Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Akademia Excela

Michael Alexander, Bill Jelen
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Akademia Excela
Popraw tę książkę | Dodaj inne wydanie

Opis

Spis treści:Wstęp (13) * O czym jest ta książka? (13) * Co nowego w tabelach przestawnych programu Excel 2007? (14) * Umiejętności wymagane od Czytelnika tej książki (14) * Powstanie tabeli przestawnej (18) * Przykładowe pliki używane w tej książce (21) * Konwencje wykorzystywane w tej książce (21) o Odwołania do poleceń wstążki (21) o Elementy specjalne (23)1. Podstawy tabel przestawnych (25) * Czym jest tabela przestawna? (25) * Dlaczego powinniśmy korzystać z tabel przestawnych? (26) * Kiedy powinniśmy korzystać z tabel przestawnych? (28) * Anatomia tabeli przestawnej (28) o Obszar wartości (29) o Obszar wierszy (29) o Obszar kolumn (30) o Obszar filtra raportu (30) * Działanie tabeli przestawnej (31) * Ograniczenia raportów tabeli przestawnej (32) o Krótko na temat zgodności (32) * Następne kroki (34)2. Tworzenie prostych tabel przestawnych (35) * Przygotowanie danych do raportów tabeli przestawnej (35) o Upewnij się, że dane są w formacie tabelarycznym (36) o Unikaj przechowywania danych w nagłówkach sekcji (37) o Unikaj powtarzania grup jako kolumn (38) o Eliminuj przerwy i puste komórki w źródle danych (38) o Zastosuj prawidłowe formatowanie typów (39) o Podsumowanie dobrego projektu źródła danych (39) o Tworzenie prostej tabeli przestawnej (41) o Dodawanie pól do raportu (44) o Dodawanie warstw do tabeli przestawnej (46) o Zmiana organizacji tabeli przestawnej (47) o Tworzenie filtra raportu (48) * Śledzenie zmian w źródle danych (54) o Wprowadzenie zmian do istniejącego źródła danych (54) o Zakres danych źródłowych powiększa się o dodane wiersze i kolumny (55) * Współdzielenie pamięci podręcznej tabeli przestawnej (55) o Efekty uboczne współdzielenia pamięci podręcznej tabeli przestawnej (56) * Oszczędzanie czasu dzięki nowym narzędziom tabeli przestawnej (56) o Opóźnienie aktualizacji układu (56) o Zacznij od początku jednym kliknięciem (57) o Zmiana położenia tabeli przestawnej (58) * Następne kroki (58)3. Dostosowywanie tabel przestawnych (59) * Wprowadzanie często stosowanych niewielkich zmian (60) o Użycie stylu tabeli w celu przywrócenia linii siatki (61) o Zmiana formatu liczb i dodanie separatora tysięcy (62) o Zamiana pustych komórek na zera (63) o Zmiana nazwy pola (64) * Modyfikowanie układu (66) o Użycie nowego układu kompaktowego (67) o Użycie układu konspektu (67) o Użycie tradycyjnego układu tabelarycznego (69) o Sterowanie pustymi wierszami, sumami końcowymi, sumami częściowymi i innymi ustawieniami (73) * Dostosowywanie wyglądu tabeli przestawnej przy użyciu stylów i tematów (75) o Dostosowywanie stylu (77) o Wybór domyślnego stylu dla nowych tabel przestawnych (78) o Modyfikowanie stylów z użyciem tematów dokumentu (78) * Modyfikowanie podsumowań (79) o Dlaczego puste komórki powodują wybranie zliczania? (80) o Użycie innych funkcji niż Licznik lub Suma (81) * Dodawanie i usuwanie sum częściowych (82) o Pominięcie sum częściowych dla wielu pól wierszy (82) o Dodawanie wielu sum częściowych dla jednego pola (84) * Użycie opcji Suma bieżąca (85) o Wyświetlanie zmiany rok do roku za pomocą opcji Różnica (86) o Porównywanie z poprzednim rokiem przy użyciu opcji % różnicy (86) o Śledzenie wartości YTD za pomocą opcji Suma bieżąca w (87) o Określanie udziału linii biznesowych w sprzedaży całkowitej (88) o Tworzenie raportów sezonowości (89) o Określanie wartości procentowej dwóch pól za pomocą opcji % sumy (89) o Porównywanie jednej linii z inną za pomocą opcji % z (89) o Określanie względnej ważności za pomocą opcji Indeks (91) * Następne kroki (96)4. Sterowanie wyglądem danych tabeli przestawnej (97) * Grupowanie pól tabeli przestawnej (97) o Grupowanie pól daty (98) o Dołączanie lat w czasie grupowania według miesięcy (99) o Grupowanie pól daty według tygodni (100) o Grupowanie dwóch pól daty w jednym raporcie (102) o Grupowanie pól numerycznych (103) o Rozgrupowywanie (103) o Przegląd listy pól tabeli przestawnej (106) o Dokowanie i rozdokowywanie listy pól tabeli przestawnej (106) o Zmiana organizacji okna Lista pól tabeli przestawnej (107) o Użycie list rozwijanych z sekcji obszarów (108) o Użycie list rozwijanych z sekcji pól (109) * Sortowanie w tabeli przestawnej (110) o Sortowanie z wykorzystaniem ikon na wstążce Opcje (111) o Sortowanie z użyciem ukrytych list rozwijanych na liście pól (112) o Wpływ zmian układu na funkcję Autosortowanie (114) o Użycie sekwencji sortowania ręcznego (114) o Zastosowanie list niestandardowych do sortowania (115) * Filtrowanie tabeli przestawnej (117) o Dodawanie pól do obszaru filtra raportu (117) o Wybór jednego elementu z filtra raportu (119) o Wybór wielu elementów z filtra raportu (119) o Szybkie wybieranie lub czyszczenie wszystkich elementów filtra (120) o Użycie filtrów na liście pól (120) o Użycie filtra etykiet (122) o Użycie filtrów daty (124) o Użycie filtrów wartości (125) * Następne kroki (129)5. Wykonywanie obliczeń w tabelach przestawnych (131) * Wprowadzenie do pól obliczeniowych i elementów obliczeniowych (131) o Metoda 1. Ręczne dodanie pola obliczeniowego do źródła danych (132) o Metoda 2. Tworzenie pola obliczeniowego przez użycie formuły poza tabelą przestawną (133) o Metoda 3. Wstawianie pola obliczeniowego bezpośrednio do tabeli przestawnej (134) * Tworzenie pierwszego pola obliczeniowego (135) * Tworzenie pierwszego elementu obliczeniowego (143) * Zasady i niedoskonałości obliczeń w tabeli przestawnej (147) o Kolejność wykonywania operatorów (147) o Użycie odwołań do komórek i nazwanych zakresów (148) o Użycie funkcji arkusza (148) o Użycie stałych (148) o Odwołania do sum (148) o Zasady specyficzne dla pól obliczeniowych (149) o Zasady specyficzne dla elementów obliczeniowych (150) * Zarządzanie i konserwacja obliczeń w tabeli przestawnej (151) o Edycja i usuwanie obliczeń w tabeli przestawnej (151) o Zmiana kolejności wyliczania elementów obliczeniowych (151) o Dokumentowanie formuł (153) * Następne kroki (153)6. Użycie wykresu tabeli przestawnej i innych wizualizacji (155) * Czym jest wykres przestawny ... naprawdę? (155) * Tworzenie pierwszego wykresu przestawnego (156) * Zasady dotyczące wykresów przestawnych (160) o Zmiany w bazowej tabeli przestawnej wpływają na wykres przestawny (160) o Rozmieszczenie pól danych w tabeli przestawnej nie musi być najlepsze dla wykresu przestawnego (160) o W Excelu 2007 nadal istnieją ograniczenia formatowania (162) * Analiza alternatyw dla wykresów przestawnych (169) o Metoda 1. Przekształcenie tabeli przestawnej na wartości (169) o Metoda 2. Usunięcie bazowej tabeli przestawnej (170) o Metoda 3. Dystrybucja obrazu wykresu przestawnego (170) o Metoda 4. Użycie jako źródła danych komórek dołączonych do tabeli przestawnej (171) * Użycie formatowania warunkowego w tabelach przestawnych (174) * Następne kroki (181)7. Analiza oddzielnych źródeł danych za pomocą tabel przestawnych (183) * Użycie wielu zakresów konsolidacji (184) * Anatomia tabeli przestawnej z wieloma zakresami konsolidacji (189) o Pole Wiersz (190) o Pole Kolumna (190) o Pole Wartość (190) o Pola Strona (191) o Zmiana definicji tabeli przestawnej (192) * Budowanie tabeli przestawnej z użyciem zewnętrznych źródeł danych (195) o Tworzenie tabeli przestawnej z danych Microsoft Access (196) o Tworzenie tabeli przestawnej z danych SQL Server (199) * Następne kroki (203)8. Udostępnianie tabel przestawnych (205) * Współdzielenie tabel przestawnych z innymi wersjami Office (206) o Funkcje niedostępne w tabelach przestawnych Excela 2003 (206) o Tryb zgodności Excela 2007 (206) o Brak ścieżki aktualizacji w dół dla tabel przestawnych w wersji 12. (207) o Strategie udostępniania tabel przestawnych (207) * Zapisywanie tabel przestawnych w sieci Web (207) * Publikowanie tabel przestawnych w Usługach programu Excel (209) o Wymagania generowania arkuszy za pomocą Usług programu Excel (209) o Przygotowanie arkusza dla Usług programu Excel (209) o Publikowanie arkusza w Usługach programu Excel (210) * Co widzi użytkownik końcowy w usługach programu