Beata Cytowska

Beata Cytowska

Autorka
9.7 6 ocen z 6 książek, przez 1 kanapowicza
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt, zatrudniona w Uniwersytecie Wrocławskim: Instytut Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych, współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”. Dyscyplina: pedagogika specjalna, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Najważniejsze publikacje: - Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 - Art therapy ...
Obserwuj Popraw tę stronę

Książki

Książka Dziecko z zaburzeniami rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne

Dziecko z zaburzeniami rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne

Beata Cytowska
10/10
Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problem...
Książka Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Agnieszka Drzazga, Bernadeta Szczupał, Piotr Plichta, Joanna Gładyszewska-Cylulko ...
10/10
Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco i...
Książka Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie (wyd. II)

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie (wyd. II)

Agnieszka Drzazga, Bernadeta Szczupał, Piotr Plichta, Joanna Gładyszewska-Cylulko ...
10/10
W niniejszym, drugim wydaniu monografii "Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", opracowania Autorów w sposób przekonywujący ukazują wartości poznawcze i praktyczne koncepcji e...
Książka Trudne drogi adaptacji

Trudne drogi adaptacji

Beata Cytowska
10/10
Stereotyp „wiecznych dzieci” wciąż wpływa na traktowanie populacji niepełnosprawnych intelektualnie z przymrużeniem oka, mało poważnie, jakby sugerując, że to zabawa w dorosłość, że i tak nie uda się ...
Książka Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Barbara Winczura, Beata Cytowska
10/10
W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowan...
Książka Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne

Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne

Barbara Winczura, Beata Cytowska
Najtrudniejsze momenty w rodzinie wiążą się z chorobą dziecka, szczególnie, gdy niesie ona ze sobą niepewność, co do jego dalszych losów. Współczesna medycyna pomaga, jednak diagnoza choroby o nieprze...

Komentarze

Obserwujący

@oficynaIMPULS

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się

Biografia

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt, zatrudniona w Uniwersytecie Wrocławskim: Instytut Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych, współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”. Dyscyplina: pedagogika specjalna, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Najważniejsze publikacje: - Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 - Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011 - Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011 - Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011. - The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009 - Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008 - Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008 The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008 - Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007 Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006 - Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (współred.) "Impuls", Kraków 2006 - Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005 - Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002