Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga. (Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych

Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga. (Re)konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych
Problematyka, którą podjęła Autorka polecanej publikacji, związana z funkcjon...
Problematyka, którą podjęła Autorka polecanej publikacji, związana z funkcjonowaniem grup religijnych określonych jako sekty czy kulty oraz ich uczestnikami, pozostaje w kręgu zainteresowania wielu doświadczonych badaczy. Materiał zebrany na półkach rodzimych księgarni, bibliotek i czytelni jest ...
Pełny opis
Data wydania: 2018
ISBN: 9788380954632
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS

Recenzje

Doświadczenia konwersji
Z recenzji wydawniczej: „Książka bazuje na badaniach przeprowadzonych z osobami, których biografia zawiera doświadczenie głębokiej zmiany religijnych podstaw tożsamości, określanej w literaturze podmiotu jako konwersja. Autorka w serii pogłębionych wywiadów biograficznych szuka odpowiedzi na pyta...
Napisz swoją opinię

Opinie

AN
@Anna30 2018-11-14
Autorka Pani Elżbieta Mudrak w najnowszej publikacji pt. "Człowiek w poszukiwaniu siebie, Innego i Boga. (Re) konstrukcja tożsamości uczestników wybranych grup religijnych" przedstawiła wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, która jest wizją współczesnego świata w relacjach z otaczającymi człowieka problemami dotyczącymi poszukiwania nieznanej mu tożsamości, do której dąży. Wiedza na temat odkrywania siebie jest niestety postrzegana jako negatywny przedmiot, gdyż większość osób jest to droga trudna, a chwilami nie posiadają, wiedzy jak mają właściwie podążać, aby nie zabłądzić. Książka ta składa się z 5 rozdziałów, a w 6 rozdziale zawarte zostały analizy przeprowadzonych przez autorkę badań. Szczególną uwagę zwróciłam na podejście do tematu, który łatwy nie jest, ale budzi zainteresowanie ze względu na podane przykłady, które opisane na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Pozytywnym aspektem jest tutaj znajomość zagadnień psychologii świadczącym o tym, że można pokonać poczucie bezradności towarzyszące w trakcie, kiedy się ono się nieoczekiwanie pojawia w momencie gwałtownego zagubienia się. Autorka w sposób profesjonalny podeszła do problemu, z którym nie każdy człowiek-respondent radzi sobie na co dzień, ale za to potrafi go dostrzec. Wyjaśnione również zostały pojęcia związane ze słowem tożsamość, religia jako forma ludzkiej aktywności, grupa religijna. Elementami dodatkowymi są tutaj zamieszczone tabele dotyczące stylów życia, znaczenie nadane grupie i praktykom, analiza porównawcza przypadków, plany odnoszące się do rozdziału VI. Od siebie mogę jedynie dodać, że respondenci wykazali się doświadczeniem i odwagą, a nie każdy byłby w stanie odpowiedzieć na te niełatwe pytania zadane przez autorkę zawarte w ankietach. Polecam przeczytać tę książkę.
Współtworzący tę stronę
puchar
AN
@Anna30 pierwsza opinia

Dzięki takim kanapowiczom jak ty, ta strona może się rozwijać.

Popraw tę książkę