Excel? (212) o Czego nie można wykonać w Usługach programu Excel? (213) * Następne kroki (214)9. Wykorzystanie i analiza danych OLAP (215) * Czym jest OLAP? (215) * Podłączanie do modułu OLAP (216) * Struktura modułu OLAP (219) * Ograniczenia tabel przestawnych OLAP (221) * Tworzenie modułów w trybie offline (221) * Wykorzystanie funkcji modułu OLAP poza tabelą przestawną (224) * Następne kroki (227)10. Rozszerzanie tabel przestawnych przy użyciu makr (229) * Do czego przydają się makra w raporcie tabeli przestawnej? (229) * Zapisywanie pierwszego makra (230) * Tworzenie interfejsu użytkownika z formantami formularza (232) * Dodawanie funkcji do zapisanego makra (235) * Następne kroki (244)11. Użycie VBA do tworzenia tabel przestawnych (245) * Wprowadzenie do VBA (245) o Aktywowanie VBA w instalacji Excela (245) o Aktywowanie wstążki Deweloper (246) o Edytor Visual Basic (247) o Narzędzia środowiska Visual Basic (248) o Rejestrator makr (248) o Zasady kodowania obiektowego (249) * Kilka przydatnych technik (249) o Pisanie kodu obsługującego zakresy danych o dowolnej wielkości (249) o Użycie superzmiennych - zmiennych obiektowych (251) * Obsługa wersji (251) o Nowości w Excelu 2007 (252) * Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą VBA (254) o Uzyskiwanie sumy zamiast zliczania (256) o Brak możliwości przesuwania lub modyfikacji części raportu tabeli przestawnej (258) o Określanie rozmiaru gotowej tabeli (259) * Tworzenie raportu pokazującego dochód według produktów (262) * Eliminowanie pustych komórek w obszarze wartości (264) o Wykorzystanie układu tabelarycznego (264) o Sterowanie porządkiem sortowania za pomocą opcji autosortowania (265) o Zmiana domyślnego formatu liczb (265) o Blokowanie sum częściowych dla pól wielowierszowych (266) o Blokowanie sum końcowych dla wierszy (266) * Obsługa niedogodności w czasie tworzenia raportu (266) o Tworzenie nowego skoroszytu do przechowywania raportu (267) o Tworzenie podsumowania w pustym arkuszu raportu (268) o Wypełnianie widoku konspektu (268) o Końcowe formatowanie (269) o Dołączanie sum częściowych (270) o Łączymy wszystko ze sobą (271) * Obsługa problemów z co najmniej dwoma polami danych (274) o Obliczeniowe pola danych (276) o Elementy obliczeniowe (278) * Podsumowanie pól danych za pomocą grupowania (280) o Grupowanie według tygodni (282) * Użycie zaawansowanych technik tabel przestawnych (284) o Użycie funkcji Autopokazywanie do tworzenia widoków menedżerskich (284) o Użycie funkcji ShowDetail do filtrowania danych (287) o Tworzenie raportów dla każdego regionu lub modelu (289) o Ręczne filtrowanie dwóch lub więcej elementów w PivotField (293) * Ręczna kontrola nad sortowaniem (293) * Użycie sumowania, zliczania, średniej, minimum, maksimum itp. (294) * Tworzenie raportów procentowych (295) o Procent sumy (295) o Wzrost procentowy od ostatniego miesiąca (296) o Procent określonego elementu (296) o Suma bieżąca (297) * Użycie nowych funkcji tabel przestawnych Excela 2007 (297) o Użycie nowych filtrów (298) o Użycie stylów tabeli (302) o Zmiana układu (303) o Użycie wizualizacji danych (304) o Uwagi na temat Excela 97 (306) * Następne kroki (307)12. Często spotykane problemy i pytania (309) * Rozwiązywanie często występujących problemów z tabelami przestawnymi (309) o Stale pojawia się błąd "Nazwa pola tabeli przestawnej jest nieprawidłowa" (309) o Gdy odświeżam tabelę przestawną, dane znikają (310) o Moja tabela przestawna zawsze używa zliczania zamiast sumowania (310) o Moja tabela przestawna stale zmienia kolumny w arkuszu, aby je dopasować do nagłówków (310) o Opcja opóźnienia aktualizacji układu nie pozwala na sortowanie, filtrowanie i grupowanie (311) o Starsze wersje Excela nie otwierają poprawnie mojej tabeli przestawnej (311) o Gdy próbuję zgrupować pole, pojawia się komunikat o błędzie (312) o Moja tabela przestawna pokazuje te same dane dwa razy (313) o Usunięte dane nadal są widoczne w obszarze filtra (314) o Odświeżyłem tabelę przestawną i teraz pola obliczeniowe są wyświetlane jako błędne (315) * Często zadawane pytania na temat tabel przestawnych (315) o W jaki sposób automatycznie odświeżać tabelę przestawną? (315) o W jaki sposób odświeżyć wszystkie tabele przestawne w skoroszycie? (316) o Jak posortować dane w dowolnym porządku, który nie jest ani rosnący, ani malejący? (317) o Jak zamienić tabelę przestawną na dane statyczne? (317) o Czy jest łatwy sposób na wypełnienie pustych komórek pozostawionych przez pola wierszy? (318) o Czy jest łatwy sposób na wypełnienie pustych komórek pozostawionych przez pola wierszy w wielu kolumnach? (320) o Dlaczego wykres tabeli przestawnej wyklucza miesiące dla niektórych elementów danych? (322) o Jak dodać do tabeli przestawnej pole z pozycją pola? (323) o Jak ukryć błędy obliczeń w tabeli przestawnej? (326) o Jak zmniejszyć wielkość tabeli przestawnej? (327) o Jak w łatwy sposób utworzyć osobną tabelę przestawną dla każdego rynku? (328) o Jak uniknąć ciągłego przedefiniowywania zakresu tabeli przestawnej? (329)A: Wyszukiwanie poleceń tabeli przestawnej na wstążce (333) * Wstawianie tabeli przestawnej (333) * Wyszukiwanie poleceń z paska narzędzi tabeli przestawnej z poprzednich wersji (334)Skorowidz (341)Obecnie mamy zbyt dużo danych i za mało czasu. Książka ta jest doskonałym samouczkiem w zakresie tabel przestawnych, który pozwoli Tobie i Twojej firmie bardziej efektywnie korzystać z czasu i danych. Kameron Yu, Senior Manager, Deloitte ConsultingWykorzystaj w pełni możliwości tabel przestawnych! * Tworzenie tabel przestawnych * Wykonywanie obliczeń * Wykresy i analiza danychExcel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych programów pakietu Office. Dzięki jego praktycznym funkcjom można zaoszczędzić ogrom czasu podczas zwykłej, codziennej pracy. Z wielu narzędzi, którymi dysponuje ten program, do najpopularniejszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych, należą tabele przestawne. Dzięki nim w ciągu kilku chwil będziesz mógł z tysięcy wierszy utworzyć jedną tabelę, a parę sekund później przekształcić ją w podsumowujący raport. Oprócz szybkiego sumowania i przeliczania danych, tabele przestawne pozwalają Ci na bieżącą zmianę analiz dzięki prostemu przenoszeniu pól z jednego obszaru raportu do innego. Nie ma innego narzędzia programu Excel, które oferowałoby taką elastyczność i zaawansowane funkcje analityczne, jakie mamy do dyspozycji w przypadku tabel przestawnych.Ten podręcznik zawiera wyczerpujący zestaw informacji zarówno dla analityka, jak i zwykłego użytkownika. Poznaj uproszczony interfejs tabel przestawnych w programie Excel 2007, naucz się je tworzyć, dostosowywać do swoich potrzeb, wykorzystaj je do przygotowania złożonych raportów, zachowując możliwość dalszego rozwijania. Naucz się przedstawiać swoje analizy za pomocą wykresów przestawnych oraz budować dynamiczne systemy raportowe. Ułatw sobie pracę, automatyzując tabele przestawne przy użyciu VBA, a przede wszystkim szybko i łatwo zwiększ wydajność swojej pracy. * Podstawowe informacje o tabelach przestawnych * Dostosowywanie tabel do własnych potrzeb * Sterowanie wyglądem danych * Obliczenia w tabelach * Wykresy przestawne * Natychmiastowa analiza danych * Udostępnianie tabel * Dane zewnętrzne i OLAP * Automatyzacja przy użyciu VBAZbuduj swoją wiedzę na temat tabel przestawnych, korzystając ze sprawdzonych technik!
Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-246-2767-7, 9788324627677
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza HELION

Gdzie kupić

Księgarnie internetowe
Sprawdzam dostępność...
Ogłoszenia
Dodaj ogłoszenie
2 osoby szukają tej książki

Moja Biblioteczka

Już przeczytana? Jak ją oceniasz?

Recenzje

Książka Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Akademia Excela nie ma jeszcze recenzji. Znasz ją? Może napiszesz kilka słów dla innych Kanapowiczów?
️ Napisz pierwszą recenzje

Moja opinia o książce

Cytaty z książki

O nie! Książka Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Akademia Excela. czuje się pominięta, bo nikt nie dodał jeszcze do niej cytatu. Może jej pomożesz i dodasz jakiś?
Dodaj cytat
O nas Kontakt Pomoc
Polityka prywatności Regulamin
© 2023 nakanapie.pl