Jolanta Szempruch

Jolanta Szempruch

Autorka
Obserwuj
10 /10
2 oceny z 2 książek,
przez 1 kanapowicza
Jolanta Szempruch – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji w Instytucie Edukacji Szkolnej) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członek Zespołu Pedeutologii i Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania nauczyciela i szkoły w kontekście przemian społecznych i edukacyjnych. Autorka wielu prac z dziedziny pedeutologii, dydaktyki i pedagogiki wczesnoszkolnej. Należą do nich m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Wyd. WSP, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Fosze, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Mісто НВ, Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, WSEI, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, WSEI, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Impuls, Kraków 2010. Ponadto jest redaktorem wielu publikacji książkowych, m.in.: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Adaptacja zawodowa nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2009; Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2010; Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki (współredakcja), Libron, Kielce 2011; W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi (współredakcja), Innovatio Press Wyd. WSEI w Lublinie, Lublin – Kraków 2011; Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Oblicza wychowania (współredakcja), Libron, Kielce 2011.

Książki (3)

Sortowanie:
The school and the teacher in the period of change
The school and the teacher in the period of change
Jolanta Szempruch
In the current social situation it is both school roles and the means of educational operation that are subject to change. School generates internal changes and reacts to transformations in various fi...
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej
2 wydania
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej
Jolanta Szempruch
10/10
Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części. W części pierwszej ...
Pedeutologia
Pedeutologia
Jolanta Szempruch
10/10
Monografia dotyczy profesji nauczycielskiej i czynników ją warunkujących. Podejmowana w niej problematyka jest obecnie niezwykle istotna, ponieważ nauczyciel pełni strategiczną rolę w funkcjonowaniu i...

Obserwujący (1)

@oficynaIMPULS

Komentarze

Cytaty Jolanta Szempruch

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl