Recenzja książki Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych

Kształcenie ogólne a indywidualne potrzeby uczniów

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-04-26
Z recenzji wydawniczej: „Recenzowana książka wpisuje się doskonale w postulat autonomii i podmiotowości ucznia. Autorka potrafiła nas przekonać, że pozornie skostniały system szkolny można poddać próbie unowocześnienia na miarę wyzwań edukacji XXI wieku. [...]
Szczególnie wysoko oceniam podrozdział dotyczący kształcenia zróżnicowanego w zakresie metod nauczania, które mogą być stosowane na szczeblu elementarnym.
Zaprezentowane metody – a jest ich aż 21 – daleko odbiegają od tradycyjnych sposobów nauczania. Każda z nich ma charakter aktywizujący i innowacyjny. Każdą z nich warto by było upowszechnić w naszych szkołach i to nie tylko w nauczaniu początkowym.
Rozprawę zakończyła Autorka starannie opracowanymi uogólnieniami i wnioskami z badań, ubogacając je ciekawymi opiniami nauczycieli.
Niniejszą książkę gorąco polecam wszystkim nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej".


Książka Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych
Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych
Sylwia Grzegorzewska
{}10/10
Niniejsza praca poświęcona jest pierwszemu etapowi edukacyjnemu, przede wszystkim kształceniu wczesnoszkolnemu. Szczegółowej analizie poddano proces kształcenia z uwzględnieniem jego nowej koncepcji, ...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Upadające Imperium

Dziękuję za egzemplarz recenzencki. Jest to moja pierwsza książka John Scalzi. Kiedy po nią sięgnęłam od razu zauważyła...

Książka Najmilszy prezent

Do sięgnięcia po "Najmilszy prezent" Agnieszki Krawczyk skłoniła mnie informacja od wydawnictwa Filia, że już 6 czerwca...

Książka Bladość powłok

FABUŁA: Książka “Bladość powłok” to antologia ukazująca najróżniejsze odsłony wizji przyszłości. Od spotkań z obcymi cy...

{}