Henryk Jost

Henryk Jost

Autor, zmarł w 2006 (żył 85 lat)
Obserwuj
Urodzony 21 sierpnia 1921 roku w Polsce (Zakopane)
Dr inż. mechanik, zamieszkały w Zakopanem , badacz dziejów techniki i przemysłu, autor ponad 50 prac z tego zakresu. Od ok. 1950 prowadzi badania nad historią i zabytkami przemysłu lud. i w ogóle techniki i przemysłu, zwłaszcza w Tatrach Pol . i na Podtatrzu Pol ., m.in. z dziedziny dawnego górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego, opracowując te zagadnienia również i od strony technologii i metod produkcji. Był jednym z inicjatorów i członkiem Zespołu do Badań Górnictwa i Hutnictwa tatrzańskiego, zorganizowanego w 1955 przy Komitecie Historii Nauki PAN. Współpracuje z Zakładem Historii Nauki i Techniki PAN i in. instytucjami w zakresie historii techniki.

Od 1953 J. opublikował w różnych czasopismach szereg prac naukowych i artykułów popularno-naukowych związanych z dawnym górnictwem i hutnictwem tatrzańskim., np. artykuł O Zakopiańskich Kuźnicach ("Wiadomości Hutnicze" 1953, nr 9), rozprawa Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich ("Studia i Materiały z Dziejów Nauki Pol." 1956), Stanisław Staszic o kopalniach i hutach tatrzańskich w "Ziemiorodztwie Karpatów" ("Rudy Żelaza" 1960, nr 1-2) i książka O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich (Wa.1962). Do tematyki tej powracał potem wielokrotnie, np. Kuźnice zakopiańskie w atlasie Frankensteina ("Studia i Mater. z Dziejów Nauki i Techniki Pol." 1969).

Terenu tatrzańskiego i zwłaszcza Kuźnic dotyczą też jego artykuły O przemyśle papierniczym w Tatrach Polskich ("Prz. Papierniczy" 1961, nr 9) i praca O zakopiańskich papierniach i papiernictwie w Tatrach ("Wierchy " 36, 1967), a także artykuł O wypalaniu węgla drzewnego w Karpatach (tamże 40, 1971).

Jest też autorem licznych prac o przemyśle lud. na terenie Podtatrza (o młynach, tartakach, foluszach, olejarniach, kuźniach itd.). Opracował i uzupełnił nowe wydanie podstawowego dzieła w tej dziedzinie, tj. książki Jana i Stefana Reychmanów Przemysł wiejski na Podhalu (Wr.1965 i ang. wyd. w 1972). Zarówno Podtatrza Pol. jak i Tatr Pol. dotyczy Josta Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce: Powiat Nowy Targ i m. Zakopane (Wr.1969) oraz jego Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu polskiego Podtatrza (Za.1987). Pisał o ludziach związanych z Tatrami (Edward Homolacs , Juliusz Zborowski , Stefan Zwoliński ). Ponadto opublikował wiele przyczynków do dziejów Zakopanego w okresie II WS.

Książki (3)

Sortowanie:
Młyny Podhalańskie
Młyny Podhalańskie
Henryk Jost
Zakopane czasu okupacji
Zakopane czasu okupacji
Henryk Jost
Zakopane czasu okupacji
Kuźnice Zakopiańskie
Kuźnice Zakopiańskie
Henryk Jost

Komentarze

Cytaty Henryk Jost

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl