Recenzja książki Magik

Magik czyli o dziecięcej perspektywie postrzegania rzeczywistości

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2018-03-09
Tytułowy Magik to magiczne dziecko stworzone z kolorów tęczy, słonecznego płaszcza i niebiańskiego ciała. Jego niewinność oraz naturalny zachwyt nad pięknem świata pozwoliły autorce wydobyć na powierzchnię dziecięcą perspektywę postrzegania rzeczywistości. Na drugim biegunie opowieści znajduje się narratorka – dorosła kobieta o dobrym sercu i niezwykłej wrażliwości. Zderzenie się tych dwóch postaci, dwóch różnych punktów widzenia prowadzi do odkrycia uniwersalnych prawd moralnych. Powinny one towarzyszyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym bez względu na ich życiową sytuację. W książce Moniki Kacak znajduje się wiele wartościowych przemyśleń, choćby na temat przyjaźni oraz odpowiedzialności za drugą osobę. Gdzieś w oddali słychać nawiązania do „Małego Księcia” Antoine’a de Saint’a Exupery’ego. Tytułowy Magik przypomina nieco kultowego bohatera z planety B-612. Stopniowo odkrywa kolejne prawdy o świecie, czerpiąc z doświadczenia i wiedzy osoby dorosłej. Opisana przez Kacak historia podkreśla również rolę opiekuna, mentora w życiu dziecka. Z pewnością profesja i wykształcenie autorki pomogły jej trafnie scharakteryzować relację na linii dorosły-dziecko. Na dodatkową pochwałę zasługuje fakt umiejętnego przedstawienia wspomnianej więzi w postaci fikcji literackiej.
Książka Moniki Kacak nie jest typową książką dla dzieci. Pojawiające się w niej refleksje na pewno wymagają komentarza osoby dorosłej. Zastosowane przez autorkę metafory ułatwiają zrozumienie istoty słów: tolerancja, przyjaźń, oddanie, nadzieja. Obrazki z brzydalem gąsienicą, czy biedronką bożą-krówką trafiają do wyobraźni dziecka i długo nie pozwalają o sobie zapomnieć. Rodzinna lektura powinna stanowić doskonałą alternatywę dla godzin spędzonych przed komputerem czy telefonem komórkowym. Warto zagłębić się w piękno słowa literackiego, gdyż młodzi ludzie często tracą do niego szacunek, a przecież słowo było niegdyś synonimem prawdy.
„Magik” jest obowiązkową pozycją dla tych, którzy z troską patrzą na przyszłość najmłodszych pokoleń. Zachęcajmy dzieci do poszukiwania trwałych wartości również w świecie literatury. Rozmawiajmy z naszymi Milusińskimi, podobnie jak narratorka rozmawia z niezwykłym chłopczykiem, spotkanym na skraju tęczy. Nie unikajmy tematów trudnych, gdyż życie nas takimi dotyka. Monika Kacak przekonuje, że każdy problem można w optymalny sposób rozwiązać, wystarczy tylko wsłuchać się w głos drugiego człowieka.

Oficyna Wydawnicza Impuls http://impulsoficyna.com.pl/recenzje/magik,1850.html
Książka Magik
Magik
Monika Kacak
{}10/10
Książka powinna nieść przesłanie, a rozmowa, wrażliwość, empatia, szacunek i troska względem przyjaciela są najgłębszymi wartościami, jakie mogę dać dzieciom. Magia może rozwijać to, co w nas najlepsz...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Malowany welon

Z powieścią Wiliama Somerseta Maughama spotykam się po raz pierwszy co nie znaczy, że nigdy nie słyszałam o tym pisar...

Książka Honolulu

Moje zainteresowanie prozą W. Somerseta Maughama zaczęło się wraz z przeczytaniem jego "Malowanego welonu". A zaowocow...

Książka Ktoś, kogo znamy

Wyobraźcie sobie, że pod Waszą nieobecność, ktoś włamuje się do Waszego domu. Nic nie ginie, po niczym nie ma śladu. Je...

{}