Choroby zakaźne i pasożytnicze

Choroby zakaźne i pasożytnicze
Lista autorów
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika leczenia chorób zakaźnych. W części ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, etiopatogenezę tych chorób oraz metody ich leczenia. W części szczegółowej omówiono poszczególne jednostki chorobowe, zarówno występujące w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odległych wskutek coraz większej migracji ludności. Podręcznik uwzględnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej. Zmiany w treści wynikają z postępu w zwalczaniu chorób zakaźnych, wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych oraz nowych leków.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka tematów kontrolnych, mających służyć za sprawdzian przyswojonego materiału.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności.
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie 

Rys historyczny

Epidemiologia współczesna

Rozpowszechnienie wybranych chorób zakaźnych w Polsce i na świecie

Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób, przeciw którym stosowane są szczepienia ochronne

Eliminacja i eradykacja chorób zakaźnych

Nowo pojawiające się i nawracające choroby zakaźne

Zakażenia związane z opieką medyczną

2. Rola układu odpornościowego w zakażeniach i odporności poszczepiennej

Działanie układu odpornościowego 

Mechanizmy odporności naturalnej 

Mechanizmy odporności swoistej

Odporność poszczepienna

3. Etiopatogeneza chorób zakaźnych 

4. Gorączka 

5. Metody rozpoznawania chorób zakaźnych

Badania bakteriologiczne

Badania serologiczne

Badania immunologiczne

Próby śródskórne

Badania morfologiczne

Badania biochemiczne 

Techniki obrazowania 

Badania endoskopowe 

Diagnostyka molekularna

6. Leczenie etiotropowe

Antybiotyki

·     Antybiotyki b-laktamowe

·     Aminoglikozydy

·     Makrolidy i ketolidy

·     Linkozamidy

·     Tetracykliny 

·     Glicycykliny

·     Antybiotyki peptydowe

·     Streptograminy 

·     Oksazolidynony

·     Fenikole 

·     Polimiksyny 

·     Ansamycyny

·     Fusydyny

·     Antybiotyki przeciwprątkowe

·     Antybiotyki przeciwgrzybicze

·     Inne antybiotyki

Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe

·     Chinolony i fluorochinolony

·     Sulfonamidy

·     Nitrofurany

·     Nitroimidazole

·     Chemioterapeutyki przeciwgruźlicze

·     Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze

·     Chemioterapeutyki przeciwwirusowe

Inne leki stosowane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

7. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie

Zakażenia paciorkowcowe

·     Płonica

·     Zapalenie gardła 

·     Róża

·     Paciorkowcowe zakażenia tkanek głębokich

·     Zakażenia uogólnione

·     Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy B

·     Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy D (enterokoki)

·     Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy C i G 

·     Zakażenia innymi paciorkowcami

Zakażenia gronkowcowe

·     Obraz kliniczny

·     Rozpoznanie

·     Leczenie

·     Zapobieganie

Zakażenia pneumokokowe

Błonica

Listerioza

Różyca

Tężec

Wąglik

Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)

Inne zakażenia Clostridium

·     Zmiany w skórze, tkance podskórnej i tkankach miękkich

·     Choroby przewodu pokarmowego

8. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne

Zakażenia meningokokowe

Zakażenia Proteus species

Zakażenia pałeczką okrężnicy

Zakażenia pałeczką ropy błękitnej

Dur brzuszny 

Dury rzekome 

Inne salmonellozy 

Czerwonka bakteryjna 

Zakażenia Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia 

Zakażenia Haemophilus influenzae 

Krztusiec1

Legionelozy 

Zakażenie Helicobacter pylori

Pastereloza 

Tularemia 

Bruceloza 

Choroba kociego pazura 

Gorączka okopowa (pięciodniowa)

Nosacizna

Melioidoza 

Jersiniozy

Dżuma

Cholera 

9. Inne choroby bakteryjne

Promienica

Nokardioza

Mikoplazmozy

Chlamydiozy

·     Zakażenia wywołane przez Chlamydia psittaci

·     Zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis

·     Zakażenia wywołane przez Chlamydia pneumoniae

·     Leczenie zakażeń wywołanych przez chlamydie

10. Mikobakteriozy 

Trąd04

11. Krętkowice 

Borelioza z Lyme

Leptospirozy

12. Riketsjozy

Dur wysypkowy epidemiczny

Gorączka Q

Gorączka śródziemnomorska (guzkowa, marsylska)

Erlichioza, anaplazmoza

13. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy

Zakażenia wirusem varicella-zoster 

·     Ospa wietrzna

·     Półpasiec (ostre zapalenie zwojów tylnych)

Zakażenia wirusem Herpes simplex

Mononukleoza zakaźna oraz inne zakażenia wirusem Epsteina-Barr

Cytomegalia 

Zakażenia parwowirusem B19

Zakażenia ludzkimi wirusami Herpes typu 6, 7, 8 

Zakażenie adenowirusami

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia

14. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy

Grypa

Zakażenia enterowirusami

·     Zakażenie wirusem poliomyelitis (choroba Heinego-Medina, ostre zapalenie rogów przednich rdzenia, nagminne porażenie dziecięce)

·     Zakażenia wywołane wirusami Coxsackie

·     Zakażenia wywołane wirusami ECHO

Odra 

Różyczka

Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)

Wścieklizna

Zakażenia arbowirusowe

·     Kleszczowe zapalenie mózgu

Wirusowe gorączki krwotoczne

·     Wstęp

·     Żółta gorączka

·     Denga i gorączka krwotoczna denga 

·     Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym

·     Hantawirusowy zespół płucny

·     Gorączka krwotoczna Ebola 

Ostry zespół oddechowy (SARS)

Choroba Nipah

Inne gorączki wirusowe 

15. Wirusowe zapalenia wątroby 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu E

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Wirusowe zapalenie wątroby typu D (lub delta)

Wirusowe zapalenie wątroby typu C34

Wirusowe zapalenie wątroby typu nie-A, nie-B, nie-C, nie-D, nie-E

Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami pierwotnie niehepatotropowymi

16. Zespoły kliniczne o różnej i mieszanej etiologii

Sepsa (posocznica)

Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego

·     Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego bakteryjne

·     Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wirusowe

·     Zapalenia mózgu wirusowe

·     Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego grzybicze

·     Zapalenie ośrodkowego układu nerwowego gruźlicze

·     Kiła układu nerwowego

Biegunki zakaźne 

·     Biegunki zakaźne bakteryjne

·     Biegunki zakaźne wirusowe

Zakaźne zatrucia pokarmowe

Anginy

Zakażenia mieszaną florą beztlenową

17. Wyodrębnione zespoły kliniczne

Zakażenie HIV i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)

Choroby wywołane przez priony

·     Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD)

·     Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD)

·     Jatrogenna choroba Creutzfeldta-Jakoba (jCJD)

·     Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS)

·     Kuru

·     Odmiana wzgórzowa CJD i śmiertelna rodzinna bezsenność (FFI) oraz śmiertelna sporadyczna bezsenność (FSI)

·     Dekontaminacja

18. Choroby o prawdopodobnej lub domniemanej etiologii zakaźnej

Zespół przewlekłego zmęczenia 

Zakażenia związane z opieką medyczną

Zakażenia wrodzone i okołoporodowe

Limfadenopatie 

Eozynofilia

Ukąszenia jadowitych gadów

19. Kosmopolityczne i tropikalne inwazje i choroby pasożytnicze

Inwazje pierwotniaków przewodu pokarmowego

·     Ameboza (pełzakowica)

·     Giardioza

·     Dientameboza

·     Izosporoza

·     Sarkocystoza

·     Blastocystoza

·     Balantydioza

·     Mikrosporydiozy

·     Kryptosporydioza

·     Cyklosporoza

Inwazje pierwotniaków krwi i tkanek

·     Toksoplazmoza

·     Malaria (zimnica)

·     Babeszjoza (babezjoza, babesioza, piroplazmoza)

·     Leiszmaniozy

·     Śpiączka afrykańska (ludzka trypanosomoza afrykańska)

·     Choroba Chagasa (trypanosomoza amerykańska)

Inwazje pełzaków pierwotnie wolno żyjących

Pneumocystoza

Inwazje nicieni (obleńców) pasożytujących u człowieka

·     Włośnica

·     Owsica (enterobioza)

·     Trichurioza (włosogłówczyca)

·     Glistnica (askarioza, askarydoza)

·     Strongyloidoza (węgorczyca)

·     Choroby wywoływane przez tęgoryjce (tęgoryjczyca)

·     Zespół larwy wędrującej skórnej

·     Zespół larwy wędrującej trzewnej (toksokaroza)

·     Filariozy

·     Dirofilarioza

·     Drakunkuloza

·     Anisakidoza (anisakioza)

Tasiemczyce człowieka

·     Zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym

·     Tasiemczyca i wągrzyca Taenia solium

·     Dyfilobotrioza

·     Sparganoza

·     Hymenolepioza

·     Zarażenia tasiemcem psim i szczurzym

·     Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus (bąblowica jednojamowa)

·     Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis

Przywrzyce

·     Schistosomoza (bilharcjoza)

·     Zapalenie skóry wywołane przez cerkarie

·     Przywrzyce wątrobowe

·     Fascjoloza (choroba motylicza)

·     Dikroceloza

·     Przywrzyce jelitowe

·     Przywrzyce płucne

·     Rzęsistkowica

20. Inne zagadnienia

Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie

·     Proces epidemiczny

·     Źródło zakażenia i jego unieszkodliwienie

·     Drogi szerzenia się chorób i ich przecięcie 

·     Zwiększenie odporności osób wrażliwych na zakażenie

·     Szczepionki i szczepienia

Choroby zakaźne jako choroby zawodowe 

Legislacja w zakresie chorób zakaźnych

Choroby zakaźne jako broń biologiczna 

Profilaktyka zdrowotna przed wyjazdem do krajów tropikalnych

Skorowidz 

Data wydania: 2012-05-29
ISBN: 978-83-200-4534-5, 9788320045345
Wydawnictwo: PZWL
Stron: 672
dodana przez: chudini0505
Mamy 4 inne wydania tej książki

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
{}
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki
{}

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Choroby zakaźne i pasożytnicze nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
{}️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Choroby zakaźne i pasożytnicze. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
{} Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2021 nakanapie.pl