Przemysław Dakowicz
Zostań fanem autora:

Przemysław Dakowicz

Autor, 46 lat
Urodzony 21 września 1977 roku w Polsce (Nowy Sącz)
Poeta, eseista, badacz literatury. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim, w r. 2011 obronił tamże pracę doktorską „Lecz ty spomnisz wnuku…» Recepcja literacka Norwida w latach 1939–1956, wyróżnioną w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską poświęconą kulturze. Jest adiunktem w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu na Uniwersytecie Łódzkim, związany z dwumiesięcznikiem literackim „Topos”.

Debiutował w 2002 r. tomikiem Süßmayr – śmierć i miłość. W kolejnych latach powstawały Albo – albo (2006), Place zabaw ostatecznych (2011), Teoria wiersza polskiego (2013), Łączka (2013), Boże klauny (2014), Ćwiczenia duchowne. Poematy (2016). Równolegle z poezją kształtowała się eseistyka Dakowicza, na którą składają się: Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008), Obcowanie. Manifesty i eseje (2014), Przeklęte continuum. Notatnik smoleński (2014), Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Rożewicza (2015), Afazja polska (2015), Afazja polska 2 (2016). Twórczość Przemysława Dakowicza wyróżniono kilkoma ważnymi nagrodami: Nagrodą im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”, Nagrodą Literacką im. Franciszka Karpińskiego i ostatnio nagrodą Biblioteki Narodowej „Skrzydła Dedala”.

Książki

Afazja polska
2 wydania
Afazja polska
Przemysław Dakowicz

Afazja polska jest próbą zmierzenia się z nieopowiedzianą lub słabo znaną historią XX wieku. Przez przeszło cztery dekady PRL-u kształtowana była fałszywa i niepełna wizja polskiej rzeczywistości, spr...

Afazja polska, część 2
Afazja polska, część 2
Przemysław Dakowicz

"Afazja polska" jest próbą zmierzenia się z nieopowiedzianą lub słabo znaną historią XX wieku. Wychodząc od konstatacji, że Polska po komunizmie przypomina człowieka, który w wyniku traumatycznych doś...

Kwatera zmartwychwstałej pamięci
Kwatera zmartwychwstałej pamięci
Przemysław Dakowicz

W tomie Kwatera zmartwychwstałej pamięci zebrane zostały wszystkie (również te dotychczas nigdzie niepublikowane) eseje, reportaże oraz notatki diariuszowe Przemysława Dakowicza na temat prac poszukiw...

Lecz ty spomnisz, wnuku... Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii
Lecz ty spomnisz, wnuku... Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii
Przemysław Dakowicz

Książka dotyczy „całości” zjawiska Norwid, a więc nie tylko obecności Norwida w wyznaczonym tu przedziale czasowym, ale także centralnych problemów w badaniach norwidologicznych – nowatorstwa formy te...

Obcowanie
Obcowanie
Przemysław Dakowicz

Tom Obcowanie. Manifesty i eseje jest zbiorem wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XX...

Poeta (bez)religijny
Poeta (bez)religijny
Przemysław Dakowicz

Pisarską biografię Różewicza otwierają młodzieńcze wiersze religijne publikowane w miesięczniku Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce ?Pod Znakiem Marji?, zamykają zaś prośba o...

Süßmayr, śmierć i miłość
Süßmayr, śmierć i miłość
Przemysław Dakowicz
Seria: Seria Poetycka 66

Teoria wiersza polskiego
Teoria wiersza polskiego
Przemysław Dakowicz

Ćwiczenia duchowne
Ćwiczenia duchowne
Przemysław Dakowicz

Ćwiczenia duchowne to poetycki szkic do portretu cywilizacji śródziemnomorskiej w jej schyłkowym stadium, które w innym miejscu nazywa Dakowicz ?nowoczesnością schizofreniczną". Czy poezja po katastro...

Łączka
Łączka
Przemysław Dakowicz

Szczątki wrośnięte w ziemię, splecione w nierozerwalny, krwawy węzeł — czaszki, kości rąk i nóg, żebra i paliczki lub to, co z nich zostało. Doły płytkie i ciasne. Na jednej z fotografii szkielet zam...

Serie i Cykle

Podziel się pierwszym cytatem autora z innymi Kanapowiczami!
Dodaj pierwszy cytat!

Komentarze

© 2007 - 2024 nakanapie.pl