Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego

El偶bieta Lisowska
Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego
Popraw t臋 ksi膮偶k臋 | Dodaj inne wydanie

Opis

Celem niniejszej pracy jest pr贸ba przedstawienia obrazu wypalenia zawodowego nauczycieli i postrzegania przez nich 艣rodowiska pracy. Ksi膮偶ka sk艂ada si臋 z pi臋ciu rozdzia艂贸w. Rozdzia艂 1 ma charakter teoretyczny i powsta艂 na podstawie literatury przedmiotu. Om贸wiono w nim rol臋 zawodow膮 nauczyciela, z wykorzystaniem trzech punkt贸w wektora epistemologicznego: 1) kompetencji zadanych i danych oraz ich rozwoju; 2) koncepcji ukazuj膮cych ewolucj臋 paradygmatu roli w wymiarze teoretycznym i praktycznym; 3) kondycji 鈥 stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli. Taka perspektywa teoretyczna 艂膮czy si臋 z kierunkiem podj臋tych analiz empirycznych. Rozdzia艂 2 dotyczy metodologicznych aspekt贸w pracy. Przedstawia cele i problemy badawcze, zastosowane metody badawcze, charakterystyk臋 pr贸by badawczej ze wzgl臋du na wzi臋te pod uwag臋 w programie badawczym zmienne zawodowego funkcjonowania badanych nauczycieli, z uwzgl臋dnieniem czynnik贸w indywidualnych, takich jak p艂e膰, wiek i sta偶 pracy. Przedstawione zosta艂y tu tak偶e procedury dokonywanych analiz statystycznych. Rozdzia艂 3 dotyczy empirycznej analizy zale偶no艣ci mi臋dzy wypaleniem zawodowym jako syndromem trzech dymensji: emocjonalnego wyczerpania (EW), depersonalizacji (DP), braku poczucia osi膮gni臋膰 (BPO) u badanych nauczycieli (zmienne zale偶ne), a wybranymi zmiennymi zawodowymi, tj. obci膮偶eniami zawodowymi, obszarami 偶ycia zawodowego, poczuciem misji spo艂ecznej, satysfakcj膮 z pracy, warto艣ciami zawodowymi (zmienne niezale偶ne), w grupie z dominacj膮 w wypaleniu emocjonalnego wyczerpania oraz w grupie z dominacj膮 w wypaleniu braku poczucia osi膮gni臋膰. Najpierw przedstawiono kryteria wyodr臋bnienia tych dw贸ch grup nauczycieli oraz dokonano oceny r贸偶nic w modelach zawodowego funkcjonowania wyodr臋bnionych w tych grupach nauczycieli o najwy偶szych wska藕nikach wypalenia. Przeprowadzone zasadnicze analizy statystyczne obj臋艂y: ustalenie wsp贸艂zale偶no艣ci i zale偶no艣ci strukturalnych mi臋dzy EW, DP, BPO (zmienne zale偶ne) a zmiennymi zawodowego funkcjonowania (zmienne niezale偶ne) badanych nauczycieli w grupach z dominacjami wypalenia emocjonalnego wyczerpania i braku poczucia osi膮gni臋膰, ustalenie zawodowych uwarunkowa艅 dymensji wypalenia w wyodr臋bnionych grupach nauczycieli o emocjonalnym i intelektualnym typie wypalenia. W rozdziale 4 podj臋to pr贸b臋 empirycznej analizy zwi膮zku wypalenia i jego zawodowych uwarunkowa艅 z etapami profesjonalizacji zawodowej, z uwzgl臋dnieniem p艂ci badanych nauczycieli. Za艂o偶ono, 偶e sta偶 pracy r贸偶nicuje poziom trzech dymensji wypalenia nauczycieli (kobiet i m臋偶czyzn), gdy we藕mie si臋 pod uwag臋 profil emocjonalny (grupa z dominacja EW) lub intelektualny (grupa z dominacj膮 BPO). Zaprezentowane badania potwierdzaj膮 te r贸偶nice. W rozdziale 5 dokonano analizy uzyskanych danych pod k膮tem optymalizacji interwencji w wypaleniu zawodowym nauczycieli 鈥 wyznaczenia cel贸w dzia艂a艅 interwencyjnych naprawczych i profilaktycznych. Wed艂ug Maslach i Lei颅tera (1997, 2010, 2011) wypalenie zawodowe odczuwalne jest przez cz艂owieka jako problem osobisty, ale jego 藕r贸de艂 nale偶y szuka膰 w jego sytuacji w pracy. Problemem jest tu odkrycie potencja艂u atraktoryjnego czynnik贸w pracy, ich si艂y/znaczenia, co umo偶liwi odpowiedni膮 i odpowiedzialn膮 optymaln膮 interwencj臋. Diagnoza w omawianym zakresie powinna mie膰 charakter kompleksowy, b臋d膮c podstaw膮 do projektowania interwencji opartych na dzia艂aniach dwukierunkowych: eliminuj膮cych deficyty (dzia艂ania etiotropowe z jednoczesn膮 funkcj膮 semiotropow膮) i wzmacniaj膮cych potencja艂y (dzia艂ania ergotropowe z jednoczesn膮 funkcj膮 semiotropow膮). Bardzo wa偶na jest diagnoza pozytywna, poniewa偶 s艂u偶y do projektowania czynnik贸w stymuluj膮cych zaanga偶owanie, diagnoza negatywna natomiast odnosi si臋 do czynnik贸w wypalaj膮cych. Zdecydowano si臋 dobra膰 metodyk臋 poszukania czynnik贸w specyficznych najmocniej oddzia艂ywuj膮cych w skali ca艂ej grupy i/lub podgrup badanych nauczycieli przez oszacowanie si艂y dotychczasowego oddzia艂ywania poszczeg贸lnych czynnik贸w (na podstawie wynik贸w empirycznych) oraz wra偶liwo艣ci grupy i/lub podgrup na dalsze oddzia艂ywanie czynnik贸w, przynajmniej w nieodleg艂ej perspektywie czasowej. Praktycznym rezultatem poszukiwanej metodyki analiz s膮 odpowiedzi na nast臋puj膮ce pytania: 1. Czy wskazane (i w jakiej skali) lub konieczne jest podj臋cie dzia艂a艅 interwencyjnych naprawczych/profilaktycznych? 2. W jakich obszarach nale偶y podj膮膰 dzia艂ania interwencyjne naprawcze/profilaktyczne? 3. W jakich obszarach dzia艂ania interwencyjne naprawcze/profilaktyczne b臋d膮 najefektywniejsze? Ksi膮偶k臋 ko艅czy podsumowanie, z podkre艣leniem przydatno艣ci uzyskanej wiedzy w diagnostyce wyznacznik贸w wypalenia. Opisane wyniki i wyp艂ywaj膮ce z nich wnioski mog膮 stanowi膰 pewn膮 wskaz贸wk臋 w organizacji program贸w interwencyjnych naprawczych i profilaktycznych oraz organizacji promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.
Data wydania: 2018-09-14
ISBN: 978-83-8095-464-9, 9788380954649
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Stron: 274

Gdzie kupi膰

Ksi臋garnie internetowe
Sprawdzam dost臋pno艣膰...
Og艂oszenia
{}
Dodaj og艂oszenie
2 osoby szukaj膮 tej ksi膮偶ki
{}

Moja Biblioteczka

Ju偶 przeczytana? Jak j膮 oceniasz?

Recenzje

Kondycja zawodowa nauczycieli

4.10.2018

Z recenzji wydawniczej: "Podj臋cie przez Autork臋 w spos贸b empiryczny problemu szeroko rozumianego dobrostanu psychologicznego nauczycieli, w kontek艣cie potencjalnych oddzia艂ywa艅 profilaktycznych w obszarze stresu zawodowego i wypalenia zawodowego, uwa偶am za bardzo cenn膮 inicjatyw臋 naukow膮. Co wi臋cej, jej wyniki mog膮 mie膰 znacz膮ce zastosowanie utylit... {} Recenzja ksi膮偶ki Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego

Moja opinia o ksi膮偶ce

Cytaty z ksi膮偶ki

O nie! Ksi膮偶ka Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego. czuje si臋 pomini臋ta, bo nikt nie doda艂 jeszcze do niej cytatu. Mo偶e jej pomo偶esz i dodasz jaki艣?
{} Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc Polityka prywatno艣ci Regulamin
© 2021 nakanapie.pl
Zrobione z {} na Pradze Po艂udnie