@tmf

Napisz wiadomość
Kanapowicz od ponad 10 lat
Kanapowicz przeczytał 34 książki, m.in. "Gra anioła" i "Apelacja". Najlepiej ocenioną książką @tmf jest "The Great Dune Trilogy"

Przeczytane

Ma przeczytane 34 książki

Statystyki

👏 34 przeczytane książki
👏 12207 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w lutym 2009 : 33 książki!

Listy książek