Alicja

@Alicja_W
Napisz wiadomość
Jest obserwowany przez: 3
Kanapowicz od 12 lat
Kanapowicz przeczytał 479 książek, m.in. "Słowa klucze. Różne języki - różne kultury" i "Przed Nieznanym Trybunałem; Autograf". Najlepiej ocenioną książką @Alicja_W jest "Wybór poezji"

Chcę przeczytać

Chce przeczytać 2 książki

Przeczytane

Ma przeczytane 479 książek

Statystyki

👏 479 przeczytanych książek
👏 121170 przeczytanych stron
👏 Najwięcej przeczytanych w listopadzie 2007 : 275 książek!