Studia (88)

Książki

Książka Psychologia Kluczowe koncepcje tom 4 Psychologia osobowości
Psychologia Kluczowe koncepcje tom 4 Psychologia osobowości
{}8/10
Psychologia osobowości to prezentacja kolejnych trzech ważnych obszarów psychologii: teorii osobowości, zaburzeń psychicznych i ich terapii. Autorzy, przedstawiając kilka teoretycznych ujęć osobowości...
Książka Psychologia w praktyce medycznej
Psychologia w praktyce medycznej
{}5/10
Jest to nowoczesny podręcznik psychologii medycznej. Opisano w nim założenia głównych nurtów psychologii oraz koncepcji powstałych na styku psychologii i medycyny, a także najważniejsze zagadnienia ps...
Książka Etyka lekarska
Etyka lekarska
Jest to nowoczesny, zmieniony i uaktualniony podręcznik etyki i deontologii lekarskiej. Omówiono w nim ważną problematykę prawno-etyczną dotyczącą między innymi prokreacji, transplantologii, tanatolog...
Książka Farmakologia Podstawy farmakoterapii
Farmakologia Podstawy farmakoterapii
Książka ta to klasyczny podręcznik farmakologii, z którego uczyło się wielu studentów akademii medycznych. Nadal korzystają z niego również lekarze. Opracowanie poszczególnych tematów przez wybitnych ...
Książka Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny
Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny
{}10/10
Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.W tym wydaniu książki uwzględniono postęp wiedzy, jaki się dokonał w psychiatrii w z...
Książka Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny
Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny
{}10/10
Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.W tym wydaniu książki uwzględniono postęp wiedzy, jaki się dokonał w psychiatrii w z...
Książka Zdrowie
Zdrowie
{}5/10
Książka Mildred Blaxter jest wyczerpującym i przystępnym wprowadzeniem w kluczowe dyskusje na temat pojęcia zdrowia dzisiaj. Autorka pokazuje, w jaki sposób zdrowie jest definiowane, konstruowane, doś...
Książka English for medical students and doctors 1
English for medical students and doctors 1
{}5/10
Jest to kolejna niezbędna książka w nowoczesnej nauce specjalistycznej terminologii medycznej. Układ książki przemyślany w każdym szczególe.
Książka Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Książka jest kolejnym wydaniem znakomitego, bardzo poszukiwanego podręcznika, zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w innych, znajdujących się na polskim rynku wydawniczym publikacjach doty...
Książka Fizjologia człowieka w zarysie
Fizjologia człowieka w zarysie
Ósme wydanie cieszącego się wielkim powodzeniem wśród studentów akademii i innych szkół o tym profilu podręcznika zostało uaktualnione. Książka ułatwia przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podst...
Książka Fizjologia czlowieka w zarysie
Fizjologia czlowieka w zarysie
Książka jest kolejnym wydaniem cieszącego się wielkim uznaniem podręcznika. Ma charakter kompendialny, ułatwiający przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podstawowych praw i mechanizmów fizjologic...
Książka Fizjologia człowieka w zarysie
Fizjologia człowieka w zarysie
Kolejne wydanie cieszącego się wielkim powodzeniem wśród studentów akademii medycznych i innych szkół o tym profilu podręcznika. Książka ta ułatwia przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podstawow...
Książka Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Książka jest kolejnym wydaniem bardzo poszukiwanego podręcznika zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w żadnych innych publikacjach dotyczących fizjologii, które znajdują się na polskim ryn...
Książka Biofizyka Podręcznik dla studentów
Biofizyka Podręcznik dla studentów
W podręczniku omówiono m.in. podstawy teoretyczne biofizyki, biotermodynamikę, elementy teorii informacji i sterowania oraz teorię chaosu i jej zastosowania w medycynie, biofizykę układów biologicznyc...
Książka Biochemia Harpera
Biochemia Harpera
{}5/10
Jest to tłumaczenie 27. wydania należącego do najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny. W zwięzłej, przystępnej i interesującej formie przedstawiono ...
Książka Biochemia Harpera
Biochemia Harpera
{}5/10
"Biochemia Harpera" to jeden z najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny. O wysokim poziomie merytorycznym i dużej popularności świadczy 25 jej wydań ...
Książka Biochemia Harpera
Biochemia Harpera
{}5/10
Jest to tłumaczenie 27. wydania należącego do najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny. W zwięzłej, przystępnej i interesującej formie przedstawiono ...
Książka Biochemia Harpera
Biochemia Harpera
{}5/10
"Biochemia Harpera" to jeden z najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny. O wysokim poziomie merytorycznym i dużej popularności świadczy 25 jej wydań ...
Książka Biochemia Harpera
Biochemia Harpera
{}5/10
Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika obejmuje - podobnie jak wydania poprzednie - podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej dla czytelnika i bardzo interesującej form...
Książka Biochemia
Biochemia
Najpopularniejszy podręcznik biochemii na świecie! Nowe polskie tłumaczenie Biochemii Stryera, w całości oparte na piątym wydaniu amerykańskim. Podręcznik różni się wyraźnie od poprzedniego, czwartego...
Książka Biochemia
Biochemia
Najpopularniejszy podręcznik biochemii na świecie! Nowe polskie tłumaczenie Biochemii Stryera, w całości oparte na VI wydaniu amerykańskim. Podręcznik różni się wyraźnie od poprzedniego, V wydania. O ...
Książka Biochemia
Biochemia
Studia licencjackie są nową, coraz bardziej popularną, formą kształcenia w polskich uczelniach wyższych. Obecnie obserwuje się duże zainteresowanie studiami licencjackimi w zakresie dyscyplin przyrodn...
Książka Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 1
Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 1
Atlas anatomii człowieka Sobotty znany jest na całym świecie głównie ze względu na wysoką jakość. Zawiera ponad 1500 rysunków topograficzno-anatomicznych; schematów, zdjęć, przekrojowych oraz rycin wy...
Książka Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 2
Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 2
Atlas anatomii człowieka Sobotty znany jest na całym świecie głównie ze względu na wysoką jakość. Zawiera ponad 1500 rysunków topograficzno-anatomicznych; schematów, zdjęć, przekrojowych oraz rycin wy...
Książka Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 2
Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 2
Atlas anatomii człowieka Sobotty znany jest na całym świecie głównie ze względu na wysoką jakość. Zawiera ponad 1500 rysunków topograficzno-anatomicznych; schematów, zdjęć, przekrojowych oraz rycin wy...
Książka Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 1
Sobotta. Atlas anatomii człowieka t. 1
Atlas anatomii człowieka Sobotty znany jest na całym świecie głównie ze względu na wysoką jakość. Zawiera ponad 1500 rysunków topograficzno-anatomicznych; schematów, zdjęć, przekrojowych oraz rycin wy...
Książka Sobotta Atlas of Human Anatomy v 2 13e
Sobotta Atlas of Human Anatomy v 2 13e
Now in its Thirteenth Edition , this classic anatomy atlas is divided in two volumes. Volume Two covers the trunk and lower extremities. Many of the black-and-white illustrations have been converted t...
Książka Ćwiczenia z anatomii Sobotta
Ćwiczenia z anatomii Sobotta
Sobotta - ćwiczenia z anatomii. Ryciny zostały zaczerpnięte z Atlasu anatomii człowieka Sobotty, podstawowego atlasu dla wielu pokoleń studentów i lekarzy. Obok rycin znajduje się tekst, który precy...
Książka Szyja i głowa
Szyja i głowa
Szyja i głowa jest szóstym tomem z cyklu Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją Andrzeja Skawiny. Wprowadzeniem do tej części są wiadomości ogólne dotyczące wspólnej powłoki oraz układu mięśnioweg...
Książka APC Szyja i głowa
APC Szyja i głowa
Szyja i głowa jest szóstym tomem z cyklu Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją Andrzeja Skawiny. Wprowadzeniem do tej części są wiadomości ogólne dotyczące wspólnej powłoki oraz układu mięśnioweg...
Książka Kończyna górna Kończyna dolna
Kończyna górna Kończyna dolna
Pierwszy z podręczników uczelnianych, w serii "Anatomia prawidłowa cztowieka" pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, dotyczy budowy anatomicznej kończyny górnej oraz kończyny dolnej. Nini...
Książka Miednica
Miednica
Kolejny, piąty już tom podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny pt. Miednica zawiera opis dolnej części tułowia, uformowanej w postaci kostnego pierś...
Książka APC Miednica
APC Miednica
Kolejny, piąty już tom podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny pt. Miednica zawiera opis dolnej części tułowia, uformowanej w postaci kostnego pierś...
Książka APC Brzuch
APC Brzuch
Brzuch, przedostatni tom uczelnianych podręczników redagowanych przez prof. dr. hab. Andrzeja Skawinę, stanowi uzupełnienie anatomicznego opisu tułowia. Podobnie jak pozostałe części - zajmuje się opi...
Książka APC Klatka piersiowa
APC Klatka piersiowa
Klatka piersiowa, kolejny, drugi już tom podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, został opracowany zgodnie z założeniami ujęcia całości podręcznika...
Książka Kończyna górna, kończyna dolna
Kończyna górna, kończyna dolna
Pierwszy z podręczników uczelnianych, w serii Anatomia prawidłowa cztowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, dotyczy budowy anatomicznej kończyny górnej oraz kończyny dolnej. Niniejs...
Książka Ośrodkowy układ nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy jest już ostatnim tomem podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny. Tom ten zawiera pełne dane o ośrodkowym układzie nerwowym. ...
Książka Anatomia człowieka 1500 pytań testowych
Anatomia człowieka 1500 pytań testowych
Książka zawiera 1500 pytań wielokrotnego wyboru, o różnym stopniu trudności, z zakresu anatomii prawidłowej, podzielonych na dwie części. Pierwsza część dotyczy poszczególnych układów, druga zaś - wyb...
Książka Anatomia prawidłowa człowieka. Tom 4. Czaszka
Anatomia prawidłowa człowieka. Tom 4. Czaszka
Czaszka, czwarty tom podręcznika akademickiego realizowanego pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, stanowi słusznie osobno ujęty opis tej całkowicie odrębnej części układu kostnego człowi...
Książka Anatomia prawidłowa człowieka. Tom 3. Osteologia
Anatomia prawidłowa człowieka. Tom 3. Osteologia
Osteologia, trzeci z kolei tom podręcznika Anatomia prawidłowa człowieka pod redakcją prof. dr. hab, med. Andrzeja Skawiny, stanowi wprowadzenie do anatomii poszczególnych części ciata, począwszy od k...
Książka Anatomia człowieka. Tom 3
Anatomia człowieka. Tom 3
Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych skupiające...
Książka Anatomia człowieka t.4
Anatomia człowieka t.4
Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tomie tym omówiono ośrodkowy układ nerwowy. Spis t...
Książka Anatomia człowieka t.5
Anatomia człowieka t.5
Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tomie V omówiono układ nerwowy obwodowy, układ ner...
Książka Anatomia człowieka
Anatomia człowieka
Jest to VII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka ta zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu...
Książka Anatomia człowieka t.4
Anatomia człowieka t.4
Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. W tomie IV omówiono ośrodkowy układ nerwowy.
Książka Anatomia człowieka t.3 104630800
Anatomia człowieka t.3 104630800
Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim, poświęcony układowi naczyniowemu. Spis treści Uwagi wstępne Krew i chłonka (limfa) N...
Książka Anatomia człowieka t.1/5
Anatomia człowieka t.1/5
"Anatomia człowieka" składa się z pięciu tomów. Tom 1 zawiera: anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. Tom 2 zawiera : układ trawienny, układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ wewnątr...
Książka Anatomia człowieka t.1/5
Anatomia człowieka t.1/5
Anatomia człowieka składa się z pięciu tomów : tom 1 zawiera: anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. Tom 2 zawiera : Układ trawienny, układ oddechowy, układ moczowo - płciowy, układ wewnąt...
Książka Anatomia człowieka t.1
Anatomia człowieka t.1
Jest to 7 uzupełnione wydanie. Zmiany merytoryczne w obecnie oddawanym tomie dotyczą głównie budowy mikroskopowej i ultrastruktury, choć podręcznik traktuje głównie o anatomii makroskopowej. W części ...

Komentarze

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się