Recenzja książki Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich

Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-06-18
[...] zaletą recenzowanej pracy jest zwrócenie uwagi na dwa zasadnicze aspekty procesu kształcenia w uniwersytecie: jednym jest kształcenie studentów, drugim zaś przygotowanie nauczycieli akademickich do wypełniania ich zadań dydaktycznych. Obydwa mają swój dydaktyczny wymiar, przy czym ten drugi bywa często pomijany albo ze względu na swoją oczywistość – trwale zakorzeniony w uczelniach mit uczenia się od mistrza, albo ze względu na swój nieznaczący aspekt – praca dydaktyczna nie stanowi wyznacznika kariery zawodowej nauczyciela akademickiego. Równoważne traktowanie tych dwóch aspektów procesu dydaktycznego w uczelni uważam za znaczące i ważne dla myślenia o dydaktyce akademickiej.

Kolejną zaletą recenzowanej pracy jest wnikliwe i wielowątkowe przedstawienie badań nad dydaktyką akademicką, teorii ją uzasadniających oraz kontekstu zarówno teoretycznego, jak i społecznego jej funkcjonowania. Perspektywa analizy dydaktyki akademickiej, jaką nakreśla autorka, jest imponująca i zwraca uwagę na wszystkie ważne wątki, wskazujące na znaczące dla pracy dydaktycznej w uczelniach aspekty, a także na jej uwikłania polityczno-ideologiczne, decydujące o jej celach i kształcie. […] w książce przedstawione zostały zarówno różnorodne dyskusje na temat kształtu dydaktyki akademickiej, jak i teorie, na których jest ona budowana. […]

Przedłożoną rozprawę uważam za interesującą, porządkującą wiedzę z obszaru dydaktyki akademickiej, sygnalizującą wszystkie ważne pytania, które przed nią współcześnie stoją. I to jest bardzo mocna strona pracy. Autorka prezentuje rozległe spojrzenie na tę problematykę, wykazuje się znawstwem zagadnienia, przeprowadzone przez nią analizy są przekonujące, a tworzone (zazwyczaj w formie schematów) syntezy pokazują, że całość problematyki związana z kształceniem w uczelniach jest przez nią solidnie przemyślana i kompetentnie zinterpretowana.

Z recenzji dr hab. Teresy Bauman, prof. UG
Książka Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich
Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich
Anna Sajdak
{}10/10
Książka podejmuje nieobecne w polskiej literaturze rozważania nad ulokowaniem dydaktyki szkoły wyższej na mapie paradygmatów wyróżnianych w pedagogice. Potrzeba napisania pracy – podejmującej próbę uk...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Tatiana i Aleksander

,,Tatiana i Aleksander,, to druga część trylogii Paulliny Simons o losach młodziutkiej rosyjskiej dziewczyny i majora A...

Książka Tajne życie. Kobieta w służbie CIA

Książka "Tajne życie. Kobieta w służbie CIA" jest świetnym przykładem literatury faktu, który przybliża nam życie tajny...

Książka Powódź

Godzina samobójców. Czas, gdy wszystko dopiero dojrzewa, budzi się do życia. Edyta wychodzi z psem na spacer, nie wie, ...

{}