Recenzja książki Sceny z życia cyganerii

Vissi d'arte, vissi d'amore

Autor: @Christina ·10 minut
2020-11-12 2 komentarze 8 Polubień

Gdzie i kiedy zaczął się Bohemianizm? Kim byli przedstawiciele tego nurtu? Jest oczywiste, że zawsze istnieli ludzie prowadzący życie, które moglibyśmy opisać jako bohema. „Handel listami” i związane z tym nieudolne życie były cechami Aleksandrii i Rzymu. Francois Villon i inni jemu podobni w XV wieku we Francji mieszali poezję i luźne życie, a w XVIII wieku mieszkańcy londyńskiej osławionej Grub Street (miejsce rzeczywiste, choć opisujące również sposób życia) wydawali wszelkiego rodzaju literaturę i często doświadczali głód, pobyt w więzieniu i szaleństwo. Ale żaden z tych pisarzy nie został określał się jako Bohema, ani też nie myśleli o sobie w ten sposób. Byli raczej intelektualnym proletariatem podążającym pewną ścieżką z konieczności i mającym niewiele, jeśli w ogóle, złudzeń co do jego uroku. Dopiero wraz z powstaniem kapitalizmu przemysłowego Bohemy zostały uznane za stan umysłu, a czasem nawet za miejsce, które reprezentowało bunt przeciwko społeczeństwu.

Dzielnica Łacińska w Paryżu wzięła swoją nazwę od języka używanego przez studentów, gdy w średniowieczu zakładano tam uniwersytet. Przyciągała artystów i pisarzy, a także studentów, a na początku XIX wieku termin Bohema był używany do opisania armii odmieńców na tym obszarze. Francuzi uważali, że Cyganie pochodzą ze środkowoeuropejskiej prowincji Bohemia i przypuszczano, że typy znalezione w Dzielnicy Łacińskiej przypominały podróżujących pod względem zachowania, ubioru i ogólnej odmowy podporządkowania się. Przedstawiciele Bohemy ze swej strony cieszyli się, że tak ich nazywano, i często robili wszystko, co w ich mocy, by obnosić się z ich nieprzystosowaniem. Wydaje się, że pierwsze wzmianki drukowane o bohemie jako opisowym stylu życia pisarzy, studentów i innych osób w Paryżu miały miejsce w latach trzydziestych XIX wieku.


Paryż w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku był szybko rozwijającym się miastem, przyciągającym dużą liczbę młodych mężczyzn i kobiet z prowincji. Mężczyźni byli często synami sklepikarzy, drobnych biznesmenów i rzemieślników, byli zwykle lepiej wykształceni niż ich rodzice, a do Paryża przyciągała ich perspektywa pracy i bogatszego stylu życia. Kobiety były być może mniej wykształcone przybywały do miasta, aby uciec od harówki życia na wsi lub nudy małomiasteczkowego małżeństwa. Zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet prowincje po prostu nie oferowały dostatecznych korzyści, zwłaszcza jeśli mieli aspiracje artystyczne.

Wadą było to, że Francja dopiero zaczynała się zmieniać ze społeczeństwa rolniczego w uprzemysłowione. Gdyby ludzie, których opisał, mieszkali w Anglii, mogliby równie dobrze znaleźć zatrudnienie w biurach, młynach, fabrykach itp., Ale gospodarka francuska nie rozwinęła się wystarczająco, aby zapewnić te możliwości. Zamiast tego kobiety otrzymywały pracę, zwykle kiepsko płatną, jako szwaczki, służba lub sprzedawczyni, a mężczyźni, jeśli byli do tego skłonni, pisali, uczyli się, nauczali lub otrzymywali niewielkie stanowiska administracyjne. Ale podaż niedoszłych pisarzy, nauczycieli i urzędników znacznie przekraczała ich zapotrzebowanie, więc bieda stała się sposobem na życie. Ten styl życia zainspirował Henry'ego Murgera do stworzenia serii opowieści, które dały początek idei Bohemy, jaką znamy teraz.


Murger urodził się w 1822 r. Jako syn szwaczki i byłego żołnierza, który osiadł w Paryżu zajął się krawiectwem. Niektórzy lokatorzy [domu który zajmowała rodzina] byli zaangażowani w różnego rodzaju działania artystyczne, więc młody Murger zasmakował w książkach, teatrze i malarstwie, ku wielkiemu rozczarowaniu ojca. Miał przyjaciół równie entuzjastycznych jak on i zaczął myśleć o sobie jako o poecie. Podobnie jak inni, pozostawał pod silnym wpływem tradycji literatury romantycznej, z jej porywającymi pojęciami rewolucji zarówno w społeczeństwie, jak iw sztuce, choć później powiedziano, że Murger rzadko włączał się w namiętne spory polityczne, które miały miejsce.

Murgerowi udało się zdobyć pracę w niepełnym wymiarze godzin jako sekretarz rosyjskiego szlachcica mieszkającego w Paryżu i za grosze to sprawiło, że przeniósł się do pokoju na poddaszu, dzielił go z przyjacielem i zaczął mieszać się prawie wyłącznie z borykającymi się pisarzami, artystami i muzykami . Większość z nich żyła z dnia na dzień, a pisarze desperacko próbowali składać wiersze, opowiadania lub artykuły w licznych istniejących wówczas czasopismach. Należy zauważyć, że publikacje te były często czasopismami branżowymi lub dziennikami i tygodnikami, a nie awangardowymi czasopismami literackimi, które później stały się charakterystyczne dla Bohemy. "Stracone Złudzenia" Balzaca dają żywy obraz środowiska, które znał Murger.


Ze względu na skrajną biedę Murger i jego towarzysze utworzyli rodzaj stowarzyszenia wzajemnej pomocy, które nazwali „Pijącymi Wódkę”, ponieważ nie mogli sobie pozwolić na picie niczego innego. Było to ponure życie. Prawdziwy głód, który mógł zabić, zawsze czekał za rogiem. Nie było niczym niezwykłym, że jeden z Bohemian przebywał w szpitalu. Murger powiedział o niektórych swoich przyjaciołach: „pół dnia spędzili na niejedzeniu, a drugą połowę na umieraniu z zimna”. Sprzedaż wiersza lub obrazu, odrobina prywatnego nauczania, a nawet trochę wątpliwych transakcji, mogła pozwolić im na zakup kilku posiłków, ale to było przeważnie ciężkie życie i tylko młodzieńczy optymizm pozwalał im przetrwać. Ale bieda pozostawiła swoje blizny, a kiedy Murger miał zaledwie dwadzieścia kilka lat, łysiał, cierpiał na chorobę skóry, która odbarwiła mu twarz i ogólnie miał zły stan zdrowia.

Do bardziej znanych przyjaciół i współpracowników Murgera należeli poeta Baudelaire, powieściopisarz Champfleury, malarz Courbet i Nadar, później znany fotograf. Często spotykali się w Cafe Momus, należącej do mężczyzny, który świadomy ich braku pieniędzy uważał, że „to, co tracimy w handlu, odpłaca się w sławie” i pozwolił im porozmawiać i wypić filiżankę kawy. Champfleury, który miał przyziemny pogląd na Bohemę, przekonał Murgera, aby został redaktorem czasopisma branżowego, ale wkrótce zostało zamknięte. Przeniósł się do innych podobnych publikacji, ale zarobione przez niego pieniądze nigdy nie wystarczały na coś więcej niż tylko utrzymanie głowy nad wodą. Większość jego przyjaciół była w podobnej sytuacji, a zgony z głodu i chorób nie były nieznane. Jest taka opowieść o pogrzebie biedaka, nie mogli nawet dać napiwku grabarzom. Przeprosili, że nie mają pieniędzy, a jeden z grabarzy popatrzył na nich i powiedział: „Nieważne, będziecie mieć następnym razem”.


Paryż w latach czterdziestych XIX wieku był ogólnie trudny dla biednych, ale był szczególnie trudny dla kobiet, ponieważ wiele z nich nie było w stanie przeżyć, chyba że przywiążą się do mężczyzny, który mógłby zapewnić przynajmniej trochę jedzenia i schronienia. Lucile Louvetmieszkała z Murgerem przez jakiś czas, ale kiedy ich romans się skończył, włóczyła się po mieście i ostatecznie zmarła w szpitalu. W wieku dwudziestu czterech lat była ofiarą gruźlicy, kolejnej wielkiej plagi niedożywionych Bohemian.


Murger wciąż uważał się za poetę, ale tylko kilka jego wierszy ukazało się w druku. Champfleury nieustannie naciskał na niego, by pisał prozę i wyłącznie jako sposób na zarobienie pieniędzy, Murger stworzył historię opartą na przygodach Bohemy. Została opublikowana i polubiona, przynajmniej w kręgach, które znają ten świat, ale minęło 8 lat, zanim wymyślił inny w podobnym duchu. Redaktor Le Corsaire-Satan, publikacji, w której pojawiły się historie, poprosił o więcej i Murger zaczął je pisać dość regularnie. Są na swój sposób realistyczne, ale z romantycznym akcentem, który wprowadził humor i dobry nastrój do artystycznej scenerii. Nie można jednak powiedzieć, że Murger unikał ponurych aspektów życia w Paryżu, i prawdy o tym, jak to jest wiedzieć, że prawdziwa bieda, była zawsze obecna. Jedna z historii rozpoczyna się odniesieniem do młodego rzeźbiarza, który okazał się wielce obiecujący, ale jak mówi Murger, „nędza nie dała mu czasu na spełnienie obietnicy. Zmarł z wycieńczenia w marcu 1844 r. W łóżku numer czternaście, oddział Saint-Victoire, w szpitalu Saint-Louis ”. I dodaje, że pochodził z biednej rodziny, więc został gdzieś pochowany. "A kiedy Murger napisał o romansie z Lucile Louvet (która została "Mimi" w opowieściach), mógł uczynić ją bardziej kolorową niż była i opisał głębsze uczucia, ale dokładnie opisał jej smutną i samotną śmierć.

W 1848 roku Murger głównie ograniczał się do świata Bohemy, zwrócił się do niego dramatopisarz Theodore Barriere z propozycją przekształcenia opowieści w sztukę - i to wskazuje na jego wciąż niepewną sytuację finansową, bo kiedy Barriere go wezwał, Murger nie mógł wstać z łóżka. Wyjaśnił, że przyjaciel pożyczył jego jedyną parę spodni.


Kiedy sztuka została wystawiona w listopadzie 1849 roku, odniosła natychmiastowy sukces zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. I to utorowało drogę dla zalewu artykułów o Bohemie - czym to była, gdzie to była, kto był jej częścią - i skutecznie zapoczątkowało mit Bohemy, który doprowadził do tego, że ludzie zaczęli ich szukać. W 1851 roku opowiadania ukazały się w formie książkowej pod tytułem Scenes de la Vie de Boheme, a imię i sława Murgera rozprzestrzeniły się. Z całej Francji i innych krajów kontynentu, a nawet z Wielkiej Brytanii i Ameryki, młodzi ludzie przybywali do Paryża, aby mieszkać na strychach, parać się pisaniem i malowaniem oraz mieć romanse, takie jak Rudolfo (imię nadał sobie Murger) i Mimi. A ponieważ nie mogli dostać się do Paryża, próbowali założyć mini-bohmy w swoich rodzinnych miastach, nieco w sprzeczności z powiedzeniem Murgera, że „Bohemy nie istnieją i nie mogą istnieć nigdzie poza Paryżem”.

Murger napisał wiele powieści w latach 1851-1859 gazety i magazyny pragnęły publikować jego dzieła, ale niektóre z jego starych zwyczajów nigdy go nie opuściły. Nie podobał mu się wysiłek fizyczny pisania, często przekraczał terminy i nie wywiązywał się z zadań. Często był zadłużony, jego zdrowie nigdy nie było dobre, a w 1861 roku poważnie zachorował. Zmarł 28 stycznia tego roku, a jego ostatnie słowa, wypowiedziane tuż przed śmiercią, brzmiały: „Żadnej muzyki, żadnego hałasu, żadnej Bohemy!”.


Jego wpływ nie skończył się wraz ze śmiercią. Scenes de la Vie de Boheme nadal czytano w drugiej połowie XIX wieku i do końca XX wieku, a liczni naśladowcy przybyli, aby zarobić na zamiłowaniu do Bohemy. Trilby George'a du Mauriera to przykład powieści, która czyni z Bohemii coś tajemniczego i pociągającego, a pisarze tacy jak Henry Harland i Robert W. Chambers stworzyli historie podkreślające jej romantyczne aspekty. Trafiły nawet do dzieł operowych, kiedy Puccini napisał „La Boheme”. to w dużej mierze dzięki pracy takich ludzi jak du Maurier, Harland, Chambers.

Warto też zawsze zauważyć, że w latach czterdziestych XIX wieku termin Bohema dotyczył nie tylko pisarzy i artystów. Można go było użyć w ten sposób, ale Murger uważał, aby odróżnić swoich Bohemian od tego, co nazwał „wyznawcami tysiąca i jednego niejasnych i tajemniczych powołań, w których głównym zajęciem jest nie mieć żadnego”. Warunki społeczne w dziewiętnastowiecznym Paryżu często spychały intelektualny proletariat w bliski kontakt z lumpenproletariatem, którego obawiali się zarówno Murger jak i Marks. Pojawiły się sugestie, że obie grupy były reprezentowane na barykadach podczas powstania czerwcowego 1848 r.


Murger jednak nie interesował się polityką, a jego przyjaciele zwykle uważali go za konserwatystę z natury i intelektualnie. W jednym z nielicznych odniesień do polityki w Scenes de la Vie de Boheme opisuje, jak zdesperowany Rudolfo spotyka zwolennika teorii utopijnego socjalisty Fouriera i musi wysłuchać wykładu, zanim może dostać od mężczyzny kilka monet. Nie chodzi tylko o to, że musiał zarobić na słuchaniu, co denerwuje Rudolfa, ale także o tym, że to, czego słuchał, było fałszywym teoretykiem politycznym. Anegdota ujawnia niechęć Murgera do takich rozmów.

Czy Murger miał rację, twierdząc, że Bohemię można znaleźć tylko w Paryżu? Prawdopodobnie nie i być może stary anarchista z Greenwich Village, Hippolyte Havel, był już bliżej celu, kiedy poproszono go o określenie jego granic odpowiedział: „Nie ma, to stan umysłu”. Prawdopodobnie nadal jest prawdą, że każdy, kto jest skłonny zaakceptować pewne materialne niedogodności i poświęcić swój czas i energię na pisanie, redagowanie małego pisma, i wkrótce będzie postrzegany jako dziwny, jeśli te zawody nie przyniosą sukcesu finansowego i popularności.
Henry Murger mógł , zająć się przyzwoitym życiem, ale jego książka pozostaje zabawnym i pouczającym opisem doświadczeń Bohemy w określonym czasie i miejscu. Czy oznacza to miejsce czy stan umysłu, może być lepsze od dopasowania się do konformizmu szerszego społeczeństwa. Miejsca mogą pojawiać się i znikać i często trzeba je opuścić, gdy zaczną przyciągać uwagę, ale stan umysłu może trwać całe życie.
* Autorem ilustracji do "Scen z życia Cyganerii" z 1913 roku jest Alcide Théophile Robaudi. Skany pochodzą z National Library of France (gallica.bnf.fr)

Moja ocena:

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
Sceny z życia cyganerii
Sceny z życia cyganerii
Henry Murger
8.7/10
Seria: Arcydzieła Literatury Światowej
Sceny z życia cyganerii powstały w latach 1846 - 1849 i są najgłośniejszą książką Murgera opiewającą życie paryskiej bohemy. Z dużą prostotą przedstawił pisarz codzienność grupki młodych początkującyc...
Komentarze
@margota13
@margota13 · około 2 lata temu
Jakie piękne ilustracje 😍 i na dokładkę ten język francuski 🐓. Normalnie, mdleje z wrażenia 💣 mieszanka wybuchowa 😀
× 1
@Christina
@Christina · około 2 lata temu
Najpierw chciałam obrobić, ale potem pomyślałam dokładnie tak jak Ty :) Nieco w nadmiarze tej dobroci, ale szalenie trudno jest się zdecydować gdy jedno jest ładniejsze od drugiego :)
@jatymyoni
@jatymyoni · około 2 lata temu
Piękne ilustracje.
× 1
@Christina
@Christina · około 2 lata temu
Zgadzam się, mam nadzieję że kiedyś jakieś polskie wydawnictwo zrobi przedruk.
× 1
Sceny z życia cyganerii
Sceny z życia cyganerii
Henry Murger
8.7/10
Seria: Arcydzieła Literatury Światowej
Sceny z życia cyganerii powstały w latach 1846 - 1849 i są najgłośniejszą książką Murgera opiewającą życie paryskiej bohemy. Z dużą prostotą przedstawił pisarz codzienność grupki młodych początkującyc...

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Pozostałe recenzje @Christina

Poezje
Strata i pamięć

@ObrazekNapisana w 1849 roku Annabel Lee została opublikowana w tym samym roku, zaledwie dwa dni po śmierci Poego, 7 października. Ukazała się w dwóch gazetach, Richmo...

Recenzja książki Poezje
The Devil and Tom Walker: Short Horror Stories
The Devil Wears a Suit and Tie

@Obrazek Diabeł i Tom Walker został po raz pierwszy opublikowany w 1824 roku jako część zbioru opowiadań Washingtona Irvinga Tales of a Traveller. Historia została zaw...

Recenzja książki The Devil and Tom Walker: Short Horror Stories

Nowe recenzje

Oszustka
Oszustka
@jjoollkkaa.20:

"Przeszłości nie da się zmienić. Można ją jednak oszukać". ~ Debiuty chyba nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Dlateg...

Recenzja książki Oszustka
Kraina Niewidzialnego Dobra
Kraina Niewidzialnego Dobra
@Anna30:

Książki należące do gatunku literatury dziecięcej czyta się z zainteresowaniem, o ile autor trafi z odpowiednio pasując...

Recenzja książki Kraina Niewidzialnego Dobra
Piętno diabła
Piętno diabła
@Olga_Majerska:

Czy liczyłam na to, że Autor mnie jeszcze w tej serii zaskoczy? Oczywiście. Czy mu się to udało? Jak najbardziej! Bo „ ...

Recenzja książki Piętno diabła
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl