Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy

Maciej Rak, Bogusław Dunaj
Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa ukształtowało się dzięki badaniom ewolucji języka. Wiek XIX i początek wieku XX to okres dominacji językoznawstwa historycznego. Stopniowo jednak punkt ciężkości w badaniach przesuwał się z diachronii na synchronię, o czym zadecydowało pojawienie się nowych teorii (zwłaszcza strukturalizmu). Językoznawstwo historyczne nie pozostało obojętne na rozwój nowych metodologii, a badacze historii języka umieli twórczo zastosować nowe teorie. Niemniej stopniowo diachronia przestawała być centralnym problemem językoznawstwa, z czasem zmalało zainteresowanie tą problematyką, szczególnie w młodszym pokoleniu. Pocieszający jest jednak fakt, że mimo dominacji modnych kierunków wciąż znajdują się nowi badacze podejmujący prace z zakresu historii języka. Spis treści: WSTĘP ............................................................................................................................... 9 I. Zagadnienia ogólne BOGUSŁAW DUNAJ: Potrzeby w zakresie badań najstarszej polszczyzny............................ 13 JADWIGA KOWALIKOWA: Historia języka w perspektywie edukacyjnej ............................... 19 ZDZISŁAWA KRĄŻYŃSKA, TOMASZ MIKA, AGNIESZKA SŁOBODA: Składnia staropolska – problemy i perspektywy badawcze ............................................................................ 29 DOROTA ROJSZCZAK-ROBIŃSKA: Gdy wiedzie nas tekst, a bohater prowadzi za rękę… O wadach i zaletach pewnego postępowania z materiałem średniowiecznym .......... 43 MONIKA SZPICZAKOWSKA: Język Adama Mickiewicza w świetle dotychczasowych badań – ustalenia i postulaty ...................................................................................... 53 ALEKSANDER WILKOŃ: Trwanie i jego rodzaje w języku .................................................... 65 EWA WOŹNIAK: Z warsztatu badacza semantyki historycznej – uwagi o metodzie i źródłach .................................................................................................................... 71 II. Zabytki języka polskiego AGNIESZKA FLUDA-KROKOS: Nowy wielki dykcjonarz J. Mći X. Daneta opata francuski, łaciński i polski… (1743–1745) – niezbędne źródło do historii języka polskiego ......................................................................................................... 83 JOLANTA KLIMEK: Polonika kijowskie – nierozpoznana odmiana polszczyzny XVII stulecia? Rekonesans ........................................................................................ 91 MACIEJ MĄCZYŃSKI: Ze studiów nad słownictwem XVII-wiecznych medytacji norbertańskich ............................................................................................................ 103 MARCELI OLMA: Listy małżeńskie z XIX wieku źródłem badań nad etykietą językową w ówczesnej polszczyźnie familijnej ......................................................................... 113 IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA: Szesnastowieczne przekłady Biblii na język polski jako czynniki sprawcze rozwoju polszczyzny literackiej. Nowe propozycje badawcze i edytorskie ................................................................................................ 123 ALEKSANDER ZAJDA: Słowa prawne w rzeczy sobie podobne Bartłomieja Groickiego ...... 133 III. Edytorstwo źródeł historycznych MAGDALENA KIERKOWICZ: Projekt zasad wydawania tekstów staropolskich wobec najnowszej praktyki wydawniczej .................................................................. 153 MAGDALENA SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN, ANNA MAJEWSKA-WÓJCIK: Brachygrafia historyczna – terminologia, stan badań i perspektywy badawcze .............................. 163 MARIA TRAWIŃSKA: Jeszcze raz o szestroku. Z badań nad rękopisem rot sądowych ......... 175 BOGDAN WALCZAK: O transkrypcji średniowiecznych zabytków językowych .................. 185 IV. Historia języka a leksykografia DOROTA ADAMIEC: Podhasło jako element opisu leksykograficznego w Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku ...................................... 193 KRYSTYNA DATA: Miejsce wyrażeń funkcyjnych w Słowniku polszczyzny Jana Kochanowskiego ................................................................................................ 201 ГАННА ДИДИК-МЕУШ: Інтерпретація службових частин мови у Словнику української мови XVI – I половини XVII ст. ........................................................... 209 MAŁGORZATA B. MAJEWSKA: Projekt Małego słownika homonimów diachronicznych ...... 217 V. Słownictwo i frazeologia EWA HORYŃ: Nazwy kar w XVIII-wiecznych tarnowskich księgach sądowych ............... 