Recenzja książki Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Świat gestów i symboli

@oficynaIMPULS@oficynaIMPULS · 2013-02-05
W ostatnich tygodniach 2010 roku, nakładem Wydawnictwa Impuls ukazała się (godna uwagi) książka Agnieszki Lasoty „Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej.” Jak czytamy we wprowadzeniu publikacja niniejsza to: „pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności językowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa.” Nie tylko to jednak stanowi o wartości tej publikacji. Warto ją zarekomendować jeszcze z kilku powodów.
Autorka w przejrzysty sposób łączy wyniki badań z wywodem teoretycznym. W siedmiu rozdziałach czytelnik odnajduje: omówienie gestykulacji i symboliki w procesie komunikowania, strategie komunikacyjne dzieci wykorzystywane w porozumiewaniu z rodzicami, opis komunikacji niejęzykowej w sytuacjach zadaniowych, zabawowej i interakcyjnej, analizę roli rodzica w rozwoju gestykulacji i symbolizacji u małego dziecka. Powyższe zagadnienia omawiane są w oparciu o przeprowadzone badania, których metodologią oraz refleksją naukową autorka spina wywód.
Zagadnienie sprawnego, satysfakcjonującego komunikowania stało się w ostatnich latach częstym tematem przeróżnych rozpraw i publikacji. Na grupie dzieci jednak rzadziej przeprowadza się badania i dokonuje odpowiednich klasyfikacji. Dlatego tym bardziej książka Agnieszki Lasoty ważna jest dla poznawania problemu komunikacji dzieci osiemnastomiesięcznych i dwuipółletnich.
Autorka podejmując się prezentacji koncepcji dotyczących nabywania języka przez dzieci zwraca uwagę na bardzo istotne różnice między stroną czynną a bierną komunikacji. Uświadomienie sobie różnic dzielących mówienie i rozumienie stanowi ważny krok w rozwijaniu kompetencji dziecka. Takie spostrzeżenia ważne są nie tylko dla pedagogów, ale i dla rodziców. Byłoby dobrze popularyzować wybrane treści tej publikacji.
Książka jest ważna i powinna wzbudzić zainteresowanie z racji na obszerne omówienie na sposób monograficzny i empiryczny problemu zaburzeń rozwoju językowego. To trudne i wielowarstwowe zagadnienie autorce udało się przekazać w sposób klarowny czytelny nawet dla osób nie zajmujących się zawodowo zagadnieniem.
Dla osób profesjonalnie zainteresowanych komunikacją dzieci niezwykle inspirujące do poszukiwań i obserwacji są prezentowane badania i wnioski w nich płynące.
Po publikację, przynajmniej po jej fragmenty powinni koniecznie sięgnąć rodzice. Szczególnie zapoznać warto tę grupę z siódmym rozdziałem traktującym o zależnościach jakości interakcji rodzic –dziecko. Zdolności komunikacyjne dzieci zależą bowiem między innymi od wartości powyższych kontaktów.
Summa summarum, autorce udało się stworzyć obszerny, ciekawy tekst inspirujący do refleksji i dalszych poszukiwań czytelniczych.

Autor: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Książka Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej
Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej
Agnieszka Lasota
{}10/10
Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i ...
Komentarze

Pozostałe recenzje @oficynaIMPULS

Książka Kategorie (nie)obecne w edukacji

Z recenzji wydawniczej: „W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie uleg...

Książka Borne Sulinowo - miasto spóżnionej niepodległości

Z recenzji wydawniczej: „Każdą pracę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim ...

Nowe recenzje

Książka Ktoś tu kłamie

Dobry thriller to taki, który wciąga i sprawia, że czytelnik z dreszczem emocji i niepokoju w szaleńczym tempie przerzu...

Książka God mode

Oj, poszalały panie autorki. Kulturoznawczyni i filolog klasyczny. God mode – tryb boga, nieśmiertelność. Kusiła mni...

Książka Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym

W maju mam duże szczęście do książek, którą bym nie wzięła, to okazywała się bardzo dobra bądź świetna. I taka też była...

{}