kroków do genialności na co dzień
Michael Gelb
{}7.7/10
Analiza notatek, wynalazków i dzieł sztuki pozwoliła autorowi opracować siedem zasad naśladowców Mistrza - siedem kluczowych elementów geniuszu, które każdy z nas może samodzielnie kształtować. Zasady...
Książka Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza
Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza
Krystyna Ratajska
Książka jest rozprawą habilitacyjną wykonaną w Katedrze Literatuty Romantyzmu i Literatury Współczesnej oraz w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Dotycz...
{}