Paweł Mateja

Paweł Mateja

Autor, 34 lata 2 czytelników
Obserwuj
8.5 /10
2 oceny z 2 książek,
przez 2 kanapowiczów
Urodzony w 1986 roku
Paweł Mateja, Ślązak. Zawodowo związany z branżą IT, popularyzator książek elektronicznych, w wolnych chwilach podcaster i redaktor serwisu Carpe Noctem. Fascynat tematów paranormalnych, mistycznych, gnostycznych, niesamowitych i cudownych. Nocne są jego debiutem, podsumowującym wiele lat publikowania opowiadań rozproszonych po antologiach i czasopismach.
Kategorie
Fantastyka , Horror

Książki (3)

Sortowanie:
Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2018
Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2018
Mort Castle, Rafał Chojnacki, Krzysztof Maciejewski, Thomas Ligotti ...
{}8/10
Seria: Sny umarłych
„Weird fiction jest terminem szerokim, który nie określa osobnego gatunku, a raczej przenika inne gatunki fantastyczne, lub oplata je niczym macki z Lovecraftowych opowieści. Dlatego w Snach umarłych ...
Po 100 słowie. Szortal Fiction 2
Po 100 słowie. Szortal Fiction 2
Romuald Pawlak, Krzysztof Baranowski, Krzysztof T. Dąbrowski, Joanna Maciejewska ...
Kolejna antologia przygotowana przez ekipę portalu Szortal.com. Kilkudziesięciu autorów, stale lub sporadycznie współpracujących z portalem. Kilkaset tekstów. Bardzo różnych. I bardzo krótkich. Wszyst...
Nocne
Nocne
Paweł Mateja
{}9/10
Seria: Misterium Grozy
“Nocne” to miejsce, w którym możesz zasiąść na widowni i obserwować, jak pociesznie bezradni są ludzie postawieni wobec tego, co wykracza poza ramy ich percepcji. Popatrz zza weneckiego lustra na ich...

Obserwujący (1)

@mewaczyta

Komentarze

Serie i Cykle

Cytaty Paweł Mateja

Tylko to, co nie jest fik­cją, bę­dzie dla nas za­wsze nie­zro­zu­mia­łe.
Paweł Mateja z książki Nocne
{} Link
Nie wierz w ani jedno słowo, które ci po­wie­dzie­li. W ich tłu­ma­cze­nia i me­to­dy. To wszyst­ko głup­cy, nie ma w tym praw­dy, bo praw­da nie ist­nie­je. […] Nikt nie zna praw­dy i nikt znać jej tu nie bę­dzie. Myślą, że są ba­da­cza­mi boga, ale tylko wi­kła­ją się w fik­cji.
Paweł Mateja z książki Nocne
{} Link
Życie od po­cząt­ku było dra­ma­tem, w któ­rym na sce­nie nie li­czył się nikt, poza tymi kil­ko­ma per­so­na­mi. Albo ra­czej: było nie dra­ma­tem, lecz próbą spek­ta­klu, w któ­rym zmę­cze­ni ar­ty­ści późną nocą ćwi­czą roz­pacz­li­wie swoje gesty, cią­gle jed­nak widać ich sztucz­ność, gubi się tekst, cza­sem ktoś wpada na scenę przez po­mył­kę, sce­no­gra­fia jest nie­ukoń­czo­na, a fa­bu­ła ni­ko­go już nie ob­cho­dzi.
Paweł Mateja z książki Nocne
{} Link
{} Dodaj cytat
  • O nas
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • © 2021 nakanapie.pl
    Zrobione z {} na Pradze Południe