Marek Kuryłowicz

Marek Kuryłowicz

Autor, 75 lat
Obserwuj
Urodzony w 1944 roku w Polsce
polski prawnik, profesor nauk prawnych, romanista i cywilista. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w latach 1961-1966. Następnie zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS jako asystent. Aplikacja sądowa 1967-1969. Stopień doktora nauk prawnych w 1973 roku (promotor prof. dr Adam Wiliński). Stopień doktora habilitowanego w zakresie historii prawa w 1977 roku. Specjalność: prawo rzymskie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych w 1989 r. Profesor zwyczajny od 1995 r.
Studia zagraniczne w Austrii, Włoszech i Niemczech. Stypendysta fundacji "Alexander von Humboldt-Stiftung" i członek stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

Książki (8)

Sortowanie:
Książka Rzymskie prawo prywatne
2 wydania
Rzymskie prawo prywatne
Cezary Kunderewicz, Adam Wiliński, Marek Kuryłowicz, Joanna Misztal-Konecka ...
Celem opracowania Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia jest udzielenie pomocy studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń i do egzaminu z prawa rzymskiego. Może być przeznaczone zarówno do samod...
Książka Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
2 wydania
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
Marek Kuryłowicz
Słownik prezentuje zbiór terminów, zwrotów i sentencji pochodzenia łacińskiego, których znajomość jest niezbędna wykształconemu prawnikowi. Składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje terminy i zwro...
Książka Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność.
Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność.
Marek Kuryłowicz
Przy narastających procesach globalizacji, wirtualizacji i technicyzacji życia ujawniają się coraz aktywniej zwolennicy upraszczania studiów i ograniczania ich do płytkiej warstwy obowiązującego prawa...
Książka Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Wydanie 4.
Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Wydanie 4.
Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński
Kolejne wydanie zostało dostosowane do aktualnych potrzeb dydaktycznych. Dopracowano definicje, w znacznej mierze pod kątem obowiązującego prawa cywilnego. Uaktualniono także wykaz wybranej literatury...
Książka Prawa antyczne Wykłady z historii najstarszych praw świata
Prawa antyczne Wykłady z historii najstarszych praw świata
Marek Kuryłowicz
Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz jest kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Znany z publikacji z zakresu rzymskiego pr...
Książka Symbol prawa ludzkiego Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna
Symbol prawa ludzkiego Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna
Marek Kuryłowicz
Prawo rzymskie przestało istnieć..." To zdanie z tytułu noweli Louisa Aragona oraz wiersza Mieczysława Jastruna odnosi się do czasów hitlerowskiego terroru, gdy panowało nieludzkie prawo niemieckiego ...
Książka Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu
Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu
Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński
Podręcznik jest owocem doświadczeń autorów wynikających z wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami. Kolejne wydanie zostało zmienione i dostosowane do aktualnych potrzeb czytelników. Wprowadzono ...
Książka Scripta minora selecta
Scripta minora selecta
Marek Kuryłowicz
Im präsentierten Buch wurden ausgewählte kleine Aufsätze gesammelt, die wissenschaftlichen Interessen des Verfassers wiederspiegeln: römisches Familien und Erbrecht, Glücksspiele (alea). Tätigkeit der...

Komentarze

Cytaty Marek Kuryłowicz

{} Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatności Regulamin
© 2020 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Południe