Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych Avinash Kaushik

Okładka Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych
autor:
Avinash Kaushik
wydawnictwo:
Helion
data wydania:
2010-08-02
ISBN:
9788324626496

Opis

Spis treści:
O autorze (17)

Wprowadzenie (19)

Rozdział 1. Nowy, odważny świat analityki internetowej 2.0 (25)

* Stan analityki internetowej (26)
* Stan rynku (27)
* Nowe postrzeganie analityki internetowej - poznaj analitykę internetową 2.0 (29)
o \"Co\" - przepływ użytkowników (32)
o \"Ile\" - analiza wielu wyników (32)
o \"Dlaczego\" - eksperymenty i testy (33)
o \"Dlaczego\" ..- głos klienta (34)
o \"Co jeszcze\" - analiza konkurencyjności (35)
* Zmiana - tak, możemy! (36)
o Imperatyw strategiczny (36)
o Zmiana taktyczna (37)
o Analityka dodatkowa (39)

Rozdział 2. Optymalna strategia doboru narzędzi wspierających analitykę internetową (41)

* Wstępne szacowanie kryteriów przyszłego sukcesu (42)
* Krok 1. Trzy podstawowe pytania, które należy sobie zadać przed przystąpieniem do poszukiwania narzędzi wspierających analitykę internetową (44)
o Pytanie 1. Chcę raportować czy analizować? (44)
o Pytanie 2. Dysponujemy silnym działem IT, silnymi działami stricte biznesowymi czy jednym i drugim? (47)
o Pytanie 3. Dążymy tylko do śledzenia użytkowników czy do analityki internetowej 2.0? (48)
* Krok 2. Dziesięć pytań do producentów przed wyborem ich produktów (49)
o Pytanie 1. Czym wasze narzędzie (rozwiązanie) różni się od darmowych narzędzi firm Yahoo! i Google? (49)
o Pytanie 2. Czy wasza działalność polega w stu procentach na dostarczaniu usług aplikacyjnych (ASP), czy raczej oferujecie pewną wersję istniejącego oprogramowania? Planujecie wydanie jakiejś wersji tego oprogramowania? (50)
o Pytanie 3. Jakie mechanizmy przechwytywania danych stosujecie? (50)
o Pytanie 4. Czy potraficie obliczyć łączny koszt posiadania (TCO) waszego narzędzia? (51)
o Pytanie 5. Jaki rodzaj wsparcia oferujecie? Co oferujecie za darmo, a za co trzeba będzie dopłacać? Czy darmowe usługi są dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu? (53)
o Pytanie 6. Czy oferowane narzędzie zawiera funkcje umożliwiające segmentację danych? (54)
o Pytanie 7. Czy oferowane narzędzie zawiera opcje eksportowania danych do naszego firmowego systemu? (54)
o Pytanie 8. Czy oferowane narzędzie zawiera funkcje umożliwiające integrację z nim danych pochodzących z innych źródeł? (55)
o Pytanie 9. Czy potraficie wskazać dwie nowe funkcje, narzędzia lub przejęcia, które wasza firma planuje na najbliższe trzy lata, aby utrzymać lub wzmocnić pozycję na rynku? (56)
o Pytanie 10. Co spowodowało zerwanie kontraktów przez dwóch ostatnich klientów, którzy się na to zdecydowali? Z jakich narzędzi korzystają teraz? Czy możemy się z nimi skontaktować? (57)
* Porównywanie producentów narzędzi analityki internetowej - zdywersyfikuj i rządź (58)
o Strategia trzech koszyków (59)
* Krok 3. Identyfikacja najlepszego wsparcia dla planowanej analityki internetowej (jak efektywnie przeprowadzić program pilotażowy) (60)
* Krok 4. Negocjowanie warunków kontraktu - dokładnie sprawdź zapisy SLA w kontrakcie z producentem wybranego narzędzia (64)

Rozdział 3. Wspaniały świat analizy przepływu użytkowników - miary (67)

* Nowe spojrzenie na standardowe miary - osiem krytycznych miar witryny internetowej (69)
o Wizyty (odwiedziny) i odwiedzający (69)
o Czas spędzony na stronie i czas spędzony na witrynie (78)
* Współczynnik odrzuceń (86)
* Współczynnik wyjść (89)
* Współczynnik konwersji (91)
* Zaangażowanie (92)
* Miary internetowe bez tajemnic (97)
o Cztery atrybuty doskonałej miary (97)
o Przykład doskonałej miary internetowej (100)
o Trzy życiowe lekcje Avinasha, które mogą zdecydować o wielkim sukcesie (101)
* Taktyki wyboru właściwych miar internetowych przystosowane do szerszej strategii (102)
o Diagnozowanie pierwotnej przyczyny wydajności miary - konwersja (103)
o Korzystanie z raportów niestandardowych (105)
o Rozpoczynanie pracy od wniosków makro (110)

Rozdział 4. Wspaniały świat analizy przepływu użytkowników - rozwiązania praktyczne (115)

* Elementarz analityki internetowej (116)
o Opanowanie prostych wskaźników (116)
o Odkrywanie mocnych i słabych stron pozyskiwania odwiedzających (118)
o Eliminowanie usterek i oszczędzanie pieniędzy (121)
o Analiza gęstości kliknięć (123)
o Mierzenie odwiedzin prowadzących do zakupu (126)
* Najlepszy raport analityki internetowej (128)
o Źródła ruchu (129)
o Wyniki (130)
* Podstawowe strategie analityczne (131)
o Segmentuj lub daj sobie spokój z analityką (131)
o Koncentruj się na zachowaniach klientów, a nie ogólnych zestawieniach (138)
* Praktyczne spojrzenie na codzienne analizy przepływu użytkowników (139)
o Analiza wewnętrznej wyszukiwarki (140)
o Analiza optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO) (147)
o Płacenie za klikanie i analiza płatnego wyszukiwania (158)
o Analiza ruchu bezpośredniego (166)
o Analiza kampanii mailingowych (170)
o Analiza bogatych doznań - Flash, zapisy wideo i widgety (174)
* Zderzenie z rzeczywistością - najważniejsze wyzwania związane z analityką internetową (179)
o Pliki cookies śledzące odwiedzających (179)
o Próbkowanie danych - pierwsza pomoc (184)
o Wartość danych historycznych (188)
o Przydatność odtwarzania zapisu wideo z doznaniami klientów (192)
o Lista czynności niezbędnych do zestawienia różnych danych (195)

Rozdział 5. Klucz do sławy - mierzenie sukcesu (205)

* Koncentruj się na kilku krytycznych elementach (208)
* Pięć przykładów praktycznych wskaźników KPI wyników (210)
o Współczynnik wykonania zadań (210)
o Udział wyszukiwarek (211)
o Lojalność odwiedzających i szybkość powrotów (212)
o Odbiorcy kanału RSS (212)
o Odsetek wartościowych wyjść (213)
* Wyjście poza ramy współczynników konwersji (213)
o Porzucanie koszyka lub formularza zamówienia (214)
o Dni i odwiedziny przed zakupem (215)
o Średnia wartość zamówienia (216)
o Podstawowy cel odwiedzin (identyfikacja odwiedzających możliwych do konwersji) (217)
* Mierzenie konwersji makro i konwersji mikro (219)
o Przykłady konwersji makro i konwersji mikro (220)
* Szacowanie wartości ekonomicznej (223)
* Mierzenie sukcesu niekomercyjnej witryny internetowej (227)
o Lojalność odwiedzających (227)
o Szybkość powrotów (229)
o Długość odwiedzin (230)
o Głębokość odwiedzin (231)
* Mierzenie sukcesu witryn B2B (232)

Rozdział 6. Rozwiązanie łamigłówki \"dlaczego\" - korzystanie z danych jakościowych (237)

* Laboratoryjne studia użyteczności - co, dlaczego i ile (238)
o Czym jest laboratoryjny test użyteczności? (238)
o Jak przeprowadzić test (240)
o Najlepsze praktyki laboratoryjnych studiów użyteczności (242)
o Korzyści wynikające z laboratoryjnych testów użyteczności (243)
o Obszary wymagające ostrożności (244)
* Alternatywne formy testów użyteczności - testy zdalne i testy online zlecane firmom zewnętrznym (245)
o Rekrutacja na żywo i zdalne badania użytkowników (245)
* Badania - naprawdę skalowalne wsłuchiwanie się w głos klienta (250)
o Rodzaje badań (250)
o Największy błąd popełniany przez badających (255)
o Trzy najważniejsze pytania zadawane w trakcie badań (257)
o Osiem wskazówek związanych z wyborem dostawcy rozwiązań w zakresie badań online (259)
* Nowe rozwiązania w zakresie badania odczuć użytkowników (263)
o Studia wydajności na tle konkurencji (263)
o Błyskawiczne testy użyteczności (263)
o Studia online polegające na sortowaniu kart (264)
o Wizualne mapy cieplne tworzone przy użyciu metod sztucznej inteligencji (265)

Rozdział 7. Szybsze odkrywanie niepowodzeń - uwalnianie potencjału testów i eksperymentów (267)

* Elementarz opcji testowych - A/B i MVT (269)
o Testy A/B (269)
o Testy wielowymiarowe (271)
* Praktyczne pomysły na testowanie (275)
o Poprawiaj największych przegranych - strony docelowe (276)
o Koncentruj się na stronach zatwierdzania zamówień, rejestracji i finalizacji transakcji (276)
o Optymalizuj liczbę i układ reklam (277)
o Testuj różne ceny i taktyki sprzedaży (277)
o Testuj układy opakowań, okładki DVD i inne produkty sprzedawane w tradycyjny sposób (278)
o Optymalizuj przedsięwzięcia składające się na marketing wychodzący (279)
* Eksperymenty kontrolowane - zrób następny krok w swojej grze analitycznej! (279)
o Mierzenie wpływu płatnych reklam w wyszukiwarkach na słowa kluczowe związane z marką i kanibalizację (280)
o Przykłady eksperymentów kontrolowanych (283)
o Wady i zalety eksperymentów kontrolowanych (284)
* Tworzenie i doskonalenie kultury testowania (284)
o Wskazówka 1. Istotą Twojego pierwszego testu jest alternatywa \"zrób to albo giń\" (285)
o Wskazówka 2. Nie ulegaj modzie na narzędzia i konsultantów (285)
o Wskazówka 3. Odkryj karty - wznieś się na wyżyny (286)
o Wskazówka 4. Zacznij od hipotezy (286)
o Wskazówka 5. Sformułuj kryteria oceny celów i decyzje, które podejmiesz na ich podstawie (287)
o Wskazówka 6. Testuj i mierz wiele wyników (287)
o Wskazówka 7. Testuj rozwiązania problemów sygnalizowanych przez samych klientów (288)
o Wskazówka 8. Analizuj dane i komunikuj wyciągane wnioski (289)
o Wskazówka 9. Dwa elementy, bez których zmiana kultury nie jest możliwa - szerzenie wiary i wiedza ekspercka (289)

Rozdział 8. Analiza konkurencyjności (291)

* Źródła danych, rodzaje i sekrety analizy konkurencyjności (292)
o Dane gromadzone przez pasek narzędzi (293)
o Dane panelowe (294)
o Dane operatorów internetu (ISP) (296)
o Dane wyszukiwarek internetowych (297)
o Zestawienia oferowane przez producentów rozwiązań w zakresie analityki internetowej (297)
o Dane o własnej witrynie (299)
o Dane hybrydowe (300)
* Analiza ruchu na witrynach internetowych (302)
o Porównywanie długoterminowych trendów w ruchu (302)
o Analiza zachodzenia na siebie konkurencyjnych witryn i szukanie okazji (304)
o Analiza witryn źródłowych i docelowych (305)
* Analiza zachowań użytkowników wyszukiwarek i wydajności słów kluczowych (306)
o Trendy w wydajności najważniejszych słów kluczowych (307)
o Zainteresowanie według regionów geograficznych i analiza okazji (308)
o Pokrewne i szybko zyskujące popularność wyrażenia wpisywane w wyszukiwarkach (312)
o Analiza udziału na półce (313)
o Analiza przewagi konkurencyjnej w kontekście słów kluczowych (315)
o Analiza powiązanych słów kluczowych (317)
* Identyfikacja odbiorców i analiza segmentowanych danych (318)
o Analiza segmentacji demograficznej (319)
o Analiza segmentacji psychograficznej (321)
o Zachowania użytkowników wyszukiwarek i analiza segmentacji odbiorców (322)

Rozdział 9. Nowe formy analiz - portale społecznościowe, serwisy mobilne i treści wideo (325)

* Mierzenie nowego nurtu serwisów społecznościowych - wyzwanie związane z danymi (326)
o Ewolucyjna demokratyzacja treści (328)
o Rewolucja zapoczątkowana przez serwis Twitter (332)
* Analiza doznań klientów poza witryną (aplikacje) (333)
* Analizowanie doznań klientów mobilnych (335)
o Gromadzenie mobilnych danych - możliwe rozwiązania (336)
o Raportowanie i analiza danych mobilnych (340)
* Mierzenie sukcesu blogów (345)
o Wkład autora (345)
o Wzrost łącznej liczby odbiorców (346)
o Cytaty i współczynnik reakcji (350)
o Koszt prowadzenia blogu (351)
o Korzyści (ROI) z prowadzenia blogu (352)
* Szacowanie skutków aktywności w serwisie Twitter (355)
o Wzrost liczby zwolenników (356)
o Wzmacnianie przekazu (357)
o Współczynniki klikalności (CTR) i konwersje (358)
o Współczynnik konwersacji (361)
o Nowe miary Twittera (362)
* Analiza wydajności zapisów wideo (363)
o Gromadzenie danych dla zapisów wideo (364)
o Najważniejsze miary i analizy zapisów wideo (366)
o Zaawansowana analiza wideo (370)

Rozdział 10. Optymalne rozwiązania problemu ukrytych pułapek analityki internetowej (375)

* Celność czy precyzja? (377)
* Sześcioetapowy proces podnoszenia jakości danych (378)
* Budowa praktycznych tablic wyników (381)
o Tworzenie wartościowych tablic wyników (381)
o Skonsolidowana tablica wyników (384)
o Pięć reguł tworzenia tablic wyników wpływających na decyzje odbiorców (385)
* Okazje marketingu nonline i mierzenie wydajności wielokanałowej (389)
o Nastanie modelu marketingu nonline (389)
o Analityka wielokanałowa (391)
* Oczekiwania i utrudnienia związane z kierowaniem przekazu według zachowań (394)
o Oczekiwania związane z kierowaniem przekazu według zachowań (394)
o Rozwiązywanie podstawowych problemów analityki (395)
o Dwa warunki kierowania przekazu według zachowań (397)
* Eksploracja danych o witrynie internetowej i analityka prognostyczna - wyzwania (399)
o Rodzaj danych (400)
o Liczba zmiennych (400)
o Wiele głównych celów (401)
o Wiele zachowań podczas odwiedzin (402)
o Brak kluczy głównych i zbiorów danych (402)
* Droga do nirwany - kroki ewolucji ku analityce inteligentnej (404)
o Krok 1. Znaczniki, tylko znaczniki! (405)
o Krok 2. Konfigurowanie ustawień narzędzia do analityki internetowej (406)
o Krok 3. Śledzenie kampanii i pozyskiwania klientów (407)
o Krok 4. Przychody i zaawansowane dane (409)
o Krok 5. Śledzenie bogatych mediów (Flash, widgety, wideo) (410)

Rozdział 11. Jak osiągnąć perfekcję właściwą wojownikom ninja analizy (413)

* Najważniejszy jest kontekst (414)
o Porównywanie wartości najważniejszych miar w różnych okresach (414)
o Zapewnianie kontekstu poprzez segmentację (416)
o Porównywanie kluczowych miar i segmentów z wartościami średnimi dla całej witryny (417)
o Koncepcja PALM (People Against Lonely Metrics) (419)
o Korzystanie ze statystyk w danej branży lub z danych o konkurencji (420)
o Korzystanie z tajemnej wiedzy (422)
* Porównywanie trendów wskaźników KPI w czasie (423)
o Prezentacja wiedzy korporacyjnej (424)
o Ratunkiem jest segmentacja! (425)
* Wyjście poza ramy pierwszej dziesiątki - wykaz zmian (427)
* Prawdziwa wartość - mierzenie długotrwałych konwersji i zachowań odwiedzających (430)
o Długotrwałe zachowania odwiedzającego (431)
o Długotrwałe konwersje (433)
* Cztery bezwartościowe techniki mierzenia wskaźników KPI (434)
o Wartości średnie (434)
o Wartości procentowe (436)
o Współczynniki (440)
o Miary złożone lub miary wyliczane (441)
* Wyszukiwanie - dochodzenie do optymalnej strategii długiego ogona (444)
o Oblicz swoją głowę i ogon (445)
o Identyfikacja wyrażeń kluczowych marki i kategorii (447)
o Optymalna strategia marketingu w wyszukiwarkach (449)
o Realizacja optymalnej strategii długiego ogona (451)
* Wyszukiwanie - mierzenie wartości słów kluczowych z początku procesu dochodzenia do konwersji (453)
* Wyszukiwanie - zaawansowana analiza kampanii PPC (457)
o Identyfikacja okazji do poprawy wyników słów kluczowych (458)
o Koncentrowanie uwagi na tym, co uległo zmianie (460)
o Analiza wizualnego udziału w odsłonach i analiza utraconych przychodów (461)
o Korzystanie z raportu o rozkładzie stopy zwrotu z inwestycji (ROI) (463)
o Właściwe dobieranie zapytań wpisywanych przez użytkowników i opcji dopasowania słów kluczowych (464)

Rozdział 12. Zaawansowane zasady stosowane przez wojowników ninja analizy (469)

* Analiza udziału kampanii wielodotykowych (470)
o Na czym polega wielodotykowość? (470)
o Czy problem udziału występuje także w Twoim przypadku? (472)
o Modele zakresów (474)
o Podstawowe wyzwanie analizy udziału w rzeczywistym świecie (479)
o Obiecujące alternatywy dla analizy udziału (480)
o Końcowe przemyślenia na temat kampanii wielodotykowych (483)
* Analityka wielokanałowa - mierzenie efektywności wskazówek w świecie nonline (484)
o Śledzenie wpływu kampanii poza internetem na wyniki witryny internetowej (484)
o Śledzenie wpływu kampanii internetowych na wyniki poza internetem (493)

Rozdział 13. Kariera w świecie analityki internetowej (505)

* Planowanie kariery analityka internetowego - możliwości, perspektywy zarobków i rozwój zawodowy (506)
o Samodzielny konsultant techniczny (508)
o Samodzielny konsultant biznesowy (509)
o Lider zespołu technicznego (511)
o Lider zespołu biznesowego (513)
* Doskonalenie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w świecie analityki internetowej (515)
o Zrób to - używaj swoich danych (516)
o Zdobywaj doświadczenie w pracy z różnymi narzędziami (516)
o Odpowiadaj na potrzeby rzeczywistego świata (517)
o Zostań detektywem tropiącym dane (519)
o Pamiętaj o matematyce - opanuj podstawy statystyki (520)
o Zadawaj dobre pytania (521)
o Blisko współpracuj z zespołami biznesowymi (521)
o Opanuj techniki efektywnego wizualizowania i prezentowania danych (522)
o Trzymaj rękę na pulsie - bierz udział w darmowych webinariach (524)
o Trzymaj rękę na pulsie - czytaj blogi (524)
* Optymalny dzień z życia wojownika ninja analizy (526)
* Zatrudnianie najlepszych - rady dla menedżerów i dyrektorów działów analityki (529)
o Najważniejsze cechy doskonałych specjalistów od analityki (529)
o Doświadczony czy nowicjusz - jak dokonać właściwego wyboru (531)
o Pojedynczy, najskuteczniejszy test w ramach rozmowy kwalifikacyjnej - myślenie krytyczne (531)

Rozdział 14. HiPPO, wojownicy ninja i masy - tworzenie kultury działania na podstawie danych (533)

* Zmiana kultury firmy - jak zainteresować ludzi analityką (534)
o Zrób coś zaskakującego - nie zarzucaj wszystkich dookoła danymi (535)
* Dostarczaj raporty i analizy prowokujące do konkretnych działań (539)
o Filtr przyciągania uwagi (541)
o Wiązanie wniosków z właściwymi danymi (542)
* Modyfikowanie definicji miar jako sposób na zmianę kultury - indeks propagatorów marki (543)
o Poszczególne przypadki i ogólna analiza (544)
o Problem (545)
o Rozwiązanie (546)
o Wyniki (546)
o Efekt (547)
o Alternatywne wyliczenia - średnia ważona (547)
o Pointa (548)
* Pokonaj smoka jakości danych - przestań kwestionować dane, zacznij ich używać (549)
o Zmień szefa (550)
o Zaskakuj swoich HiPPO praktycznymi wnioskami (552)
o Pierwsza tajemnica - dane o głowie mogą zawierać praktyczne wnioski już po pierwszym tygodniu lub miesiącu (552)
o Druga tajemnica - precyzja danych jest tym większa, im bliżej końca procesu (553)
o Wdrożenie kolejnego narzędzia nie rozwiąże problemu! (554)
o Identyfikacja malejącej krańcowej stopy zwrotu (555)
o Mała witryna - większe problemy (555)
o W świecie internetu porażki przychodzą szybciej (557)
* Pięć zasad przekonywania szefa do postępowania na podstawie danych (557)
o Zmień własne postępowanie (557)
o Zaakceptuj niekompletność (558)
o Dorzucaj 10 procent od siebie (558)
o Zostań marketingowcem (559)
o Firma w służbie danych? Nigdy! (560)
o Zaakceptuj model umysłowy analityki internetowej 2.0 (561)
* Potrzebujesz środków? Jak zawstydzić swoją organizację (561)
o Zaimplementuj program eksperymentów i testów (562)
o Przechwytuj głos klienta (562)
o Wyznacz punkty odniesienia (563)
o Analiza konkurencyjności - Twój nowy najlepszy przyjaciel (564)
o Skorzystaj z zaprzyjaźnionej witryny internetowej (564)
o Jeśli wszystko zawodzi... zadzwoń po mnie! (565)
* Strategie radzenia sobie z utrudnieniami w mierzeniu witryny internetowej (566)
o Najpierw zaskakujące odkrycie (566)
o Brak budżetu i (lub) zasobów (567)
o Brak strategii (568)
o Zamknięta organizacja (568)
o Brak zrozumienia (569)
o Zbyt wiele danych (570)
o Brak wsparcia przełożonych (570)
o Niezgodność danych (571)
o Brak zaangażowania zespołu IT (571)
o Brak zaufania do analityki (574)
o Braki kadrowe (574)
o Słaba technologia (575)
* Kto odpowiada za analitykę internetową? (575)
o Centralizować czy nie centralizować (576)
o Ewolucja zespołu (578)

Skorowidz (579)

Ta książka odpowiada na cztery pytania egzystencjalne:

* Co?
* Ile?
* Dlaczego?
* Co dalej?

Web Analytics 2.0 całkowicie zmienia dotychczasowy sposób obróbki danych o witrynach internetowych. Pozwala Ci odkryć wpływ i wartość ekonomiczną Twojej witryny na podstawie ścisłych, precyzyjnie zdefiniowanych analiz. Pomaga w podejmowaniu działań zależnych od głosu klienta oraz otwiera na korzystanie z potencjału eksperymentów — to zaś gwarantuje szybsze zmienianie nietrafionych decyzji. Stwarza też możliwość wyjścia poza ramy własnych danych i stosowania metod analizy konkurencyjności jako sposobu odkrywania mocnych oraz słabych punktów konkurentów.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak sprawnie mierzyć, trafnie analizować i radzić sobie z błyskawicznie ewoluującymi technologiami oraz trendami — w tym z serwisami społecznościowymi, zapisami wideo, technologiami mobilnymi czy metodami doboru treści pod kątem klienta — lider analityki internetowej poprowadzi Cię przez model nowej generacji, analitykę internetową 2.0!

Pozycja obowiązkowa dla każdego profesjonalisty pracującego w świecie witryn internetowych.

* Optymalna strategia doboru narzędzi wspierających analitykę internetową.
* Analizy przepływu użytkowników — osiem kluczowych miar witryny internetowej.
* Zasady i metody korzystania z danych jakościowych.
* Problem wyboru dostawcy rozwiązań w zakresie badań online.
* Nowe rozwiązania w zakresie badania odczuć użytkowników.
* Szybsze odkrywanie niepowodzeń: uwalnianie potencjału testów i eksperymentów.
* Analiza konkurencyjności, ruchu na witrynach internetowych i zachowań użytkowników wyszukiwarek.
* Nowe formy analiz: portale społecznościowe, serwisy mobilne i treści wideo.
* Optymalne rozwiązania problemu ukrytych pułapek analityki internetowej.

Często porównuję analitykę internetową do Angeliny Jolie — samo to zestawienie pokazuje, jak seksowna, silna i dobra jest analityka internetowa. Jestem pewien, że gdzieś w połowie lektury tej książki zrozumiesz i zaczniesz podzielać moją opinię.
Avinash Kaushik

Rozwiń opis ›

Słowa kluczowe

Ta książka nie ma jeszcze recenzji.
Dodali do kolekcji
mcmarcus
Książka w kolekcjachKolekcje
Inne książki tego autoraAutorzy
Rejestracja jest darmowa i szybka.
Zajestruj się teraz!