Recenzje @oficynaIMPULS

Fenomenologie: socjologia versus pedagogika

21.02.2012

(…) Publikacyjna propozycja (…) jest rzetelnym, wysoce erudycyjnym oraz wieloaspektowym spojrzeniem na zagadnienia fenomenologii w socjologii i naukach o wychowaniu. Spełnia ona z godnym podkreślenia naddatkiem walory Inter- multidyscyplinarności, wytwarzając dla swych przedmiotów zainteresowań interesującą perspektywę holistyczną. (…) Zasięg odwoł... {} Recenzja książki Fenomenologie: socjologia versus pedagogika

Dziecko autystyczne

21.02.2012

Na polskim rynku wydawniczym wiele jest publikacji na temat autyzmu. Jednak wciąż rzadko zdarza się, żeby rodzice dzieci dotkniętych tym zaburzeniem dzielili się z czytelnikami swoją wiedzą, przeżyciami i doświadczeniami. Taka jest właśnie książka Beaty Zawiślak, mamy Maćka – chłopca z autyzmem. […] Szczególnie interesujący jest czwarty rozd... {} Recenzja książki Dziecko autystyczne

Humanizacja medycyny

21.02.2012

Pojęcie humanizmu, czyli „człowieczeństwa życia” kształtowało się od starożytności i w odniesieniu do medycyny wzbogacone zostało etosem dobrego Samarytanina. Hipokratesowski duch medycyny uległ przewartościowaniu i układ lekarz – pacjent od paternalizmu dotarł już do klientelizmu. Neoliberalna globalizacja doprowadziła do zglobalizowanej dehumani... {} Recenzja książki Humanizacja medycyny

Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji

21.02.2012

W rzeczywistości szkolnej i wychowawczej w szerszym zasięgu zjawisko dysleksji jest zauważane i nastąpił etap rozumienia trudności w nauce z nim związanych oraz podejmowane są próby obniżenia progów tych trudności. Takich prac w ostatnich latach pojawia się coraz więcej. Wciąż jednak słabe jest ich przełożenie na możliwości działań nauczycielskich ... {} Recenzja książki Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji

"Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości"

21.02.2012

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Janiny Wyczesany „…dr Remigiusz Kijak od kilku lat zajmuje się badaniami dotyczącymi doświadczeń seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rozwój każdego człowieka ma wiele wymiarów: biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny. Osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności w każdym z tych obszarów ... {} Recenzja książki Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

21.02.2012

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści. Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie... {} Recenzja książki Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Wiedza pedagogiczna w pigułce

21.02.2012

„Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko są analizowane w publikacjach pedagogicznych, książkę tę przeczytają zapewne nie tylko pedagodzy, lecz... {} Recenzja książki Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki

O znakomitej diagnozie cyberprzemocy wśród młodzieży

21.02.2012

Najnowsza rozprawa dra Jacka Pyżalskiego (b. adiunkta Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi) pt. "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej(Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012)jest znakomitym studium interdyscyplinarnym napisanym przez pedagoga, którego... {} Recenzja książki Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Spotkania z Innymi

20.01.2012

Książka stanowi wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę rozumienia odmienności kulturowych. Przygotowuje do dialogowych interakcji z przedstawicielami kultur innych niż własna. Rozwija u dzieci umiejętność formułowania pytań o skutki określonych strategii wobec Innego. Zachęca odbiorcę do poszukiwania także we własnym środowisku lokalnym osób ró... {} Recenzja książki Spotkania z Innymi

Historie autorytetu wobec kultury i edukacji

4.01.2012

Opis książki Spis treści Recenzja Fragment Komentarze (0) Poleć nas Książki Lecha Witkowskiego o autorytecie to imponujące mozaiki poglądów, ogarniające tysiące lat myśli ludzkiej. Dopiero „stając na ramionach olbrzymów”, jak określał taką postawę w nauce Isaac Newton, Witkowski ostrożnie i skromnie kreśli własne stan... {} Recenzja książki Historie autorytetu wobec kultury i edukacji

{}