Wojciech Siwak

Wojciech Siwak

Autor
Obserwuj
Kulturoznawca, medioznawca, muzyk. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych.

Autor książki "Estetyka rocka" (Semper, Warszawa 1993) oraz tekstów o współczesnej kulturze popularnej, kulturze nowych technologii i współczesnych mediach audialnych.

Jego zainteresowania naukowe to: antropologia dźwięku, sztuka dźwięku i studia nad kulturą audialną, analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury, sztuki i edukacji, zastosowania nowych technologii w edukacji kulturalnej i artystycznej oraz badania kultury popularnej (zwłaszcza muzyki popularnej) i nowych cyfrowych technologii.

Prowadzi zajęcia na kierunku kulturoznawstwo z zakresu antropologii dźwięku, sztuki dźwięku, zastosowań najnowszych technologii informacyjnych w kulturze i sztuce, komunikacji medialnej, intermedialnych projektów kulturalnych, muzyki w reklamie, sztuki nowych mediów, teorii telewizji, antropologii codzienności, edycji obrazu i dźwięku oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Prowadzi też zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych i studentów UwB w ramach programu Socrates-Erasmus oraz programów międzynarodowych dotyczące teorii i praktyki nowych mediów, m.in. dla studentów z Chin. Realizował wykłady zagraniczne (Hiszpania, Universitad Publica de Navarra, Pamplona 2006; Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk 2017) oraz wykłady i warsztaty w ramach Erasmus Intensive Programme „Spicy” dla studentów z Belgii, Holandii i Finlandii (2013). Zajęcia prowadzi metodą blended-learning, wykorzystując własną platformę e-learningową, media społecznościowe i aplikacje mobilne.

W latach 2009–2013 realizował projekt muzyczny Los Academicos, łączący twórczość muzyczną wykładowców i studentów białostockich uczelni (koncerty m.in. na Dniach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, uroczystościach akademickich i konferencjach naukowych, festiwalach oraz w białostockich klubach muzycznych). W 2014 roku przygotował i wykonał w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii autorski koncert muzyki elektroakustycznej Siwak & Siwak – Electronic– Acoustic Project, złożony z własnych kompozycji.

Jest certyfikowanym metodykiem e-learningu i autorem kursów online. Od kilkunastu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych i edukacyjnych realizowanych online.

Członek Senatu UwB (2007-2015) oraz Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB (2007-2015), zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UwB (2015-2019)

Współautor projektów studiów na UwB w językach obcych: Pedagogy – Creavity, Art, Media (2014) i Cultural Animation (2018)

Odznaczony odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2016).

Jego pasja to gra na różnych instrumentach strunowych (banjo, gitara rezofoniczna dobro, mandolina, ukulele) i instrumentach elektronicznych oraz praca w domowym studio nagraniowym.

Kategorie
Muzyka rozrywkowa

Książki

Estetyka rocka
Estetyka rocka
Wojciech Siwak
Książka poświęcona rocku od strony teorii i historii muzyki autorstwa znanego kulturoznawcy.

Komentarze

Cytaty Wojciech Siwak

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl