Polskie belcanto

Recenzja książki Polskie belcanto

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-02-05
Prof. Eugeniusz Sąsiadek:

Praca Katarzyny Zachwatowicz Polskie belcanto jest zwięzłym, a zarazem precyzyjnym zbiorem najbardziej istotnych wiadomości o sztuce wokalnej. Ma charakter popularnonaukowy, ale bardzo trafnie ujmuje najważniejsze zagadnienia z dziedziny fizjologii głosu, metodyki nauczania śpiewu, a także interpretacji dzieła wokalnego. Zwięzłość wypowiedzi powoduje, że tak skomplikowane problemy, jak oddychanie w śpiewie, appoggio, funkcja rezonatorów czy fizjologia rejestrów są podane w formie skrótowej, ale to należy uznać za walor pracy popularnonaukowej – zbyt bowiem skomplikowane wywody na temat np. fizjologii krtani i oddechu mogłyby zniechęcić wielu potencjalnych czytelników do uważnego studiowania pracy Katarzyny Zachwatowicz.
Wiele rozdziałów Polskiego belcanto przynosi nowe, oryginalne spojrzenie na problemy sztuki wokalnej. Do szczególnie interesujących rozdziałów należą rozważania o artykulacji (ciekawe spojrzenie na najbardziej rozpowszechnione błędy wymowy w śpiewie w języku polskim, a także niektórych językach obcych), o śpiewaniu po polsku, o kształceniu ucha i w ogóle o problemach nauki solfeżu (w pełni podzielam opinię Autorki o zaniedbaniach w Polsce). W obszarze spraw techniczno-wokalnych duże zainteresowanie wzbudza rozdział „Sucha zaprawa”, który z całą pewnością powinien zainteresować wielu czytelników (jest to również oryginalna teoria Autorki).
Autorka operuje językiem literackim, bardzo klarownym i łatwo zrozumiałym nawet w opisie trudniejszych zjawisk z zakresu sztuki wokalnej. Będzie to zatem dodatkowy atut w dotarciu do szerszego grona czytelników.
Zakres tematyczny pracy Katarzyny Zachwatowicz i klarowność wywodu dają pewność, że Polskie belcanto będzie stanowić interesującą i potrzebną lekturę dla różnorodnego kręgu odbiorców: przede wszystkim dla nauczycieli śpiewu solowego w różnego typu szkołach (wyższych, średnich, w ogniskach muzycznych), następnie dla studiujących wokalistykę w akademiach muzycznych i szkołach muzycznych II stopnia, dla nauczycieli wychowania muzycznego w szkołach podstawowych i ogólnokształcących. Jestem przekonany, że również wielu melomanów zainteresowanych sztuką wokalną sięgnie po pracę Katarzyny Zachwatowicz.
Polska sztuka wokalna cierpi dotkliwie na brak literatury popularnonaukowej, dlatego w pełni popieram wydanie pracy Katarzyny Zachwatowicz Polskie belcanto.


Prof. Jerzy Knetig:

Mam przed sobą przygotowany do druku materiał książki Polskie belcanto Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej – pracy adresowanej do śpiewaków zawodowych, ale myślę, że nie tylko.
Dla mnie mottem tej książki jest fragment wypowiedzi Autorki zawarty we wstępie:
„Śpiewanie powinno być przyjemnością i dla odbiorcy, i dla wykonawcy – śpiewa się przecież dla siebie. Ma być przyjemnością zarówno dla zawodowego śpiewaka, jak i dla dziecka w szkole, dla matki i ojca śpiewających z dziećmi”.
Jeśli ma być przyjemnością, powinno być łatwe i proste, a wiemy, że tak nie jest. Nauka śpiewu, nauka techniki wokalnej, sposobu wydobywania głosu, estetyki dźwięku jest procesem bardzo długim i żmudnym, trwa zwykle wiele lat, wymaga ogromnej cierpliwości, zaangażowania, samodyscypliny, pasji – i to zarówno od uczącego się, jak i od jego pedagoga. Co należy zrobić, aby osiągnąć sukces? Jak pracować, aby po zakończeniu żmudnego okresu pracy nad głosem obie strony (uczeń i pedagog) mogły powiedzieć sobie, że zrobiono wszystko, aby wykształcić śpiewaka – artystę.
Wiemy doskonale, że jest to sprawa wybitnie indywidualna, ale są pewne kanony, zasady, wypracowane schematy, które zawsze będą się przewijać w każdym procesie nauki u każdego – o tych zasadach jest ta książka.
Brakuje na polskim rynku opracowań z tej dziedziny wiedzy – kilka pozycji z dawnych lat, przy kompletnie wyczerpanych nakładach (cytowane one są w załączonej bibliografii). […]
Pani Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska postanowiła ująć w jedną całość ogromną wiedzę teoretyczną, ale i zdobywaną przez kilkadziesiąt lat własną wiedzę praktyczną zarówno artystyczną, jak i pedagogiczną.
Już sam tytuł Polskie belcanto charakteryzuje główny cel, jaki stawia sobie Autorka: Polak śpiewający po polsku. Motywem, jaki przewija się w całej pracy, jest dykcja i wymowa w języku polskim – nie brak wszakże odnośników i ciekawych porównań sposobu artykulacji głosek w podstawowych językach obcych najczęściej używanych w śpiewie i wynikających stąd konsekwencji.
W książce znalazłem wszystko, co śpiewak powinien wiedzieć: szczegóły anatomiczne gardła, krtani i strun głosowych poparte bardzo przejrzystymi rysunkami, zagadnienia pól czuciowych, rezonatorów, oddechu, rejestrów, akustyki, artykulacji, umiejscowienia dźwięku itp. Cały ten materiał napisany jest tak przejrzystym, klarownym i komunikatywnym językiem, że czyta się go jak ciekawą powieść. To opinia zawodowego śpiewaka, jednak zdaję sobie sprawę, jak ważne są te cechy tekstu dla młodego adepta, który dopiero zgłębia tajniki zawodu – dla niego taka książka jest nieocenioną wręcz pomocą naukową. Rozdział poświęcony artykulacji jest pełen interesujących przykładów ćwiczeń – nie tylko po polsku.


Prof. Witold Karczewski:

Pragnę poinformować, iż miałem możliwość dokładnego zapoznania się z pasjonującą mnie – jako zapalonego melomana – pracą Pani Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej pt. Polskie belcanto. Treść i formę tej publikacji, którą przestudiowałem także jako lekarz – fizjolog układu oddechowego i neurofizjolog, uznaję za znakomite. W tekście znalazłem wiele ważnych (także dla laika!) informacji anatomicznych i fizjologicznych, których z reguły pozbawione są typowe podręczniki szkolne. Tekst P. Zachwatowicz-Jasieńskiej ma solidną podbudowę naukową, wolną przy tym od nudy wiejącej często z kart typowych podręczników. Nasze „pokolenia głuchych” znajdą w książce nowoczesną, a przy tym dowcipnie i z polotem podaną rzetelną wiedzę o śpiewie w ogóle i o metodach jego doskonalenia.
Po uważnej lekturze Polskiego belcanta pragnę gorąco zachęcić do przedstawienia tej publikacji szerszej publiczności – tej młodej i tej dojrzałej. Byłby to niezmiernie istotny przyczynek do umuzykalnienia naszego społeczeństwa, jak dotąd „wyróżniającego się” (także w porównaniu do najbliższych sąsiadów) niedostatkiem kultury muzycznej, wynikającym m.in. z żałosnej, niestety, reformy programów szkolnych. Sądzę, że szeroki dostęp do tak znakomitej książki byłby ważkim krokiem na drodze do prawdziwej radości, jaką sprawia nie tylko słuchanie wielkich głosów, ale także możliwość posługiwania się w stopniu przynajmniej poprawnym własnym, „normalnym” (jak pisze Autorka) śpiewem.


Red. PWN Barbara Nowakowa:

Pracę przedłożoną do zaopiniowania uważam za bardzo interesującą. Istota zagadnienia, tak cenna ze względu na sposób odniesienia się do poszczególnych jej wątków będących ustawicznym procesem poszukiwawczym w praktyce pedagogicznej, została ujęta bardzo ciekawie. Wszyscy ci, którzy kształcą młodych artystów śpiewaków, wiedzą dobrze, jak w codziennej żmudnej pracy pojawiają się rozliczne problemy oraz uwarunkowania pozwalające te problemy rozwiązywać z pomyślnym skutkiem. Rozległa wiedza, inteligencja i poziom humanistyczny autorki pozwalają te bogate procesy śledzić z pozytywnym przemyśleniem w stosunku do własnych doświadczeń i obserwacji. Widoczny jest w tej pracy personalny i emocjonalny stosunek do omawianych zagadnień, niekiedy otwierający możliwość dyskusji. Autorka ma jednak prawo patrzeć na sztukę śpiewu przez pryzmat własnego myślenia.
Zgodnie z tytułem podręcznika właściwie zaakcentowana jest potrzeba idealnej formy artykulacji języka polskiej, jak i środków służących do tego celu. Układ tematyczny skonstruowany jest niekonwencjonalnie, pobudza wyobraźnię, wzbogaca treść licznymi i odpowiednimi piktogramami i przykładami tekstowymi.
Głos jako instrument muzyczny podlega prawom nauk ścisłych, jak przede wszystkim anatomia, fizyka, akustyka. Wszystkie te aspekty zostały przez autorkę uwzględnione. Cenne są odniesienia do zapisów i traktatów okresu empiryzmu w sztuce śpiewu, np. Garci Marchesi, Faure, ale również poglądów i stanowisk badaczy współczesnych, np. Husson, De Guiros, Ross, Fabre, Whitlock, Appelman.
Reasumując, praca ta jest dziełem potrzebnym pedagogom śpiewu solowego. Praktycznie każdy uczący czy też instruktor, mający do czynienia z formowaniem głosu ludzkiego (nie tylko śpiewaczego), znajdzie w tym podręczniku znakomite wsparcie dla swej wiedzy i praktyki.
W dziedzinie polskiej literatury popularnonaukowej w zakresie omawianego tematu praca pani Katarzyny Zachwatowicz wypełnia lukę wydawniczą i spełnia oczekiwania na współczesne publikacje dotyczące tego tematu.

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}
Polskie belcanto
3 wydania
Polskie belcanto
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska
{}10/10
Polskie belcanto to podręcznik; zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii głosu, wyjaśniające niektóre mylne, a rozpowszechnione pojęcia, zwłaszcza dotyczące oddychania (nieznajomo...
Komentarze
Polskie belcanto
3 wydania
Polskie belcanto
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska
{}10/10
Polskie belcanto to podręcznik; zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii głosu, wyjaśniające niektóre mylne, a rozpowszechnione pojęcia, zwłaszcza dotyczące oddychania (nieznajomo...

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Przestrzenie temporalne w pedagogice
Ewa Kobyłecka

XXI wiek to czas gwałtownych zmian kulturowych, które wymagają dostosowania praktyki dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej do wyzwań współczesnego św...

{} Recenzja książki Przestrzenie temporalne w pedagogice
Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do ortografii- KLASA II
Podręcznik do programu nauczania ortografii w klasach I–III "Moi przyjaciele z Literkowa. Klasa II

Sz czy rz, a może ż zamiast rz. U czy ó, wstawiamy ś czy si, ch czy h? Tak naprawdę język polski roi się od takich pułapek, w które możemy wpaść nawet wówczas, kiedy zna...

{} Recenzja książki Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do ortografii- KLASA II

Nowe recenzje

Sekretne życie zwierząt
Bez pikantnych szczegółów się nie obeszło!
@paulina2701:

Moja przygoda z twórczością autora zaczęła się od "Sekretnego życia kotów" i byłam pod ogromnym wrażeniem. Z tego powod...

{} Recenzja książki Sekretne życie zwierząt
Biblioteka o Północy
Biblioteka o Północy
@very.little...:

„Biblioteka o północy” to jedna z najbardziej magicznych książek, jakie kiedykolwiek czytałam. I to mimo tego, że nie w...

{} Recenzja książki Biblioteka o Północy
Czas huraganów
W oku huraganu
@mysilicielka:

"Czas huraganów" recenzenci kochają albo nienawidzą. Tutaj forma przesłania treść, dlatego na niej przede wszystkim sku...

{} Recenzja książki Czas huraganów
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe