Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski

Autor 2 czytelników
Obserwuj
8 /10
4 oceny z 2 książek,
przez 4 kanapowiczów
Autor, współautor i redaktor licznych publikacji z zakresu pedagogiki i promocji zdrowia. Publikacje w języku polskim i angielskim (ponad 130), w m. in. Książek: Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie (2007); Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (2011), „Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli (2010). Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: dyscypliny w klasie szkolnej i radzenia sobie nauczycieli/pedagogów z agresją w szkole; stres i wypalenie zawodowe nauczycieli; trudne zachowania uczniów; promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Współautor uznanego narzędzia do pomiaru stresu zawodowego nauczycieli: Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (znajduje się w bazie Promempol). Autor, współwykonawca, wykonawca, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD, We can). Przeszkolił 5000 nauczycieli i innych profesjonalistów w zakresie radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów (także we współpracy z instytucjami takimi jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Międzynarodowym Komitecie zarządzającym akcją COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. – jest to konsorcjum naukowe zajmujące się przeciwdziałaniem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Za pracę dydaktyczną nagrodzony przez Rektora UŁ (nagroda II stopnia, 2005) oraz nagrodą zespołową Światowej Organizacji Zdrowia za badania w zakresie promocji Zdrowia prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (2009).

Książki (4)

Sortowanie:
Byli są Czy będą ?
Byli są Czy będą ?
Jacek Pyżalski
?Przetrwali wszystko ? wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty i Żmudź, Wileńszczyznę, na Polesie, Żytomierszczyznę, na ukochane Podole. Niszczeni, wyna...
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Jacek Pyżalski
{}6/10
Tematem niniejszej książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i ...
Nauczyciele uczniowie Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
Nauczyciele uczniowie Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
Jacek Pyżalski
Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną - lokalnego zarządzania oświatą - aż do poziomu pokoju na...
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
3 wydania
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Jacek Pyżalski
{}10/10
Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowyc...

Obserwujący (1)

@oficynaIMPULS

Komentarze

Cytaty Jacek Pyżalski

{} Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl