Paul Claudel

Paul Claudel

Autor
Obserwuj
Urodził się w 1868 r. w Villeneuve-sur-Fère. Piastował wiele różnych stanowisk dyplomatycznych — w Chinach, gdzie spędził 14 lat, Niemczech, Japonii. Następnie został mianowany ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Przełomowym wydarzeniem w jego biografii było nawrócenie pod wpływem impulsu, jakiego doświadczył w jednej z paryskich katedr. Od tego momentu sprawy wiary stały się dla niego ważniejsze od estetyki literackiej, a nawet od udziału w życiu publicznym. Różnorodne krajobrazy i cywilizacje, które miał okazję poznać, dostarczyły mu obrazów, którymi posługiwał się przy głoszeniu wiary katolickiej. Zmarł w Paryżu.Claudel był zdecydowanym symbolistą. Próbował dotrzeć do czystych pojęć poprzez pozory rzeczy, przy tym potrafił doskonale wyrazić myśl religijną. Poeta nie od razu był tego świadomy. Jego pióro przeszło wielką ewolucję. Pionierskie utwory są dramatami lirycznymi poświęconymi głównie tajemnicy losu ludzkiego L'Arbre (Drzewo, 1901), grzechowi pychy Tête d'Or (Złota głowa, 1890), tragedii namiętności L'Échange (Zamiana, 1901), problematyce ekstatycznej modlitwy i poświęcenia. Przesilenie południowe (1906) jest natomiast powrotem do wątku miłosnego. Od 1906 r. dzieła Claudela stały się wyraźną afirmacją wiary katolickiej. Powstały tomy poezji lirycznych Cinq Grandes Odes (Pięć wielkich ód, 1909), Corona benignitatis anni Dei (Wieniec łask roku Pańskiego, 1915), Corona benignitatis anni Dei (Zapiski o świętych, 1925). Pisał także sztuki teatralne: L’Otage (Zakładnik, 1911) czy L’annonce faite à Marie (Zwiastowanie, 1912). Claudel wtajemnicza czytelnika w osobiste przeżycia, sposób modlitwy, cierpienia i odczucia mistyczne. Jego technika budowania składni, czyli biblijne wersety o niejednolitej długości akcentowane aksonami, hermetyczność wielu sformułowań, pełna napięcia forma, mogą swoim skomplikowaniem formalnym odstraszać czytelnika. Poeta znalazł w symbolizmie idealne środki wyrazu: wydłużył wiersz wolny, który stał się wersetem biblijnym w jego poezji. Tematykę pierwszych dzieł można uznać za dość nietypową, a nawet dziwaczną, język hermetyczny i metaforyczny. Widoczne są wpływy Mallarmégo i Rimbauda, które splatały się w teatrze Claudela z reminiscencjami z Ajschylosa i Szekspira. Z czasem język nabrał powagi i siły, wątki religijne cechują się głębokim humanizmem. Claudel przekonał się, że prawda religii nie tkwi poza życiem, ale właśnie w nim i wyłania się ze ścierania namiętności.

Książki (3)

Sortowanie:
Symbolizm francuski
Symbolizm francuski
Charles Pierre Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Arthur Rimbaud ...
Seria: Biblioteka Poetów
"Symbolizm francuski": antologia w opracowaniu Macieja Żurowskiego.
U poetów
U poetów
André Gide, Charles Pierre Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud ...
Seria: Biblioteka Poetów
Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Paweł Hertz.
Wybór dramatów
Wybór dramatów
Paul Claudel
Paul Claudel (1868-1955) jest w życiu literackim XX wieku zjawiskiem wyjątkowym. Cały jego dorobek twórczy jest ważny i lokowany wśród najwybitniejszych zjawisk literatury powszechnej, ale o międzyna...

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Paul Claudel

Dodaj pierwszy cytat!
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2022 nakanapie.pl