Danuta Ulicka

Danuta Ulicka

Autorka
Obserwuj
Danuta Ulicka (ur. 1956) – polski literaturoznawca, specjalista w zakresie teorii literatury i poetyki. Tłumacz na polski z literatury rosyjskiej (m. in. Michaił Bachtin, Siergiej Awierincew, Olga Freudenberg). Kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Kolegium MISH UW, Collegium Artes Liberales UW i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Książki (9)

Sortowanie:
Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej
Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej
Danuta Ulicka
Omówione zagadnienia: fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu, o tzw. Prawdzie w literaturze o różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki, o różnych rozumieniach mimesis w dziele...
Nie tylko bajka
Nie tylko bajka
Władimir Propp
Miejsce Proppa w humanistyce współczesnej wciąż czeka na ustalenie. Z jednej strony należy on do tych myślicieli, którzy zadecydowali o kształcie wielu dyscyplin nauki dwudziestowiecznej, związanych ...
Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej
Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej
Danuta Ulicka
Od połowy XX stulecia refleksja o poetyce tekstów literaturoznawczych konkuruje z ich tradycyjnymi uporządkowaniami wedle metod i problemów. Towarzyszy jej formuła ?literaturyzacji" wiedzy, traktowana...
Tekst (w) sieci
2 wydania
Tekst (w) sieci
Danuta Ulicka
Druga z książek ukazujących się pod tytułem Tekst (w) sieci zawiera kolejne artykuły, pierwotnie wygłoszone na konferencji, która odbyła się w grudniu 2008 roku w Warszawie. Tom Tekst (w) sieci. Liter...
Ja - inny. Wokół Bachtina. Antologia. Tom 1 - 2
Ja - inny. Wokół Bachtina. Antologia. Tom 1 - 2
Danuta Ulicka
Antologia prezentuje Bachtina „innego” niż dotychczas znany polskiemu czytelnikowi. Tom 1. prezentuje w kolejności chronologicznej i z zachowaniem autorstwa takiego, jak w pierwodrukach rozprawy Bacht...
Drzwi
Drzwi
Radij Pogodin
Seria: Klub Interesującej Książki
„Drzwi” to współczesna powieść obyczajowo-psychologiczna. Jej bohater, naukowiec-humanista przypadkowo znalazł się nagłe w sytuacji, która wyzwoliła w nim — człowieku wrażliwym, subtelnym, acz nie poz...
Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - transkulturowość
Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - transkulturowość
Włodzimierz Bolecki, Ewa Kraskowska, Edward Balcerzan, Tomasz Bilczewski ...
Książka jest 91 tomem serii teoretycznoliterackiej „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Publikacja podnosi problemy translatologii, uwikłanej w konteksty antropologiczne, semiotyczne...
Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza
Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza
Roman Jakobson
Seria: domy(ze)słów
Roman Jakobson to jeden z najwybitniejszych humanistów XX wieku, językoznawca i literaturoznawca, folklorysta, semiotyk, teoretyk malarstwa, filmu i teatru, historyk języka i językoznawstwa, neurolin...

Komentarze

Cytaty Danuta Ulicka

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl