Paul Claudel

Paul Claudel

Autor
Urodził się w 1868 r. w Villeneuve-sur-Fère. Piastował wiele różnych stanowisk dyplomatycznych — w Chinach, gdzie spędził 14 lat, Niemczech, Japonii. Następnie został mianowany ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Przełomowym wydarzeniem w jego biografii było nawrócenie pod wpływem impulsu, jakiego doświadczył w jednej z paryskich katedr. Od tego momentu sprawy wiary stały się dla niego ważniejsze od estetyki literackiej, a nawet od udziału w życiu publicznym. Różnorodne krajobrazy i cywilizacje, które miał okazję poznać, dostarczyły mu obrazów, którymi posługiwał się przy głoszeniu wiary kato...
Obserwuj Popraw tę stronę

Książki

Książka Symbolizm francuski

Symbolizm francuski

Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Arthur Rimbaud ...
"Symbolizm francuski": antologia w opracowaniu Macieja Żurowskiego.
Książka U poetów

U poetów

André Gide, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud ...
Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Paweł Hertz.

Komentarze

Książki, recenzje, ogłoszenia, społeczność!

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje każdy wielbiciel książek. Załóż konto i korzystaj w pełni ze wszystkich możliwości serwisu.
Zarejestruj się

Biografia

Urodził się w 1868 r. w Villeneuve-sur-Fère. Piastował wiele różnych stanowisk dyplomatycznych — w Chinach, gdzie spędził 14 lat, Niemczech, Japonii. Następnie został mianowany ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Przełomowym wydarzeniem w jego biografii było nawrócenie pod wpływem impulsu, jakiego doświadczył w jednej z paryskich katedr. Od tego momentu sprawy wiary stały się dla niego ważniejsze od estetyki literackiej, a nawet od udziału w życiu publicznym. Różnorodne krajobrazy i cywilizacje, które miał okazję poznać, dostarczyły mu obrazów, którymi posługiwał się przy głoszeniu wiary katolickiej. Zmarł w Paryżu.Claudel był zdecydowanym symbolistą. Próbował dotrzeć do czystych pojęć poprzez pozory rzeczy, przy tym potrafił doskonale wyrazić myśl religijną. Poeta nie od razu był tego świadomy. Jego pióro przeszło wielką ewolucję. Pionierskie utwory są dramatami lirycznymi poświęconymi głównie tajemnicy losu ludzkiego L'Arbre (Drzewo, 1901), grzechowi pychy Tête d'Or (Złota głowa, 1890), tragedii namiętności L'Échange (Zamiana, 1901), problematyce ekstatycznej modlitwy i poświęcenia. Przesilenie południowe (1906) jest natomiast powrotem do wątku miłosnego. Od 1906 r. dzieła Claudela stały się wyraźną afirmacją wiary katolickiej. Powstały tomy poezji lirycznych Cinq Grandes Odes (Pięć wielkich ód, 1909), Corona benignitatis anni Dei (Wieniec łask roku Pańskiego, 1915), Corona benignitatis anni Dei (Zapiski o świętych, 1925). Pisał także sztuki teatralne: L’Otage (Zakładnik, 1911) czy L’annonce faite à Marie (Zwiastowanie, 1912). Claudel wtajemnicza czytelnika w osobiste przeżycia, sposób modlitwy, cierpienia i odczucia mistyczne. Jego technika budowania składni, czyli biblijne wersety o niejednolitej długości akcentowane aksonami, hermetyczność wielu sformułowań, pełna napięcia forma, mogą swoim skomplikowaniem formalnym odstraszać czytelnika. Poeta znalazł w symbolizmie idealne środki wyrazu: wydłużył wiersz wolny, który stał się wersetem biblijnym w jego poezji. Tematykę pierwszych dzieł można uznać za dość nietypową, a nawet dziwaczną, język hermetyczny i metaforyczny. Widoczne są wpływy Mallarmégo i Rimbauda, które splatały się w teatrze Claudela z reminiscencjami z Ajschylosa i Szekspira. Z czasem język nabrał powagi i siły, wątki religijne cechują się głębokim humanizmem. Claudel przekonał się, że prawda religii nie tkwi poza życiem, ale właśnie w nim i wyłania się ze ścierania namiętności.