@miaomy

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 8 lat
Kanapowicz przeczytał 11 książek, m.in. "Ghost world" i "Świadek mimo woli". Najlepiej ocenioną książką @miaomy jest "Nędznicy"

Przeczytane

Ma przeczytane 11 książek

Statystyki

👏 11 przeczytanych książek
👏 4233 przeczytane strony
👏 Najwięcej przeczytanych w lutym 2011 : 11 książek!

Listy książek