227 AGNIESZKA JAWÓR: Historyczna zmienność związków frazeologicznych ........................ 239 EWELINA KWAPIEŃ: Metody badania słownictwa polszczyzny standardowej XIX wieku na podstawie danych leksykograficznych .................................................................. 251 AGATA KWAŚNICKA-JANOWICZ: Dziać i dziejać w słowiańskiej tradycji bartniczej ............. 261 PAULINA MICHALSKA: Słownik polszczyzny XVI wieku w badaniach nad regionalnym zróżnicowaniem polszczyzny w zakresie leksyki ...................................................... 271 EWA MŁYNARCZYK: Statuty cechowe jako źródło słownictwa rzemieślniczego ................ 279 VI. Zagadnienia gramatyki historycznej JAN FELLERER: Próba wyjaśnienia zmian walencji czasowników typu napełnić (coś, czegoś) ................................................................................................ 289 НАТАЛІЯ ХОБЗЕЙ: Історичний та ареальний аспекти в дослідженні дієслів із префіксом ви- ............................................................................................ 297 ALINA KĘPIŃSKA: O potrzebie spojrzenia na ewolucję fleksji polskiej przez pryzmat funkcji końcówek ............................................................................... 311 ELŻBIETA KRASNODĘBSKA: Odrzeczownikowe nazwy osobowe w polszczyźnie XVI wieku ................................................................................................................. 321 RENATA PRZYBYLSKA: Staropolskie i współczesne czasowniki z prefiksem roz- ............... 329 WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: O zależnościach między leksyką i składnią w poetyckich konstrukcjach nominalnych (na przykładzie wierszy renesansowych i barokowych)............................................................................................................. 341 RAFAŁ ZARĘBSKI: O motywacji derywatów z prefiksami obcego pochodzenia w ujęciu historycznojęzykowym ................................................................................ 353 VII. Dialektologia a historia języka MACIEJ RAK: Materiały gwarowe z Podhala w zbiorach Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie ................................................. 367 KAZIMIERZ SIKORA: Gwarowa i ogólnopolska partykuła ci w perspektywie historycznej i porównawczej ...................................................................................... 377 BOGUSŁAW WYDERKA: O konieczności nowej syntezy dziejów języków na Śląsku .......... 387 VIII. Varia MONIKA KRESA: Księgi metrykalne jako źródło i program EXCEL jako narzędzie badań antroponimicznych .......................................................................................... 399 MIROSŁAWA SAGAN-BIELAWA: Aspekt językowy integracji społecznej na ziemiach polskich po 1918 roku (na materiale „Języka Polskiego” i „Poradnika Językowego”) ............................................................................................................. 413 IWONA STECZKO: Stan i perspektywy badań lingwistycznych nad XIX-wiecznymi Napisami z pomników cmentarza krakowskiego ........................................................ 421  
Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-7638-175-6, 9788376381756
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Cykl: Biblioteka LingVariów, tom 14
Kategoria: Językoznawstwo
Stron: 431
dodana przez: Mirko

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
Dodaj cytat

Pozostałe książki z cyklu

Studia historycznojęzykowe edytorskie kulturalnojęzykowe
Studia historycznojęzykowe ...
Jan Godyń
Spis treści: Studia historycznojęzykowe Studia edytorskie - tekstologiczne Studia edytorskie - inter...
Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 25-26 września 2008 r.
Polszczyzna mówiona ogólna ...
Maciej Rak, Bogusław Dunaj
O książce: Zorganizowana w Krakowie w dniach 25-26 września 2008 r. konferencja była poświęcona różn...
Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie
Z Kopiowatej na katedry uni...
Henryk Ułaszyn
O autorze tych wspomnień, Henryku Ułaszynie (19 I 1874-22 V 1956), językoznawcy slawiście, profesorz...
Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013
Języki słowiańskie w ujęciu...
Halina Kurek
W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, a także w dobie globalizacji języka i kultury, socjolingwi...
O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja)
O dedykacjach w drukach pol...
Kinga Tutak
Gdy otworzymy dawną książkę, rękopiśmienny lub drukowany kodeks, naszą uwagę przyciągnie rozbudowany...
Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia
Badania dialektologiczne. S...
Maciej Rak, Kazimierz Sikora
© 2007 - 2024 nakanapie.pl