Recenzja książki Ponętna uległa akuratna ...

Ponętna, uległa, akuratna

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-02-05
Temat niniejszej pracy koresponduje z rozwijającym się szybko we współczesnym świecie ruchem kobiecym. Jej problematyka wpisuje się więc nie tylko w aktualne potrzeby poznawcze, ale i ma walory aplika­cyjne. [...] Niewątpliwą zaletą jest zawarte w niej wielkie bogactwo in­formacji. Należy przy tym podkreślić, że każda z nich jest dobrze udoku­mentowana źródłami i literaturą przedmiotu. [...] Zarówno w warstwie informacyjnej, jak i interpretacyjnej praca wnosi nowe ustalenia do dotychczasowego stanu badań nad kwestią kobiecą w XIX wieku. Z tego względu ma ona szansę znalezienia sobie trwałego miejsca w polskiej historiografii.

Z recenzji dr. hab. Adama Winiarza
Czyta się ją doskonale. Praca jest obszernie udokumentowana źród­łowo, zaś w warstwie interpretacyjnej przynosi wiele cennych konstatacji i spostrzeżeń wybiegających znacznie poza utarte schematy naszego spoj­rzenia na XIX wiek. Uważam również, że obrana przez autorkę metoda konstrukcji, układu pracy jest uzasadniona i konsekwentna. Podział treści monografii na pięć rozdziałów omawiających odpowiednio kwestie ogól­nej sytuacji kobiety w pierwszej połowie XIX stulecia (z uwzględnieniem ówczesnych podziałów stanowych etc.), jej pozycję w społeczeństwie, w rodzinie, a także problemy higieny, zdrowia, urody i kształcenia płci pięknej prowadzi czytelnika od spraw ogólnych i najważniejszych do pro­blemów szczegółowych i bardziej wysublimowanych. Specyfika źródeł, jakimi są poradniki, sprawia, że wiele fragmentów monografii czyta się z zaciekawieniem i swoistym poczuciem dej vu - oczywiście w pozytyw­nym sensie tego określenia. Mimo upływu ponad półtora wieku od opi­sywanej sytuacji pewne wzorce społeczne, rady dotyczące sposobów rozwiązywania wszelkiej natury problemów nie uległy aż tak znacznym zmianom, jak się powszechnie uważa. Jesteśmy więc nadal dziećmi XIX stulecia mimo rewolucji informatycznej i postępu technicznego w XX— -XXI wieku. Z drugiej strony dostrzegalna jest jednak fundamentalna zmiana pozycji kobiety, jej sytuacji społecznej, rodzinnej i zawodowej, względem pięknego XIX wieku. [...]
Uważam tę pracę za nawiązującą do najlepszej tradycji studiów nauko­wych...

Z recenzji dr. hab. Leszka Zasztowta
Data przeczytania: 2010-05-26
Książka Ponętna uległa akuratna ...
2 wydania
Ponętna uległa akuratna ...
Małgorzata Stawiak-Ososińska
W pierwszej połowie XIX wieku na rynku wydawniczym zaczęło pojawiać się coraz więcej pozycji mających charakter porad, dyrektyw, kierowanych do coraz szerszego kręgu odbiorców. Pozycje te miały najczę...
Komentarze

Zobacz także

Przeznaczeniem kobiety jest być aniołem, pocieszycielem rodu ludzkiego", „niewiastą ulegać umiejącą", która ma „więcej rozsądku niż dowcipu", „pomocnicą, a nie zawalidrogą". Kobieta idealna jest zadba...

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Jej matka prostytutka. Tom 1

Jeśli czytasz moje posty, to wiesz jak ja kocham polskie debiuty! Szaleję za nimi, ze względu na to, często sięgam po...

Książka Berdo

@ObrazekCzęsto łapię się na popadaniu w skrajności. Stwierdzenia o tematach tabu stały się tak powszechne, że przestały...

Książka Na tropie niewyjaśnionego. Tajemnice, wobec których nauka pozostaje bezradna

"Na tropie niewyjaśnionego" to wygodne do czytania wydanie w twardej oprawie z piękną okładką, największych niewyjaśnio...

{}