Wartość dla życia Kazimierz Popielski

Okładka Wartość dla życia
autor:
Kazimierz Popielski
wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL
data wydania:
2008
ISBN:
9788373637474

Opis

Spis treści

KAZIMIERZ POPIELSKI
Wprowadzenie. Wartości i ich spoleczno-kulturowe znaczenie

Część I. ROZŚWIETLANIE ZNACZENIA WARTOŚCI DLA EGZYSTENCJI

WOJCIECH CHUDY
Wartości i świat ludzki

ANTONI SIEMIANOWSKI
Wartości i sens życia z punktu widzenia ontologicznego

FRANCISZEK MAZUREK
Wartości uniwersalne i relatywne

MARIA GOŁASZEWSKA
Hipotetyczna wartość wartości

JERZY SZYMIK
Dziedzictwo - w..yzwanie - nadzieja. Teologia na przełomie wieków

MIROSŁAW KOZŁOWSKI
Nauka i wartości

ZYGMUNT HAJDUK
Wartości epistemiczne: aktualne kontrowersje w aksjologii nauki

Część II. WARTOŚCI W PRAKTYCE ŻYCIA

FRANCISZEK PIONTEK
Depozyt niezrelatywizowanych wartości a procesy rozwoju społeczno-gospodarczego

MAREK PRYMON
Kategoria wartości w perspektywie nauk menedżerskich

TADEUSZ PILCH
Kryzys wartości - kryzys wychowania

JOZEF STYK
Wartości społeczne w życiu mieszkańców wsi

ANTONI KOŚĆ
Relacja prawa i wartości w społeczeństwie demokratycznym

ADAMINA PARTYCKA-SKRZYPEK
Naturalne zasoby genetyczne jako wartość i ich ochrona prawna. Zarys problematyki

Część III. W POSZUKIWANIU WARTOŚCI PRZEOCZONYCH

HENRYK SKŁODOWSKI
Doradztwo społeczne jako wartość i pomoc dla człowieka

BOŻENA WOJTASIK
Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata

STANISŁAW LUFT
jedność psychofizyczna człowieka jako podstawowa wartość jego życia i rozwoju

MICHAŁ SKRZYPEK
Noopsychosomatyka - kategorie egzystencjalne w badaniach psychosomatycznych

ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ
Zaburzenia osobowości - ujęcie kliniczne w aspekcie wartości

JULIA GORBANIUK
Poczucie zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu a hierarchia wartości

Część IV. WARTOŚCI JAKO POTRZEBA I PRAGNIENIA LUDZKIEJ EGZYSTENCJI

EDYTA KOWALCZYK, KAZIMIERZ POPIELSKI
Wartości w kulturze organizacyjnej firmy

MAGDALENA KOZIK, KAZIMIERZ POPIELSKI
Style kierowania a hierarchia wartości

WIKTOR OWSIAK, KAZIMIERZ POPIELSKI
Noetyczne uwarunkowania strategii korzystania z telewizji

PIOTR MAMCARZ, KAZIMIERZ POPIELSKI
Trauma egzystencjalna - próba konceptualizacji

LILIA SUCHOCKA, IRENA BOWNIK, KAZIMIERZ POPIELSKI
Ocena doznań bólowych osób ze schorzeniami reumatycznymi

Część V. WARTOŚCI W STRUKTURACH DZIEJĄCEGO SIĘ ŻYCIA

RAFAŁ SZTEMBIS, KAZIMIERZ POPIELSKI
Zdrowie jako wyjściowa wartość egzystencji

MARCIN GONSIEVSKI, KAZIMIERZ POPIELSKI
Osobowościowe uwarunkowania zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej - ujęcie nooteoretyczne

KRZYSZTOF CIEPLIŃSKI, KAZIMIERZ POPIELSKI
Zagadnienie ludzkiej wolności w ujęciu wybranych współczesnych polskich teoretyków myśli psychologicznej

LILIA SUCHOCKA, KAZIMIERZ POPIELSKI
Czynniki modyfikujące doświadczanie cierpienia u osób w chorobie przewlekłej

SERHIY OLIYNICHUK, KAZIMIERZ POPIELSKI
Wartości moralne a poczucie sensu życia

KAZIMIERZ POPIELSKI
Zakończenie. Wartości \"w życiu\" i wartości \"dla życia\"

Rozwiń opis ›

Gdzie kupić?

Słowa kluczowe

Ta książka nie ma jeszcze recenzji.
Inne książki tego autoraAutorzy
Rejestracja jest darmowa i szybka.
Zajestruj się teraz!