Bankowe oszustwo kredytowe, aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne

Justyna Karaźniewicz
Bankowe oszustwo kredytowe, aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

Z uwagi na takie wielopłaszczyznowe spojrzenie na przestępczość kredytową, praca ma charakter interdyscyplinarny, zawierający analizę zjawiska z punktu widzenia różnych dziedzin nauki. Nie ograniczając się jedynie do teoretycznoprawnych rozważań nad regulacją oszustwa w systemie polskiego prawa, dokonuje kryminologicznej analizy dynamiki i struktury przestępczości, odnosząc uwagi zarówno do sprawców przestępstw, metod ich działań, jak również motywów i pobudek, w oparciu o przeprowadzone badania statystyk sądowych oraz ponad 850 spraw karnych zakończonych prawomocnie przez polskie sądy rejonowe. Oparcie wniosków dotyczących kryminologicznych aspektów przestępczości kredytowej na analizie stanu istniejącego w Polsce pozwoliło z kolei na sformułowanie spostrzeżeń dotyczących etiologii zjawiska, uwzględniających również wyniki badań takich dziedzin nauki, jak socjologia, psychologia i filozofia oraz wysunięcie konstruktywnych postulatów dotyczących zapobiegania oszustwom kredytowym.Praca podzielona została na pięć rozdziałów, których treść odzwierciedla założenia pracy, uwidocznione również w jej tytule. Każdy z nich stanowi pewną całość, zarówno ze względu na przedmiotowy zakres rozważań, jak i podstawę źródłową, na której został oparty. W połączeniu przedstawiają natomiast kompleksowy obraz polskiej przestępczości kredytowej.Spis treści:Wykaz skrótówWstępROZDZIAŁ IRegulacje bankowego oszustwa kredytowego w prawiepolskim i ustawodawstwie wybranych państwPrzestępczość gospodarcza - pojęcie i klasyfikacjePrzestępczość bankowaPojęcie i klasyfikacje przestępczości w sektorze bankowymAktywność kredytowa banków jako jedna z najważniejszych sfer zagrożonych przestępczością gospodarcząOszustwo kredytowe w polskim prawie karnymEwolucja penalizacji oszustwa kredytowego w historii polskiego prawa karnegoNormatywne cechy przestępstwa z art. 297 k.kUwagi wprowadzającePrzedmiot ochronyPodmiot przestępstwaStrona przedmiotowa oszustwa kredytowegoStrona podmiotowa przestępstwaKaralność oszustwa kredytowegoZbieg krzyżujących się z przepisem art. 297 k.k. przepisów kodeksu karnegoOszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) a oszustwo klasyczne(art. 286 k.k.)Oszustwo kredytowe a przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentówPrawnokarna ochrona kredytu w ustawodawstwach wybranychpaństwPrawo amerykańskiePrawo niemieckiePrawo angielskiePrawo francuskieROZDZIAŁ IIDynamika i struktura przestępczości kredytowejŹródła informacji o poziomie przestępczościOcena rozmiarów przestępczości kredytowej na podstawie analizy 854 spraw karnychStruktura oszustw kredytowychOszustwo kredytowe na tle innych przestępstw objętych dyspozycją art. 297 k.kKwota kredytów będących celem działania sprawcówPrzeznaczenie kredytówFormy stadialne oszustwa kredytowegoStruktura kredytów udzielonych (szkody poniesione przez banki)Geografia przestępczości kredytowejROZDZIAŁ IIISprawcy oszustw kredytowych i metody ich działańSprawca oszustwa kredytowegoSylwetka przestępcy gospodarczego w literaturzeCharakterystyka sprawcy oszustwa kredytowego na podstawie analizy spraw karnychOsądzeni i skazani sprawcy oszustw kredytowychPleć oszusta kredytowegoWiek sprawcy oszustwa kredytowegoStan cywilny i rodzinny oszustów kredytowychWykształcenie sprawców oszustw kredytowychWykonywany zawód sprawcy oszustwa kredytowegoUprzednia karalność oszustów kredytowych2. Metody działania oszustów kredytowychUwagi wstępneRodzaje dokumentów przedkładanych przez oszustów kredytowychForma fałszu przedkładanych dokumentówDokumenty fałszyweA) Dokumenty podrobioneZaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkachDokumenty związane z uzyskaniem i wykonywaniemuprawnień emerytalnych i rentowychZaświadczenia Urzędu Skarbowego i ZUS oraz deklaracje podatkoweDokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytuB) Dokumenty przerobioneZaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkachDokumenty związane z uzyskaniem i wykonywaniemuprawnień emerytalnych i rentowychUmowy sprzedaży towarów i usługDokumenty poświadczające nieprawdęzaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkachumowy sprzedaży towarów i usługŹródła uzyskania fałszywych lub poświadczających nieprawdę dokumentówPomoc pracodawcy lub innej osoby pracującejWykorzystanie nieuwagi pracodawcy lub innej osoby mającej dostęp do dokumentów lub pieczątekOstemplowanie zaświadczenia przez pracownika w czasie chwilowej nieobecności osoby będącej dysponentem pieczątekWykorzystanie oryginalnych pieczątek pozostającychw dyspozycji osób nie będących pracodawcami sprawcyC) Dostęp do pieczątek ze względu na charakter wykonywanych usługZakup gotowego zaświadczenia lub pieczątek służących do sfałszowania dokumentówOtrzymanie od osoby trzeciej, dla której przeznaczony byłkredytSamodzielne podrobienie lub przerobienie dokumentów przez oszusta kredytowegoProwadzenie działalności gospodarczej i wystawieniezaświadczenia na własne nazwisko jako pracownikowifirmyKradzież pieczątek lub ostemplowanych druków zaświadczeńZnalezienie utraconych pieczątek lub zaświadczeńPrzerobienie dokumentówMechanizm działania grup przestępczych związanych z wyłudzaniemkredytówMotywy działania sprawców oszustw kredytowych (analiza wynikówbadań akt sądowych)ROZDZIAŁ IVEtiologia przestępczości kredytowejUwarunkowania przestępczości gospodarczejWpływ czynników ekonomicznych na dynamikę przestępczości kredytowej w PolscePrzestępczość gospodarcza w Polsce w okresie socjalizmuPrzestępczość gospodarcza okresu przejściowegoWpływ reformy bankowej na dynamikę przestępczości kredytowejCzynniki społeczno-kulturowe przestępczości kredytowejCzynniki o zasięgu ogólnospołecznymCzynniki występujące w określonych grupach społecznychCzynniki kryminogenne o charakterze wewnętrznym - filozoficzne i socjologiczne refleksje na temat przestępczości gospodarczejRozdział vPrzeciwdziałanie oszustwom kredytowymRola prawa karnego w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczejZabezpieczenia w ramach systemu bankowegoProcedura udzielania kredytówIstota i cele procedury kredytowejDokumentacja kredytowa i jej weryfikacjaZagadnienie współpracy banków z pośrednikami kredytowymi w kontekście zapobiegania oszustwom kredytowymRola pracowników bankowych w przeciwdziałaniu oszustwom kredytowymUwagi wstępneOrganizacja i kontrola procesu kredytowegoOdpowiedzialność pracowników w związku z popełnianiem oszustw kredytowychPolityka kadrowa w bankowościOsobowość pracownika bankowegoWspółpraca banków w zakresie przeciwdziałania oszustwom kredytowym. Wymiana informacji o wiarygodności kredytobiorcówUwagi wstępneBiuro Informacji Kredytowej S.ABiura Informacji GospodarczejKrajowy Rejestr SądowyInne pozakarne metody przeciwdziałania oszustwom kredytowymPrawna regulacja prowadzenia działalności gospodarczejRola zasad etyki biznesu w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczymZakończenieWykaz tabelŹródłaBibliografia
Data wydania: 2005
ISBN: 978-83-7285-264-9, 9788372852649
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania \"Dom Organizatora\"

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Bankowe oszustwo kredytowe, aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Bankowe oszustwo kredytowe, aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2021 nakanapie.pl