O procesorach i procesach myślowych

O procesorach i procesach myślowych
Sugestywnymi przykładami i wciągającymi opowieściami z historii nauki Autor spra...
Sugestywnymi przykładami i wciągającymi opowieściami z historii nauki Autor sprawia, że trudne do przyswojenia wyniki cognitive science stają się zrozumiałe i frapujące. Z tego względu książka znajdzie czytelników również poza gronem fachowców i studentów. Ma bowiem wielkie walory popularyzatorskie....
Pełny opis
Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-231-2393-4 ( 9788323123934 )
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dzięki takim kanapowiczom jak ty, ta strona może się rozwijać.

Napisz swoją opinię
Autorzy
Urchs Max
Inne książki:
Książka Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych