Szkice do teorii wychowania kreatywnego

9.0
Ocena 9.0 na 10 możliwych
Na podstawie 2 ocen kanapowiczów
Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznaw...
Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to ...
Pełny opis
Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-7850-147-3 ( 9788378501473 )
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
puchar @oficynaIMPULS @oficynaIMPULS pierwsza opinia

Dzięki takim kanapowiczom jak ty, ta strona może się rozwijać.

Popraw tę książkę

Recenzje

Nasza recenzja książki "Szkice do teorii wychowania kreatywnego"
Recenzja pochodzi z naszego bloga MyBooks - Nasze recenzje "Książka Szkice do teorii wychowania kreatywnego powstawała w latach 2010–2012. Autor wykorzystał w niej artykuły lub ich fragmenty wcześniej już publikowane w innych pracach zbiorowych, na użytek niniejszej pracy zebrane, uporządkowane i z...
Szkice do wychowania kreatywnego
Przedłożona do oceny praca ma charakter poradnika – skryptu dla studentów i nauczycieli wczesnej edukacji. Tego typu publikacje są potrzebne, tym bardziej że przygotowują je nauczyciele akademiccy prowadzący badania w zakresie problematyki objętej tytułem. Dobór autorów i ich zainteresowań badawczyc...
Napisz swoją opinię

Opinie

@oficynaIMPULS
@oficynaIMPULS 2013-03-20
Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj koloru czarno-białego, „podkład” pod realizację większego dzieła, później wypełnianego barwami. Przyjęcie przez Autora książki konwencji szkicu skłania nie tylko do kreatywnego pochylenia się nad niezwykle ważną problematyką, ale także inspirująco zachęca do twórczej refleksji oraz do podejmowania autorskich prób realizacji zasygnalizowanych koncepcji w praktyce wychowawczej. Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej Autor podjął w swojej pracy bardzo ważną i słabo rozpoznaną problematykę z zakresu teorii wychowana kreatywnego i w sposób pionierski interesująco ją zaprezentował, posługując się oryginalną oraz inspirującą wieloaspektowo formą szkicu.[...] Książka Andrzeja Jakuba Sowińskiego: Szkice do teorii wychowania kreatywnego poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań w zakresie poznawania istoty oraz imponderabiliów wychowania kreatywnego. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj koloru czarno-białego, „podkład" pod realizację większego dzieła, później wypełnianego barwami. Przyjęcie przez Autora książki konwencji szkicu skłania nie tylko do kreatywnego pochylenia się nad niezwykle ważną problematyką ale także inspirująco zachęca do twórczej „wielobarwnej" refleksji oraz do podejmowania autorskich prób realizacji zasygnalizowanych koncepcji w praktyce wychowawczej.[...] Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Autor w bardzo interesującym zbiorze traktatów i podejmujących je problemów dokonał prezentacji podstawowych problemów współczesnej teorii wychowania ukierunkowanego na kreatywność i twórczość. (...)Autor wskazuje na rolę wychowania w życiu i rozwoju człowieka, wiążąc z nim kwestię jakości ludzkiej egzystencji, jako wpisanej w jej możliwości a nie konieczność.[...] Bardzo interesującym i oryginalnym aspektem książki jest połączenie rozwoju i twórczości w zjawisku kreatywności, które wydaje się stanowić zarazem swoisty kręgosłup analizowanych przez Autora zagadnień wpisujących się w rzeczywistość ludzkiej egzystencji naznaczonej wolnością człowieka, jego twórczą ekspresją i zwłaszcza autokreacją. Aby wyzwolić kreatywność w człowieku, potrzebuje on wychowania, ale odpowiednio zorganizowanego na rzecz stymulowania pełnego rozwoju i twórczej aktywności człowieka. W takim procesie człowiek współczesny powinien być wspierany w rozwijaniu swojej osobowości, godności i tożsamości.[...] Publikacja w swoim obecnym kształcie jest dziełem dojrzałym i bardzo potrzebnym polskiej myśli pedagogicznej, stanowiącym wartościowy wkład do badań nad teorią wychowania w ogóle, a zwłaszcza teorią wychowania kreatywnego czy też jeszcze dokładniej mówiąc - teorii wychowania studentów do odpowiedzialnej kreatywności.[...] Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL Instytut Pedagogiki KUL w Lublinie Recenzja wydawnicza książki Pana Dr hab. Andrzeja SOWIŃSKIEGO, prof. USz