Jestem Nowy Vademecum wiedzy o bankowości

Eugeniusz Gostomski
Jestem Nowy Vademecum wiedzy o bankowości
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza 2. Funkcje pieniądza 3. Współczesne formy pieniądza 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa 5. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i jej instrumenty 6. Polityka pieniężna Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) 7. Euro jako wspólna waluta europejska 8. Polska droga do strefy euro Działalność bankowa i polski system bankowy 1. Pojęcie banku i wykaz czynności bankowych 2. Pojęcie, funkcje i czynniki rozwoju systemu bankowego 3. Modele systemu bankowego na świecie 4. Transformacja systemu bankowego w Polsce 5. Rola NBP w polskim systemie bankowym 6. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzorujący banki w Polsce 7. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 8. Banki z kapitałem zagranicznym w Polsce 9. System bankowy w Polsce na tle systemów bankowych w innych krajach europejskich Bankowość spółdzielcza w Polsce i w wybranych krajach europejskich 1. Geneza i cechy spółdzielczości bankowej w Europie 2. Banki ludowe Schulzego i kasy Raiffeisena 3. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w krajach europejskich 4. Struktury organizacyjne banków spółdzielczych w Europie 5. Strategia rozwoju wybranych grup spółdzielczych w Europie 6. Banki spółdzielcze w Polsce na tle innych banków spółdzielczych w Europie Banki spółdzielcze jako instytucje głęboko zakorzenione w społeczności lokalnej 1. Narodziny polskiej spółdzielczości kredytowej 2. Znaczenie banków spółdzielczych dla podtrzymania kultury polskiej i polskiego stanu posiadania w czasie zaborów 3. Rozwój banków spółdzielczych w Polsce po II wojnie światowej 4. Specyfika banków spółdzielczych 5. Funkcjonowanie organów banku spółdzielczego 6. Korzyści z członkostwa w banku spółdzielczym 7. Oferta banków spółdzielczych dla samorządu terytorialnego 8. Wspieranie przez banki lokalnych inicjatyw społecznych i charytatywnych 9. Banki spółdzielcze dzieciom Krajowe operacje bankowe 1. Pojęcie i klasyfikacja operacji i usług bankowych 2. Rachunki bankowe - istota i podstawowe zasady prowadzenia rachunków bankowych 3. Rodzaje rachunków bankowych 4. Tajemnica rachunku bankowego 5. Przyjmowanie depozytów bankowych 6. Operacje rozliczeniowe banków 6.1. Rozliczenia gotówkowe 6.2. Rozliczenia bezgotówkowe 7. Rozrachunki międzybankowe 8. Bankowość elektroniczna 9. Opłaty i prowizje bankowe Rozliczenie transakcji handlu zagranicznego 1. Infrastruktura do realizacji rozliczeń międzynarodowych 2. Klasyfikacja rozliczeń międzynarodowych 3. Nieuwarunkowane sposoby rozliczeń 4. Uwarunkowane sposoby rozliczeń 5. Podstawowe instrumenty zapłaty w handlu zagranicznym Działalność kredytowa banku 1. Pojęcie i rodzaje kredytów 2. Rola kredytów w życiu gospodarczym 3. Zasady udzielania kredytów i pożyczek klientom indywidualnym 4. Zasady udzielania kredytów gospodarczych 5. Rola Biura Informacji Kredytowej w procesie badania zdolności kredytowej klientów indywidualnych 6. Prawne zabezpieczenia kredytów 7. Umowa kredytowa i wykorzystanie kredytu bankowego 8. Monitoring kredytowy 9. Windykacja i restrukturyzacja należności kredytowych banku Zarządzanie bankami komercyjnymi 1. Istota zarządzania, misja i cele banku 2. Planowanie strategiczne i operacyjne w banku 3. Struktura organizacyjna banku 4. Podział kompetencji i delegowanie uprawnień w banku komercyjnym 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku 6. Kontrola wewnętrzna w banku 7. Zarządzanie oddziałami banku 8. Etyka w biznesie bankowym Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem banku 1. Zarządzanie aktywami i pasywami banku 2. Rachunek zysków i strat jako podstawa określania wyników banku 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 4. Podstawowe rodzaje kredytu bankowego 4.1. Ryzyko kredytowe 4.2. Ryzyko utraty płynności 4.3. Ryzyko stopy procentowej 4.4. Ryzyko operacyjne Rynek pieniężny i kapitałowy 1. Istota i rodzaje rynków finansowych 2. Znaczenie rynków finansowych dla gospodarki i banków 3. Rynek pieniężny 4. Rynek kapitałowy i jego instytucje 5. Obligacje i akcje jako najważniejsze instrumenty rynku kapitałowego 6. Emisja papierów wartościowych 7. Giełda papierów wartościowych Marketing bankowy 1. Istota i znaczenie marketingu dla banku 2. Badania marketingowe 3. Segmentacja rynku usług bankowych 4. Jakość obsługi klienta 5. Koncepcja marketingu mix w bankowości 6. Załatwianie reklamacji klientów banku 7. Zasady dobrej praktyki bankowej Rachunkowość bankowa 1. Przedmiot, zadania i normy rachunkowości bankowej 1.1. Przedmiot rachunkowości bankowej 1.2. Zakres rachunkowości 1.3. Zadania rachunkowości bankowej 1.4. Podstawy prawne rachunkowości bankowej 1.5. Rachunkowość finansowa i zarządcza 2. Zasady rachunkowości bankowej 3. Plan kont i jego konstrukcja 4. Zasady i procedury ewidencji finansowo-księgowej 5. Zasady konstrukcji bilansu banku oraz rachunku zysków i strat 6. Główne wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku Informatyka i informacja w banku 1. Znaczenie informacji i informatyki w wykonywaniu zadań banku 1.1. System informacyjny i informatyczny 1.2. Korzyści wynikające z informatyzacji banku 1.3. Przepływ informacji w banku 2. Przesłanki budowy systemu informacyjnego w banku 2.1. Struktura, elementy składowe systemu informacyjnego 2.2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom informatycznym banków 3. Rodzaje zagrożenia (ryzyka) informatycznego 3.1. Zagrożenia związane ze zdarzeniami losowymi 3.2. Zagrożenia związane z wrogą działalnością osób trzecich wymierzoną w bank lub jego klientów 3.3. Zagrożenia związane z rozpowszechnianiem szkodliwego oprogramowania 3.4. Zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem systemu informatycznego przez pracowników banku 4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa informatycznego Stosowanie prawa w działalności bankowej 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 2. Rodzaje podmiotów prawa mogących występować w stosunkach prawnych z bankiem 2.1. Osoby fizyczne 2.2. Osoby prawne 2.3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 3. Przedstawicielstwo 4. Spółki prawa handlowego i spółka cywilna jako klienci banku 5. Ochrona tajemnicy bankowej a ochrona danych osobowych 6. Zadania i organizacja obsługi prawnej Bibliografia
Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-928937-0-7, 9788392893707
Wydawnictwo: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Spółka z o.o.

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Jestem Nowy Vademecum wiedzy o bankowości nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Jestem Nowy Vademecum wiedzy o bankowości. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe